Skype с нова услуга за учители

в. Монитор | 18.04.2011

 

Skype пусна нова услуга, предназначена специално за учители. "Skype в класната стая" все още е в бета стадий, пусната за свободно сваляне. Целта на услугата е да помага на учителите да се запознават с нови култури, да се свързват с други класове по света и като цяло да служи за онлайн директория. На първо място, учителите трябва да имат Skype регистрация, а след това да си създадат профил, споменавайки интереси, специалности, местоположение. След това могат да откриват учители със сходни интереси и да търсят методи за допълнително професионално развитие, включително споделяне на интелектуални ресурси и методика на обучение.

Стр. 19

Leave a Reply