Съсобственик в inews.bg е купил 10.5% от “Агро Финанс”

в. Пари | 25.01.2011
 
Дял от 27% в агрофонда наскоро придоби Корпоративна търговска банка
 

Неизвестното дружество "Никкомерс 01" ЕООД е купило 10.46% от капитала на "Агро Финанс" АДСИЦ. Това стана ясно от съобщението на един от най-големите фондове за имоти на фондовата борса до инвестиционната общност. Сделката най-вероятно е сключена на регулирания пазар на БФБ на 14 януари, когато мина поредният голям пакет книжа на фонда за имоти.

Купувачът и медиите
Справка в Търговския регистър показва, че едноличен собственик на "Никкомерс 01" е Николай Николов. За 2009 г. дружеството има 1.3 млн. лв. приходи, а за 2008 г. оборотът е бил 2.7 млн. лв. Печалбата намалява от 402 хил. лв. през 2008 до 166 хил. лв. през 2009 г. "Никкомерс 01", което се занимава с търговия, внос, износ, хотелиерство и ресторантьорство, е собственик и на медия. Дружеството има 50% от капитала на "ЗБей. бг" АД, което от своя страна е собственик на информационния сайт inews.bg. Другите 50% в медията са на "Спорта.бг".

Засилена търговия
Засилената търговия с акции на "Агро Финанс" започна през октомври, когато мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка АД – "Бромак" ЕООД, купи 6.97 млн. акции на фонда, или 21.63% от капитала. Два месеца по-късно дружеството, което е собственост на Цветан Василев, продаде акциите си именно на КТБ. Трезорът успя да купи общо 27.4%. По този начин банкерът навлезе и в бизнеса със земеделска земя. Така големите сделки с акциите на агрофонда през октомври и декември миналата година се оказаха вътрешнофирмени за групата компании около КТБ.

Стр. 11

 

Leave a Reply