Това не е новост за България

в. Пари | Доц. Нели ОГНЯНОВА, медиен експерт | 22.06.2010

Регламентирането на предизборна агитация в интернет не е новост за България. В избирателния закон за предните президентски избори (2006 г.) имаше норма (чл.11 г, ал.6): Общите правила за предизборната кампания, включително тези за електронните медии, се прилагат и за всички интернет сайтове. По време на тази кампания нормата не беше приложена.
По време на частичните избори за Европейски парламент (2007 г.) в избирателния закон нямаше такава норма. На три сайта се осъществяваше предизборна агитация в изборния ден и ЦИК поиска съдействие от МВР за сваляне на агитационните материали. Регламентиране на предизборна агитация в интернет е тенденция, но поради техническите трудности държавите прецизно определят обхвата на забраната.

Стр. 23

Leave a Reply