Задава се нова ера в комуникациите

в. Пари | Любомир АЛАМАНОВ, управляващ директор на PR агенцията APRA Porter Novelli | 2009-11-17 

Изминаващата 2009 г. беше динамична,

интересна и изпълнена с много напрежение и предизвикателства. Това, което може да се отчете като резултат, е, че през тази година имахме много ангажименти. Положителна тенденция за PR бизнеса е, че голяма част от рекламните бюджети бяха пренасочени към PR бюджетите.

Надявам се тази тенденция да се запази

и през следващата година. Независимо дали е криза или не, компаниите трябва да комуникират. Тук изпъква на преден план професионализмът на конкретния комуникационен консултант. Той трябва да посъветва клиентите си какво е най-удачно да направят според ситуацията.

Със сигурност 2010 г. ще е още по-интересна

и динамична – факт е, че промяна има и най-добре ще се справят тези компании, които се адаптират към новите условия на пазара. Комуникационният пазар (реклама, PR, събитиен мениджмънт) е в очакване на нова епоха в комуникациите. Не мога да бъда сигурен какъв ще е нейният облик. Със сигурност България ще последва тенденциите от развитите пазари и през следващата година ще залагаме много на социалните медии и социалните мрежи.

Стр. 22

 

One Response to “Задава се нова ера в комуникациите”

  1. Мария Гергова, директор на PR агенция United Partners: В PR вече се търси максимален ефект с минимален бюджет | PR&Медиа Новини Says:

    [...] Задава се нова ера в комуникациите [...]

Leave a Reply