В предпразничните дни УниКредит Булбанк предлага потребителски кредит с фиксирана лихва

UniCredit Bulbank I 15.12.2011

• С новия продукт банката осигурява на клиентите си сигурност за размера на месечните им вноски

Специално за празничния месец декември УниКредит Булбанк предлага на своите клиенти потребителски кредит в евро с фиксирана лихва за първите пет години. След изтичане на петте години, лихвата ще се формира по стандартния начин.

В края на годината традиционно нараства потреблението, съответно и нуждата от неговото финансиране. Чрез потребителския кредит с фиксирана лихва УниКредит Булбанк осигурява на клиентите си сигурност по отношение размера на месечните им вноски и възможност за планиране на семейния/личния бюджет.

„Новият потребителски кредит с фиксирана лихва носи стабилност в условията на икономически несигурната ситуация в страната, защото пазарният лихвен риск за кредитополучателя е сведен до нула, при това на много приемлива цена“, коментира Паскуале Джамбои, директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

Например, при кредит в размер на 7 000 евро, отпуснат за срок от 7 год., с условие за превод на работната заплата в банката, вноската по кредита през първите 5 години ще е равна на 131,80 евро, като в тази сума се включва и дължимото плащане за застраховка „Кредитна протекция“. За целия първоначален 5-годишен период на кредита, кредитополучателят ще изплаща тази вноска с постоянен размер, независимо как се променят лихвените условия на пазара.

От скоро банката дава възможност за отпускане на кредити по телефона. Като по този начин може да се кандидатства за левов кредит с фиксирана лихва за целия период. А максималният размер, който може да бъде отпуснат е до 50 хил. лв.

От октомври тази година до края на септември 2012 г. УниКредит Булбанк предлага и ипотечен кредит в евро с фиксиран лихвен процент за първите 5 години. Освен това банката прави и допълнителни лихвени отстъпки за клиенти с превод на работна заплата по сметка в банката и/или ползване на нов инвестиционен продукт по избор – Спестовен план Pioneer, директна инвестиция във фондове Pioneer, застраховка “Живот”.

Leave a Reply