Във Факултета по журналистика и масови комуникации в СУ Св. Климент Охридски днес се открива четвъртия медиен панаир

 БНР, Преди всички | 2009-11-30 

Медиен панаирВъв Факултета по журналистика и масови комуникации в СУ Св.Климент Охридски днес се открива четвъртия медиен панаир. В рамките на седмица във форума среща със студентите ще се изявят изявени български журналисти и медийни експерти и специалисти от чужбина. Те ще дискутират по темата – Преход в медиите и медиите в преход. За целта на медийния панаир и ползата от него разказва в репортажа си Георги Марков.
 
Репортер: Журналисти на теория, журналисти на практика. Водени от това мото вече четвърта година преподавателите от факултета по журналистика и масова комуникация провеждат превърналия се в традиция медиен панаир. Той дава възможност на младите журналисти да обогатят познанията си и да придобият нови, казва инициатора на идеята за медийния форум доц.Мария Нейкова.
Мария Нейкова: В цял свят и не по-малко в България има нужда двете страни на журналистическата професия, нейната теория и нейната практика да си взаимодействат, ако трябва да спорят ожесточено в посоката на два интереса. Единия е на студентите и големия обществен интерес. Не (?) практиката, основната идея е срещата между теорията и практиката. И затова панаира е петдневен и в него има страшно много неща – дискусии, теоретична конференция, научна конференция, и има представяне на медии. Медиите представят своето едногодишно развитие, какво ново, какъв нов продукт са разработили.
 
Репортер: В ползата на събития от подобен род са убедени и самите студенти. Александър Кръстев работи за форума от първото му издание през 2006 г.
 
Александър Кръстев: При всяко ново издание на медийния панаир студентите имат какво ново да видят. Журналистите, които представят тези медии много често привнасят външен опит от големи международни медии, където са били на специализация. Така че медийния панаир в интерес на истината е мястото, където студентите не само с българската, но и с международната практика се сблъскват директно.
 
Репортер: Водещата тема в тазгодишното четвърто издание на медийния панаир ще бъде – Преход в медии и медии в преход.
 
Мария Нейкова: Темата не е избрана случайно. 20-те години са много малко, много са спорни, много предизвикателни с различните развития, които се появиха в тях. Но въпреки всичко те имат много сериозно влияние върху медиите в технологично, икономическо, социално отношение.
 
Репортер: Внимание заслужава и още един факт от програмата на панаира. За първи път тази година в него ще има международно участие. Свои лекции ще представят специалисти от балканите.
 
Мария Нейкова: Има ръководители на такива факултети. Това е на факултета по журналистика в университета в Букурещ, в катедрата по журналистика във факултета по политически науки на Белградския университет. Имаме дама, която е от университета в Анкара. Имаме представители на университетите в столиците на Словения и на Албания. Най-малко 2 причини мога да изтъкна за този извор. Регионалното равнище на взаимодействие на държавите е много важно. И освен това взаимодействието между медийните специалисти от балканите. Първо 20-те години на прехода показват, че ние много малко се познаваме съседните народи и смятам, че присъствието на тези хора ще даде възможност на студентите да се срещнат на живо с тях,д а им зададат въпроси, да научат нещо ново. И от друга страна ми се струва, че един от недостатъците на прехода, поне в сферата на медиите беше, че всичките бивши социалистически държави бяха наводнени от западни експерти. Смятам, че трябва някакви общи усилия да предприемем, нещо да направим сами за себе си. Няма как да ашладисаме чуждия опит безпроблемно на нашите си територии.
 
Репортер: Медийния панаир се открива днес във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет и ще продължи до 4 декември. 

 

Leave a Reply