За първи път от 10 години насам конкурсите вече се провеждат честно

в. Пари | Красен КРАЛЕВ, президент на "МАГ Комюникейшънс" | 02.09.2010

Като цяло участваме в повечето обществени поръчки, свързани с провеждането на рекламни и информационни кампании по европроекти, и мога да кажа, че за първи път от 10 години насам този тип конкурси се провеждат честно. Средната успеваемост на "МАГ Комюникейшънс" е около 10-15%.
Важна част от нашата дейност се базира на комуникацията и изпълнението на ключови проекти и работа по оперативни програми за водещи български инегатуции.
Последното, което спечелихме, е проект на МИЕТ за популяризиране на България в Русия. Интегрираният подход към руския пазар цели обхващане на максимално широка
аудитория от целевите сегменти на кампанията. Изборът на медийни канали включва излъчване на клипове в руски телевизии и радиа, външна реклама в метрото на Санкт Петербург и Москва, банери в най-посещаваните руски сайтове.
Имаме спечелен проект в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), който обхваща само външна реклама, като целта е популяризиране на Оперативна програма "Регионално развитие". По него сме спечелили три лота, а именно: Северния централен район с административен център Русе, Североизточния район с административен център Варна и Югоизточния район с административен център Бургас.

Стр. 20

Leave a Reply