Денят на „PR студента” отбелязаха в ЮЗУ

www.e-79.com I 27.11.2014г. 

Денят на „PR студента” в ЮЗУ „Неофит Рилски” беше отбелязан с научна сесия, интерактивни игри и дискусия за пътя на студентите, завършили специалността след дипломирането.

„Стараем се обучението по PR да не бъде просто едно скучно обучение в академичните зали. То да бъде интерактивно, изкуство на преподаването, на привличане на вниманието и задържане интереса на студентите. Смятам, че това сме го постигнали в голяма степен, след като нашата специалност е една от най-желаните в университета.”, каза : доц. Славянка Ангелова, ръководител катедра „Връзки с обществеността”.

Инициативата се организира от студенти четвърти курс специалност „Връзки с обществеността“, на които предстои дипломиране и излизане на трудовия пазар.

„Ние поддържаме чрез различни канали и средства обратна връзка със завършилите студенти. Те са доволни и имат някои препоръки, които ние се стремим да бъдат реализирани в учебните ни програми.”, поясни доц. Ангелова.

Преподавателите и студентите имат желанието да превърнат този „Ден на PR студента“ в традиция за студентите, катедрата и университета. Месец ноември не е избран случайно. Това е месецът, през който преди седемнадесет години е създадена специалност „Връзки с обществеността“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

 

Оригинална публикация  

Респектиращ анализ за еволюцията на медиите и връзката им със социалното развитие

в. Струма, Благоевград | 01.03.2012

"Медиализираната реалност" на доц. д-р Добринка Пейчева, преподавател по Социология на масовите комуникации в Катедрата по социология на Философския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски", е ново категорично потвърждение за вярната политика на университетското издателство да популяризира най-интересното от научните изследвания на преподавателския състав.
Всъщност "Медиализираната реалност" е четвърта монография, която доц. Пейчева предлага на интересуващите се от трансформациите в социума. Основната концептуална рамка, в която са разположени изследователските й усилия, са превъплъщенията на почти всички социални сфери и области в медиализирани траектории с различен тип социо-културни последици, предпоставящи предефинирането на обществото от модерно в постмодерно или в крайна сметка – в медиализирано общество. В "Медиализираната реалност" тя проследява тези процеси в днешните постмодерни времена, търси трансформациите им в почти всички сфери на обществото, за да подчертае в крайна сметка, че комуникационността е фундаментът, върху който и в рамките на който социалното действие намира иманентните си очертания.
Няма съмнение, че книгата на доц. д-р Добрина Пейчева, адресирана към широк кръг специалисти – социолози, журналисти, политолози, антрополози, културолози, философи, PR специалисти и др., анализиращи еволюцията на медиите и връзката им със социалното развитие, ще се посрещне с интерес от всеки, изкушен от подобен тип анализи.

Стр. 13