Специален сайт ще ни разяснява предимствата на цифровата телевизия

www.investor.bg | 2010-04-12 

Широка разяснителна кампания, включително чрез сайт, на преминаването от аналогова към цифрова ефирна телевизия, подпомагане на социално слаби и хора с увреждания и технически изисквания към оборудването са трите основни цели на програмата за прехода от едната телевизия към другата, за общественото обсъждане на която остават още три дни.
След 2013 година зрителите ще могат да гледат ефирна телевизия само ако телевизорите им имат вграден приемник или с допълнителна приставка към старите апарати.
Проектът за обществено обсъждане е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на 1 април. До момента обаче не са получени предложения и становища, въпреки че въпросът е от широк обществен интерес, се посочва в съобщението на МТИТС.
Програмата предвижда министерството да създаде сайт на цифровата ефирна телевизия, като линк към него ще предоставят министерствата и обществените организации.
Разяснителната кампания включва създаване и разпространение на видео и аудиоклипове за цифровите програми, като клиповете ще бъдат създадени в рамките на бюджетите на БНТ и БНР за 2010 г.
Със средства от бюджетите на Министерство на културата и Съвета за електронни медии ще се финансира изработването на информационни брошури, като отпечатването на 5,4 млн. броя от тях и разпространението им до всяко домакинство ще е в рамките на бюджета на Български пощи за 2011.
МТИТС ще използва за популяризирането на цифровата ефирна телевизия социалните мрежи, а меморандум ще регламентира начините и формата на взаимодействие между държавните институции и частните медии.
Предстои през 2010 г. Агенцията за социално подпомагане и Министерството на труда и социалната политика да определят групите социално слаби и хора с увреждания, които имат нужда от подпомагане за приставки за цифров сигнал.
Освен това са дефинирани и минималните изисквания към приставките, така че тези устройства да осигурят максимално използване на предимствата на цифровата ефирна телевизия.
Предвижда се и създаване на демонстрационни места в магазините на търговските вериги за битова техника, където могат да се разпространяват рекламни материали, да се излъчват клипове за популяризирането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Търговците трябва да информират по подходящ начин клиентите си, че телевизионни приемници без вграден цифров тунер с декодер MPEG-4 след края на 2012 г. няма да могат да приемат ефирна телевизия без приставка (STB).

Оригинална публикация

Leave a Reply