Вестникари и разпространители основаха нов съюз

в. Засада | 2010-02-16

Вестникари и разпространители на печатни издания учредиха нов съюз. Той е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел с решение №1 на Софийския градски съд от 15 февруари 2010 г. Съюзът на вестникарите и разпространителите на печатни издания е доброволна, обществена и независима организация, създадена изцяло да защитава правото на информираност на читателя и да увеличи доверието към българските печатни медии сред обществото.
Тя обединява лидери на националния и регионалния печат и водещи агенции на разпространителите на вестници и списания, сред които "Телеграф" ЕООД (вестниците Телеграф" и "Засада"), "Монитор" ЕООД (вестник "Монитор"), "Компакт – Меридиан" ЕООД (вестник "Меридиан мач", списание "Мач магазин"), "Политика днес" ЕООД (вестник "Политика"), "Ню Медия Груп"АД (вестниците "Уикенд" и "Шок", списание "Кулинарен уикенд"), Издателска къща "Борба" (вестник "Борба"), "Лудогорски вестник" ЕООД ("Лудогорски вестник^, "Ловеч Медия" ЕООД (вестник "Народен глас"), Издателска къща "Знаме" ООД (вестник "Знаме"), "Черноморски фар" АД (вестник "Черноморски фар"), "Сити Медиейтърс" ООД (вестник "фактор"), Национална агенция "Разпространение" АД Сдружение "Съюз" на разпространителите на вестници и списания", "Пресмаркет" ЕООД, Национална агенция "Разпространение 1" ЕООД и други.
Учредителите на съюза единодушно избраха за председател на Управителния съвет Делян Пеевски, за заместник-председатели Мартин Радославов и Яне Янев и за членове Николай Томов, Никола Динков, Галентин Влахов, Васил Захариев, Цветан Ангелов и Владимир Гергински.
Съюзът си поставя за главна цел да защитава конституционното право на свобода и независимост на българските печатни медии. Сред приоритетните му задачи са да защитава правото на вестниците и списанията да събират и да разпространяват обективна информация и да спомага за издигането на качеството и престижа им. Новият съюз ще работи в условията на пълна прозрачност и равнопоставеност, ще съдейства за установяване на коректни и добросъвестни отношения между издателите на вестници и разпространителите, като на пазара на печатните медии ще се противопоставя срещу всякакви опити, които толерират или ограничават разпространението на отделни издания.
И на последно място сред задачите на новия съюз е да издигне ролята и значението на регионалните издания при формирането на общественото мнение по въпроси, засягащи хората от отделните области и градове, както и от национален характер, и да способства за качествено и ефективно разпространение на печатните издания.

Стр. 1, 2

Leave a Reply