Група около Красимир Гергов е фаворит за реклама на цифровизацията

в. Капитал Daily | Весислава АНТОНОВА | 05.10.2012

Останалите двама кандидати са отстранени заради технически несъответствия

Консорциум с участието на Красимир Гергов е най-вероятният печеливш в конкурса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за реклама и популяризация на процеса по цифровизация на телевизионния ефир. Това стана ясно в четвъртък, след като в присъствието на журналисти и представители на кандидатите комисията за избора във ведомството отвори ценовите оферти на кандидатите. Оказа се, че предложенията на два от общо три кандидата -"ДЗЗД-Макс информ" и "ДВБ-Т консулт ДЗЗД", не отговарят на задължителните изисквания на тръжната документация. Затова пликовете с цените останаха затворени. Така "в играта" остава само консорциумът "Ти Си Ти Ви ДЗЗД", свързан с Гергов. Техническата част на офертата е оценена с 48.7. Отворена бе и ценовата оферта на консорциума, която е на обща стойност 8 311 863.50 лв. без ДДС.
В обединението участва рекламна агенция "Арчър айдиас" АД (бившата Leo Burnett Sofia). Най-големият клиент в порт-фолиото й е телекомът "Виваком". Останалите в групата са близката до Красимир Гергов "Пиеро 97 МА" и социологическата агенция "Сова 5". Като подизпълнители са посочени печатница "Дедракс" и дигитална агенция "Е маркетинг".Управителят и съсобственик на "Аргент 2002" (част от втория консорциум "ДВБ-Т консулт ДЗЗД") Владимир Денев коментира, че ще обжалват решението на комисията. "Дали сме всички документи, които са поискани от нас", добави той.
"ДВБ-Т консулт ДЗЗД"
включва медия агенция "Аргент 2002", PR агенцията "Ай Пи Ар консултинг", чийто управител и собственик е Ирина Къне-ва, която има дългогодишен опит в Комисията за регулиране на съобщенията като говорител на институцията. Участват още рекламна агенция "Смарт" (The Smarts) и агенцията за маркетингови и социологически изследвания "Маркет тест".
Другото отстранено обединение от фирми "ДЗЗД-Макс информ" коментира, че "в момента просто ще изчакаме официалното решение на комисията". В него участват "ОМ София" (една от водещите рекламни агенции Ogilvy Sofia, която обслужва " Глобул") и агенцията за социологически и маркетингови изследвания "Маркет ЛИНКС".
Кампанията по информиране на населението за въвеждане на цифровото излъчване ще започне веднага след подписване на договор с изпълнителя. За нея държавата дава 10 млн. лв., които трябва да се изхарчат до края на януари 2013 г. Още при обявяването й някои рекламни агенции съобщиха, че изискванията към кандидатите са доста високи и непосилни за тях с изключение на няколко компании, което предизвика подозрения, че краят е предизвестен. Заради високите изисквания има и жалба до Комисията за защита на конкуренцията.
Стр. 5

 

Столична агенция взима спирките, прави ги еднакви

Твоят ден, Бургас, Ямбол, Сливен | Димитър РУСКОВ | 2010-06-14

Гласуват концесията на юнската сесия

Една от водещите рекламни агенции в страната "Пиеро 97 МА" АД взима на концесия бургаските спирки и в двете посоки. Тя е одобрена от тръжната комисия, провела конкурса за избор на стопанин на заслоните за срок от 15 години.
Концесията на "Пиеро 97" ще бъде гласувана на предстоящата сесия по докладна на кмета Димитър Николов.
Решението за отдаване на концесия на спирките от двете страни на пътя бе взето от общинския съвет в началото на годината. Мотивът бе, че общината няма достатъчно средства да се грижи за всички заслони и е по-добре да ги преотстъпи на частници. Ангажиментът им е да ги поддържат в радиус от 3 метра срещу правото да раполагат рекламни материали. Другото условие е да уеднаквят спирките с еднотипови конструкции.
"Пиеро 97 МА" спечелила конкурса в съревнование с още трима кандидати – "Идея Комм" АД, "Нюз Аутдоор България" ООД и "Консорциум Бургас 2010". Рекламната агенция представила най-висока годишна концесионна такса и обещала повече работни места.

Стр. 1