Високотехнологични тунелопробивни машини са сред експонатите на ВОДА СОФИЯ

Интер Експо Център I 8.04.2013

Иновативни топ технологии в тунелните системи и съоръжения ще представи 7-ото издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ (29 – 31 май 2013 г.) в изложбения център на столицата

Немската фирма Herrenknecht (http://www.herrenknecht.com/)- световен лидер в областта на доставките на механизираните тунелни системи ще представи на изложбата пробивни машини за всякакви условия – транспортни тунели и изкопи за полагане на тръби и кабели с диаметри в широк диапазон – от 0,10 до 19 метра. Продуктовата гама на фирмата е разнообразна и улеснява използването на машинния парк за извършването на дейности, съобразени със специфичните изисквания на конкретните проекти.
Herrenknecht е изпълнител на някои от най-грандиозните проекти, правени някога в прокопаването на тунели за централен водопровод и канализация, като: тунелът, пресичащ река Йелоу – Китай, водния тунел на река Яндзъ – Китай, проекта Велигонга – Индия, Виналопо Уотър – Испания и мн. др.

Сред изложителите е и Duktus Tiroler Rohrsysteme (http://www.duktus.com/), утвърден производител на метални тръби и фитинги за водоснабдяване и канализация. Компанията прилага система за безизкопна технология за ремонт, реконструкция и модернизация на канализационни системи и пречиствателни станции. Технологията гарантира бързото възстановяване на функционалността на ремонтирания обект, без да се спира движението по трасето.

Датската компания GRUNDFOS, чрез дъщерната си фирма GRUNDFOS България ЕООД (http://bg.grundfos.com/), ще представи на ВОДА СОФИЯ (http://iec.bg/bg/event/31/voda-sofiya)разработена програма и апаратура, анализираща енергийната ефективност на съществуващите енергоемки помпени агрегати и замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения.
Чрез енергийното обследване се получава точното състояние на потребление на енергия на помпеното съоръжение и количествено определяне на възможностите за икономии на енергия.

5-ата международна конференция БУЛАКВА, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ http://www.bwa-bg.com/site.php), ще се проведе паралелно с изложението. Темата на конференцията е „Инвестиционни приоритети в българския воден сектор“ с акцент върху стратегията за управление и развитие на бранша в България. Ще бъдат обсъждани регионални генерални планове и параметри на предстоящи проекти от Оперативна програма „Околна среда 2014–2020”.

В дните на ВОДА СОФИЯ (http://iec.bg/bg/event/31/voda-sofiya)ще се проведе и 42-ата международна специализирана изложба БУЛКОНТРОЛА (http://iec.bg/bg/event/30/bulkontrola) за контролно-измервателна апаратура.

Актуална информация за събитията следете на сайта на изложбения комплекс (http://www.iec.bg/) и в социалните мрежи Facebook (https://www.facebook.com/interexpocenter)и LinkedIN (http://www.linkedin.com/company/2726562). 

Leave a Reply