Догодина маркетинг бюджетите ще растат

в. Пари | Светлана САВОВА, управляващ директор на V+O communications | 2009-12-22

Изминалата година беше здравословна и добра за отрезвяване на бизнеса като цяло. Година, която ускори процеси, отлагани с елегантни извинения. За PR пазара ще кажа с радост, че се обърна по-фокусирано внимание върху стратегическото консултиране, интелигентното разчитане на тенденциите, сериозен поглед към вътрешната комуникация и подготовка за реакция по време на криза.
Прогнозите ми за 2010 г. са оптимистични. Добрите процеси от 2009-а ще продължат да се развиват. Маркетинговите бюджети ще отбележат ръст. Разпределянето им ще бъде умерено консервативно и разумно. Здравословните процеси доведоха дoтам, че истинската роля на една PR агенция наистина започна да се разбира и оценява. През следващата година клиентите ще искат стратегическо консултиране, вътрешна комуникация, пъблик афеърс, дигитален PR.

Стр. 18

One Response to “Догодина маркетинг бюджетите ще растат”

  1. Сега работим повече, но за по-малко пари | PR&Медиа Новини Says:

    [...] Догодина маркетинг бюджетите ще растат, Светлана САВОВА, управляващ директор на V+O communications [...]

Leave a Reply