Таймс” намали загубите до 45 милиона за 2010 г.

в. Класа | 18.01.2011

Таблоидът "Сън" отчете рекордни рекламни приходи

Издателят на вестниците "Таймс" и "Сънди таймс" в Обединеното кралство обяви, че е намалил наполовина загубите си през миналата година въпреки свитите приходи от реклама.
Times Newspapers Limited отчете, че загубите преди облагане с данъци към 27 юни 2010 година са 45 милиона, те са на стойност 87.7 милиона през 2009 г., като приходите запазват равномерните си стойности.
Намаляването на загубите се дължи отчасти и на намалените с 16 милиона административни такси, както и на икономиите, направени от реорганизация и оптимизация, което е осигурило близо 14 милиона. От компанията обявиха тревожна тенденция -приходите от реклама са по-ниски. "Неустойчивият икономически климат продължава да оказва негативно влияние върху нивото на разходи за реклама от страна на клиенти", пише в годишния си финансов отчет Times Newspapers Limited. Експертите отбелязват и оптимизма, че има известно плахо подобрение на стойностите на рекламните постъпления през последните месеци на годината, както и видим растеж в началото на тази година. Приходите от тиражите за двата вестника – The Times и The Sunday Times, са добри, което е следствие на увеличените цени на изданията в делничните дни – от понеделник до петък.
Средните стойности на годишна база на тиража за "Таймс" спада с 14,75 на сто спрямо предходната година, до 505 752 броя за периода от февруари до юли, по данни на Одитното бюро по тиражите. Съответно осреднените продажби на "Сънди таймс" са 1.1 милиона за същия период, което е с 8.7 на сто понижение на годишна база. Британският издател -холдинговото дружество News International, отчете загуба преди облагане с данъци от 78,5 милиона за 2010 г. За сравнение печалбата за 2009 г. е 34.7 милиона, като през годината не са изплащани дивиденти.
Компанията се опита да реализира и потърси допълнителни източници на приходи извън тези от печатните издания и рекламата: тя стартира нов сайт за "Таймс" и "Сънди таймс" през май миналата година, като ограничи свободния достъп на потребителите и го направи платен. The News of the World, който също е собственост на News International, въведе онлайн paywall през октомври миналата година.
В крайна сметка двата таблоида – The Sun и The News of the World, спомогнаха на своя издател News Group Newspapers Limited да стабилизира оперативната си печалба, като The Sun постигна една рекордна година за рекламата си.

Стр. 15

 

Оригинална публикация