Надявам се 2010 г. да е по-смела

в. Пари | Калина ПЕТРОВА, съуправляващ мениджър на ПублисисДиалог | 2009-12-22 | 04:17:34

От гледна точка на btl бизнеса изминалата 2009 г. беше експериментална. За Публисис Диалог това беше годината на нашето основаване и може би една от най-тежките години за услугите, които предлагаме – събития, промоции, директен маркетинг. През 2009 г. успяха btl агенциите, които предложиха успешна миграция на своите клиенти от очакваното към неочакваното, както и от скъпото към ефективното. Надявам се, че 2010 г. ще е по-смела. Вече се усеща желанието на големи клиенти да лансират по-дръзки кампании в сферата на промоционалния и събитийния маркетинг. В Публисис Диалог няма съкращения, макар че стартът ни не беше лесен. Бюджетите са по-малки, но работата е достатъчно.
Оптимизирахме някои разходи – преместихме екипа в по-малко помещение, няма мениджърски кабинети, продадохме един служебен автомобил. Заложихме на повече бизнес вместо на по-малко разходи за оцеляване. Клиентите ще искат повече решения и постоянно консултиране. Схемата агенция/клиент засега е класическа и едва ли през 2010 г. ще се промени революционно. От агенциите ще се иска да мислят и да продават заедно с клиента. Което за мен е честна игра. Бързооборотни стоки, телекоми, банки ще бъдат най-активните рекламодатели.

Стр. 18

One Response to “Надявам се 2010 г. да е по-смела”

  1. Сега работим повече, но за по-малко пари | PR&Медиа Новини Says:

    [...] Надявам се 2010 г. да е по-смела, Калина ПЕТРОВА, съуправляващ мениджър на ПублисисДиалог [...]

Leave a Reply