Регламент на PR Приз 2011: А. Конкурсни категории

Българска конфедерация за връзки с обществеността I 16.03.2011 

 

Изтегли целия Регламент на PR Приз 2011

 

А. Конкурсни категории

 
I. Редовни конкурсни категории:
 
1. Корпоративна PR кампания
Кампания за изграждане на корпоративен образ и управление на корпоративна репутация.
 
2. Обществено значима PR кампания на организация от бизнес сектора
Кампания, предназначена за утвърждаване на ценности сред целевите публики и инициирана от бизнес организация.
 
3. Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор
Кампания, инициирана от неправителствени или благотворителни организации за утвърждаването на значими ценности и/или защитаваща обществено полезна кауза.
 
4. PR проект в публичния сектор
Кампания, организирана от институция или организация от публичния сектор (правителствени служби, структури на местна власт и т.н.), успешно използвала PR инструментите за комуникиране на дейността си пред публиките и/или за популяризиране на отделни проекти, осъществени от институцията.
 
5. PR проект за вътрешни комуникации
PR програма/комуникационна кампания, насочена към вътрешните публики на една организация/институция/компания.
 
6. PR проект за продукт или услуга
PR кампания за представяне на нов или съществуващ продукт или услуга на пазара
 
7. Специално събитие
Социално събитие като елемент от PR програма или предмет на самостоятелна програма: пресконференции, официални церемонии, откривания, чествания, концерти, изложби, празници, специални събития и др. В категорията може да участват също събития, които са част от кампании, участващи в друга категория на конкурса.
 
8. PR проект на медиа
Кампания за представянето на медии и/или представяне на конкретен техен проект пред целевите публики. Ще се приемат заявки от всякакъв тип медии, включително интернет сайтове и портали.
Всички проекти на медии са задължени да кандидатстват в категория „PR кампания на медия” и само журито може да прецени каква награда да даде на тези проекти и към коя от останалите категории да ги причисли.
 
9. Кризисен PR и управление на комуникационни проблеми
Реализация на програма или проект по кризисен PR и решаване на комуникационни проблеми
 
10. Имиджмейкинг
Кампания за изграждане на персонален имидж и управление на персонална репутация;
 
11. Политически PR
Кампания, проведена за политическа партия, организация и/или политик.
 
II. Специалнa конкурснa категория:
 
1. PR на студентски проект
Тази награда отличава работата на бъдещите PR специалисти. В категорията може да се включат студенти по PR след трети завършен курс като представят PR програма или план за PR кампания, развита за целите на курсов проект. Представеният в конкурса проект трябва да отговаря на изискването за обем, валидно за конкурсните категории за кампании и да бъде придружен от писмо от преподавателя, водил академичната дисциплина, в чиято учебна рамка е развит проекта.
 
2. Клиентска награда за PR агенция (работеща с клиенти от корпоративния сектор)
С тази награда клиентите ще оценят PR агенцията, с която работят. Критериите за оценка са свързани с удоволетвореността от съвместната работа и с постигане на заложените комуникационни цели
 
3. M-Tel PR Challenge Contest
PR специалисти ще се борят да спечелят реален проект на M-Tel, свързан с PR и публични комуникации
 
III.Специални награди на организаторите:
 
Всяка от трите организации си запазва правото да даде специални награди извън
конкурсните категории на PR Приз 2011, респективно в своята сфера;  

 

Leave a Reply