Удвоени са рейтингите и пазарният дял на националните програми на БНР

БНР I 2010-04-28

На пресконференция в Българското национално радио бяха представени резултатите от последното проучване на социологическата агенция Маркет линкс за аудиторията на националните програми „Хоризонт” и „Христо Ботев”.

На пресконференция в Българското национално радио бяха представени резултатите от последното проучване на социологическата агенция Маркет линкс за аудиторията на националните програми „Хоризонт” и „Христо Ботев”.
От 2007 година БНР извършва системно сравнителни проучвания на радиоаудиторията, отбеляза генералният директор на радиото Валери Тодоров. – За първи път обаче изследването обхваща само аудиторията на националните програми „Хоризонт” и „Христо Ботев”. То показва навика, очакванията, начина на слушане, поведението на една лоялна аудитория. Поведението й е изследвано и в съотношение към информацията, която получава от други медии. Целта е да се видят и навиците на слушателите. Навлизаме в един прагов етап, когато предстои да се премине от аналогово към цифрово излъчване и характеристиките на аудиторията в този ключов момент са изключително важни.
Валери Тодоров припомни, че Българското национално радио вече използва два цифрови формата и поставя силен акцент върху използването на интернет пространството. Предстои да се разработи финансова страница на сайта на националното радио, профили на медията в основните социални мрежи, а също и в музикалните портали, където ще бъде осигурен достъп до някои от документалните и музикалните архиви на БНР.
Анализът от системните изследвания на социологическата агенция Маркет линкс показва, че през последните три години е безспорно удвояването на рейтингите и обхвата на аудиторията на двете национални програми на БНР „Хоризонт” и „Христо Ботев” и това е най-важното от постиженията на медията.
Последното проучване от февруари 2010 г. сочи, че според слушателите БНР покрива критериите на модерната обществена медия, а общата удовлетвореност от програмите на Радиото е висока. Те успяват да отговорят на очакванията и изискванията на аудиторията както по отношение на съдържанието, така и по отношение на професионализма на журналистите и водещите. Оценките, които слушателите дават на водещите са от много добри до отлични.
Удвоено и времето за слушане на програмите. „Хоризонт” се очерта като категоричен медиен лидер с най-добрите новини и публицистика в радиоефира и с 32-38% от аудиторията. През последните три години се наблюдава и трайна тенденция на нарастване на пазарния дял на програмата. През февруари 2010 г. той достигна рекордната за последните две десетилетия стойност от 24,1%
Въпреки силната конкуренция на телевизиите в сутрешния часови пояс, сред своята аудитория, "Хоризонт" постига по-високи рейтинги от тези на всички телевизионни канали взети заедно, посочва изследването на Маркет линкс.
"Христо Ботев" е програмата със специално внимание към културата и разнообразните музикални стилове, без да пренебрегва сериозната социално-политическа тематика.
Генералният директор на БНР Валери Тодоров покани журналистите на Осмата международна среща на регионалните радиотелевизионни и телекомуникационни организации, производителите на техника за радиоразпръскване, по инициатива на Българското национално радио. Тя ще се проведе от 12 до 14 май в курорта „Златни пясъци”.

Оригинална публикация

Leave a Reply