За пръв път се провежда интерактивен урок в реално време между различни учебни зали

Център за творческо обучение I 14.11.2013 

Деца нa 5 години се учат интерактивно и в реално време, чрез най-нова техника и методика в 171 ОДЗ в София

В понеделник (18.11.2013г.) от 09:30ч. ще се проведе интерактивна ситуация, чрез свързване на две групи деца, посещаващи в детска градина 171 ОДЗ “Свобода”, София, като част от процеса на изпробване на най-новите обучителни методи по проект “Устойчиво развитие в ранно-училищното обучение – SUSTAIN”.
Водещи по време на свързването ще са старши учители Милена Митова и Теодора Йосифова, упражняващи професията си в ОДЗ 171 “Свобода”, гр. София, урокът е по образователно направление „Природен свят” на тема „Растенията в света около нас”

По време на урока, децата от двете групи ще се свържат с през интернет и чрез Интерактивна бяла дъска, като ще се учат и играят върху обща задача! Чрез този метод, е пилотно прилаган в България от екипът на Центъра за творческо обучение и четири години подготовка от педагогическият екип на 171 ОДЗ.

Проектът “Устойчиво развитие в ранно-училищното образование – SUSTAIN” (номер на проекта: 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP) се осъществява с финансовата помощ на Европейската Комисия и целта му е да събере и разпространи добри практики от страните партньори (България, Италия, Турция и Румъния) за успешно преподаване на темите от устойчиво развитие в начален и предучилищен етап. Иновативната методология на проекта, основаваща се върху принципите на природно-базираното обучение, подкрепя развиването на ключови компетенции за учене през целия живот в ранна детска възраст.
В рамките на проекта са разработени над 100 урочни плана, 50 от които са избрани като добри практики и са достъпни на 5 езика (български, английски, турски, румънски и италиански) в базата данни на проекта.
Сайт на проекта и база данни: http://sustain-project.eu/
 

Leave a Reply