Валерий Тодоров, генерален директор на БНР: “Имам специално лично отношение към празника на Радио Шумен”

в. Шуменска заря | Светлин ПЛАМЕНОВ | 04.02.2013

На празнична пресконференция "40 години – точно и навреме", по повод рождения ден на Радио Шумен, Валерий Тодоров – генерален директор на Българското национално радио сподели свои мисли с присъстващите журналисти за първата електронна медия в града ни и за развитието на ръководеното от него Българско национално радио.
"Имам специално лично отношение към празника на Радио Шумен, тъй като моята първа среща с радиото беше на територията на това радио. За мен това събитие е много важно в личен и професионален план. Радвам се, че Радио Шумен успя да се докаже. Успя да запази своята аудитория и през последната година значително да я разшири. Заедно с нововъведенията в програмата и технологията на радиопроиз-водство, които бяха направени, извършихме и кадрови промени, за да можем да отворим врата на новото и на промените, за да наложим този общ стил, който стана част почерка на националното радио в ефира.
бНр в момента има единадесет радиостанции и шест музикални състава. Благодарение на усилията, които положихме през последните пет години, всички наши програми заемат водещо място в ефира на регионите и в националния ефир. След реформите, които предприехме през 2007 година, програма "Хоризонт" не просто стана най-слушаната и най-масовата програма и медия в страната. По оценката на колеги, които анализираха медийната среда, "Хоризонт" е първенец на десетилетието. По същия начин всички наши програми намериха своята ниша .Програма "Христо Ботев" е единствената програма за култура в националния ефир. Радио "България", което се излъчваше на 11 езика за цял свят, сега предава цялата информация "онлайн" с много атрактивен илюстративен материал на 11 езика в интернет.
Първи пуснахме цифрово излъчване в областта на радиото. За съжаление тези наши усилия изпревариха законодателството.
Неотдавна стартирахме и уникалната платформа за условията на България. Това е интернетра-диото "Бинар" – една аудио-визуал-на платформа с радио и телевизия в интернет, съчетание на цифрови и аналогови технологии. То е изключително интересно съчетание между социалната и традиционната медия, с много възможности. През тази платформа и нашия интернет сайт, ние предаваме в интернет всички значими събития от нашите музикални прояви. Показваме и най-ценното от музикалните си фондове. Чрез "Бинар" слушателят може да надгражда информацията, която го интересува.
През последните няколко години, за един съвсем кратък период, БНР успя да открие три нови радиостанции – Радио София, радио Видин и Радио Бургас. Повече от 40 години бНр не беше откривало нови радиостанции. В момента, като национално радио, ние имаме три национални мрежи в ефира на България – "Хоризонт", "Христо Ботев" и мрежата от регионални радиостанции, които са третата вълна, даваща всичко най-интересно от регионите. Благодарение на интернет, тази информация "влиза" в интернетпространството. Това е четвъртата зона, в която ние активно се доказваме. Навлизането ни в интернет е голям успех за страната. Нашият сайт е уникален за европейските условия. Радио "Бинар" е едно от петте такива в Европа. Европейският съюз за радио и телевизия ни призна за една от своите водещи медии. Ние чувстваме всички колеги от другите радиа не като конкуренти, а като партньори. Вече сме институция. Нашите лидерски позиции в ефира са безспорни. Успяхме да покрием със сигнал всички гранични райони. Силата на радиото, като институция, успяхме да покажем през последните години и чрез нашите музикални състави. Ние тотално сменихме политиката си в тази област, привличайки най-силните, най-известните и най-авторитетните диригенти. Ние усъвършенстваме ценностната си система в областта на културата и изкуствата. БНР има решителен принос за това, подкрепяйки всички изкуства. На наша територия възродихме дори анимационното изкуство, като станахме съорганизатори на Първия анимационен фестивал. С анимации и караоке издадохме най-популярнитедетски песни. БНР е най-големият продуцент на музика и медиен партньор в страната. За един кратък период от време радиото смени технологията и организацията на работа. Възстановихме концертните зали в нашите радиосгради. Такава е залата Трето студио на Радио Шумен. Към някои от тях създадохме продуцентски центрове."

Стр. 5 

Leave a Reply