ВМ Финанс Груп стартира фирмено издание за своите служители

PRESS.dir.bg I 2010-03-05

В началото на март ВМ Финанс Груп стартира издаването на фирмен информационен бюлетин за служителите в 13-те компании на дружеството. Целта на изданието е да се предоставя информация на служителите за важните събития, добри практики, идеи и успехи в голямата компания, да се приобщават към ценностите и целите на компанията и по този начин да се постига висока ангажираност и удовлетвореност на работното място, да се осигурява по-добър достъп до висшия мениджмънт.

Името на корпоративното издание е „ВМ Пулс”, а периодичността му е месечна. Рубриките на бюлетина включват информация за новите проекти и придобити фирми, новини от офисите в страната, добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, включително обучения и кариерни възможности, полезни съвети, идеи и представяне на служители от холдинга.

„Живата връзка в една растяща и динамично развиваща се организация, каквато е ВМ Финанс Груп, е изключително важна. Чрез нея всеки служител ще се почувства част от общата ни организация, ще бъде полезен за вътрешно-фирмения ни живот”, коментира г-н Васил Мирчев, Председател на Съвета на директорите на ВМ Финанс Груп. Той отправя покана към всички служители – читатели на корпоративния бюлетин смело да се включат с идеи и предложения за развиване на съдържанието на вътрешно-фирменото издание.

За Контакти:

gbendurska@vmfgroup.com

Допълнителна информация: www.vmfgroup.com

Оригинална публикация

Leave a Reply