Sustainability Consultants Ltd. подкрепя устойчивото развитие на бизнеса и прилагането на КСО стратегии

Sustainability Consultants I 9.03.2011

Компанията стартира дейността си в България като подпомага компаниите през процеса на създаване и изпълнение на стратегии за устойчиво развитие и корпоративната социална отговорност

Българо-холандската консултантска компания Sustainability Consultants Ltd. стартира дейността си. Нейният фокус е в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) и устойчиво бизнес развитие. Компанията подпомага своите клиенти през всички етапи на създаването и прилагането на успешни КСО стратегии и постигане на висока степен на устойчивост.

Sustainability Consultants Ltd. предлага широк спектър от консултантски услуги, сред които развиване на КСО стратегия, управление на околната среда, въвличането на служителите, заинтересованите страни и общността, планиране, изпълнение и отчитане на КСО дейности и стратегии, както и обучения в областта на устойчивото лидерство, управление на човешките ресурси и околната среда.

"Сърцето на корпоративната социална отговорност е интегрирането на социалните и екологични проблеми в бизнес операциите и решенията", каза Шурд Опевал, управляващ съдружник и старши консултант. "Корпоративна социална отговорност е отговорност и поведение. КСО е възможност за компаниите да станат по-устойчиви и по-успешни. "

За повече информация относно Sustainability Consultants Ltd. посетете корпоративния им сайт на адрес: www.sustainabilityconsultants.eu

За Sustainability Consultants Ltd.:

Sustainability Consultants Ltd. е българo-холандската консултантска компания в областта на устойчивото биснес развитие и корпоративната социална отговорност (КСО). Тя е млада компания, основана от лица, които комбинират 25 години опит в международно бизнес консултиране и разбирането на българския пазар. Sustainability Consultants Ltd. е специализирана в указване подкрепа на клиентите си през всички етапи на разработка и внедряване на стратегия за КСО, въвличане на заинтересованите страни и общността, управление на околната среда, КСО анализи и доклади.
 
За контакти:

Елена Тошева
Sustainability Consultants Ltd.
Телефон: +359 888 246 626
Имейл: elena@sustainabilityconsultants.eu

Leave a Reply