Започна първата гражданска инициатива на ЕС за медиен плурализъм

www.dnevnik.bg | 08.02.2013

Граждани и близо сто медии, професионални организации, независими журналисти и неправителствени организации от различни части на Европейския съюз започнаха на 7 февруари да събират онлайн подписка за първата европейска гражданска инициатива, фокусирана върху свободата на медиите и плурализма, съобщи Центърът за развитие на медиите.
Европейската гражданска инициатива е нов инструмент, който позволява на гражданите, след като съберат онлайн или офлайн минимум един милион подписа, да представят директно пред европейската комисия законодателно предложение и по този начин да променят европейското законодателство.
"Ерозията на демократичната структура на средствата за масово осведомяване продължава безнаказано – Европейската инициатива за медиен плурализъм призовава европейските институции да прекъснат тази отрицателна тенденция", заяви Лоренцо Марсили, говорител на инициативата.
"Крайно време е ЕС да започне да зачита и активно да защитава ценностите, на чиято основа е изграден", смята Джовани Мелогли, също говорител на Инициативата. "Европейските граждани не могат повече да толерират лицемерие и непоследователност в политиките на ЕС", допълни той.
Инициативата призовава европейската комисия да приеме или подкрепи директива за защита на плурализма в медиите. Конкретните искания са за ефективно законодателство, за да бъде избегната концентрацията на собственост в секторите медии и реклама и гарантирана независимост на надзорните органи, чиито членове представляват максимално широки политическо, културно и социално разнообразие.
Настоява се също за въвеждане на определение за конфликт на интереси по отношение собствеността в медии и изискване към електронните, печатните и онлайн медиите да подават към съответен национален орган необходимата информация за собствеността, която да позволява идентификация включително на пълния и крайния собственик на медиата.
Страните, които до момента участват в европейската инициатива за медиен плурализъм, са България, Франция, Белгия, Унгария, Италия, Великобритания, Холандия, Португалия, Испания, Румъния.

Оригинална публикация 

Leave a Reply