Законът за радио и телевизия готов до 30 януари

в. Класа | Иван ВЪРБАНОВ | 23.12.2010 

Концепцията на новия закон за радио и телевизия, която ще следва европейските практики, ще бъде готова до 30 януари, като срокът няма да бъде променян. Това каза за "Класа" председателят на СЕМ и ръководител на работната група, която подготвя законодателните текстове доц. Г. Лозанов. "Най-важното е да се обхване цялата територия, като не се допуска изключване в комуникативно отношение на наймалките градове и населението им, което е било сред причините за удължаването на процеса", подчерта Лозанов. По думите му СЕМ подготвя концепция, която да помогне на обществения интерес за разширяване на радиосредата у нас. Водещи принципи в нея са защитата на специфичните радиоформати, паралелно гарантирането на относителната им финансова независимост, а от там и програмната и редакционна автономност. В пограничните райони, където има сериозна конкуренция с външни радиогласове, трябва да се чуват колкото може повече местни национални програми и в градовете, които сега нямат такива. СЕМ ще започне да обявява конкурсите за регионални програми догодина.

Стр. 19

 

Leave a Reply