Силата на добрия PR

БНТ, Денят започва | 12.04.2011

Водеща: Снощи станаха ясни носителите на първите в България професионални PR награди, оценявани изцяло от едно стабилно, солидно международно жури. Става въпрос за второто издание на наградите „Bright Awards 2011”, организирани от Българската асоциация на PR агенциите. Добро утро казвам на Александър Дурчев, който съвсем скоро ще бъде председател на Българската асоциация на PR агентите, и Галин Бородинов, един от наградените, един от щастливците вчера. Благодаря ви, че сте тук. Все пак снощи до късно сигурно е продължило партито.
Водещ: И честито на вас естествено!
Водеща: Честито.
Водещ: Всъщност и на вас, защото скоро ще бъдете председател!
Водеща: Г-н Дурчев, разкажете малко от атмосферата на снощните награди.
Александър Дурчев: Ами снощните награди всъщност бяха второто издание на BAPRA Bright Awards и бяха доста успешни. Наистина за една година успяхме да популяризираме доста този конкурс. Интересното при него е, че журито е изцяло международно, което смъква всякакви съмнения за некомпетентност…
Водещ: Беше председателствано от г-н Холмс, нали така.
Александър Дурчев: Да, и г-н Холмс, който е един от най-известните практици в областта на PR е председател на това жури. Атмосферата беше разкошна. Имаше шестима победители, имаше още, 18 всъщност бяха общо тези, които взеха награди ІІ и ІІІ място, така че наистина много, много успешно. Имаше 65…
Водеща: Оспорвана ли беше битката, състезанието?
Александър Дурчев: Оспорвана. Определено тази година ентритата (!?) бяха на много високо ниво. Втора поредна година наистина може да се сравни вече с предишната, наистина бяха кампаниите много по-различни, тъй като пазарът много се промени в последните години, много дигитални елементи, много дигитални канали, социални медии бяха използвани от агенциите, много иновативни и креативни. Явно наистина PR бизнесът излиза от кризата още по-креативен и още по-иновативен след последната година.
Водещ: Социалните медии, г-н Максим Бехар обърна внимание на това вчера между другото в „Денят започва с култура”, как се промени пейзажът в резултат на толкова силното навлизане на социалните медии?
Александър Дурчев: Промени се с това,че компаниите, които ние представлявавме като PR агенции започнаха да комуникират много по-активно с потребителите, или поне изискването към тях е да бъдат много по-активни в тази комуникация. Социалните медии дават една платформа, която дава много власт на хората и на потребителите да дават мнения и да коригират компаниите. Така че нашата работа в тази ситуация е наистина много предизвикателна и това да може да се води една нормална комуникация между компаниите и между крайните клиенти е едно от основните неща.
Водеща: Г-н Бородинов, в коя от категориите победихте вие? Шест са категориите, каза г-н Дурчев.
Галин Бородинов: Всъщност ние представляваме като цяло тези 18 наградени и номинирани. Ние участвахме в категорията „Кампания на годината”, но трябва да отбележа, че ние имаме една от наградите, трета награда, наградата, която беше на първо място, а и мисля, че в отделната категория за устойчиви кампании също са колеги, които респектират с комплексността на дейностите…
Водеща: Все пак кампания на годината, какъв..?
Галин Бородинов: Ние участвахме с кампания за разясняване на потребителските права, което на свой ред е един пример какви обществено значими теми са предмет на нашите усилия.
Водещ: Не само търговски цели се…
Галин Бородинов: Разбира се. Прави впечатление завишения интерес към категорията социално значими кампании. Т.е. гилдията иска да прави добри неща и да говори за тях, за социално значими каузи.
Водеща: Трудно ли се прави една такава кампания?
Галин Бородинов: Не по-трудно, отколкото това, което Александър Дурчев каза, медийният свят става все по-комплексен. Освен традиционните медии все по-напред излизат и социалните медии, където самите потребители стават журналисти, и те влияят на формирането на мнение, така че ние на свой ред не можем да не отчитаме това.
Водеща: Колкото до журито, снизходително ли беше според вас, или строго?
Галин Бородинов: Не, по тяхно собствено признание на това международно жури, те са респектирани от нивото, което вече има PR бранша у нас и формулировката е, че сме не по-назад от която и да е страна членка на ЕС в това отношение.
Водеща: От новинарска гл.т. всъщност тези награди са вече история, те са минало. От днес с какво се захващате?
Александър Дурчев: Ами от днес животът продължава с работа. То всъщност не е и спирал де, но идват нови предизвикателства. Така че всички се готвим за следващото издание догодина.
Водещ: Добре, аз исках да ви питам нещо, което е за мен лично интересно. Как работят пиарите в областта на културата в България според вас, ако имате поглед, може би вие повече сте следили това?
Александър Дурчев: В областта на културата.
Водещ: Да.
Александър Дурчев: Ами аз мога да ви кажа как работи, как една компания работи в областта на културата, т.е. една фирма как би искала да инвестира в една социална кампания в областта на културата. Да, без да казвам името, точно това е един от основните всъщност проблеми на работата на една компания в областта на културата, защото в момента медийният закон е такъв, че не може да бъде споменавана една фирма, която би искала да инвестира, дали ще бъде в култура, дали ще бъде в образование или в някаква друга социална кауза. Което е един проблем не само за нашия бранш, но и за самия бизнес, тъй като той генерира позитивни новини, генерира добавена стойност, генерира работни места.
Водещ: И вие сте за промяна на закона в това отношение?
Александър Дурчев: Определено.
Водеща: Благодаря ви!

Leave a Reply