Властта се учи на медиен диалог с европари

в. Труд | Иван ДИМОВ | 18.12.2012

Външно пише бяла и зелена книга

Външното ни министерство и Върховният административен съд (ВАС) ще усвояват европари, като пишат правила за работа с медиите. Това става ясно от договорите за проекти, подписани преди дни по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК).
ВАС е спечелил проект за повишаване на своята прозрачност и ефективност на стойност 576 822 лева. Част от него ще е и писането на методология и вътрешни правила за работа с медиите. Според магистратите целта е да се осигури "активност и последователност в използването на медиите като инструмент за изпращане на желаните пожелания и изграждането на положителен публичен образ на съдебната власт". Съдът ще изработи 500 брошури, папки и химикалки, а отделно от тях и 200 "промоционални пакета", за да "визуализира" прозрачността си. Електронен наръчник за стратегическа комуникация и връзки с обществеността ще изготви по друг проект външното ни министерство. Ведомството на Николай Младенов получава 280 813 лв., за да въведе добри практики в управлението на външната ни политика "чрез споделена отговорност на всички заинтересовани страни". Освен наръчник Външно планира да издаде и зелена, и бяла книга. Зелената ще е за бъдещето на външната ни политика, а бялата – за целите и предизвикателствата пред нея.
За разлика от ВАС и Външно образователното министерство е решило да усвоява европари, като прави филми за държавната политика към младежите.
Предвижда се изготвянето на пет ленти, които да се въртят 30 пъти в две ефирни телевизия. Снимането на филмите е част от проект на стойност 344 509 лева.
В края на годината десетки общини също подписват трескаво договори с ОПАК. Проектите им са като писани под индиго -за повишаване ефективността на администрацията им, и са на стойност между 70 000 и 180 000 лв. Основните цели са да се установи дублиране на функции и други несъвършенства.
Коментар на стр. 17
 
Стр. 4 

Leave a Reply