PR и корпоративни комуникации в сектор “Енергетика”

сп. Ютилитис | Андрей ВЕЛЧЕВ | 15.05.2013

Основната цел при работа с медиите е идеите и тезите на корпоративния субект да се трансформират така, че да се превърнат в реални факти

Андрей Велчев е Докторант в Катедра Публична администрация към Философски факултет на Софийския университет "СВ. Климент Охридски" с тема на дисертационния труд "Политически комуникации". Андрей Велчев е магистър по Политически мениджмънт и публични политики и магистър по Масови комуникации в Нов български университет. Зам. главен редактор на сайта на Съюза на българските журналисти и журналист на свободна практика.
Подготовка на организация за ефективно реагиране при кризи и корпоративни комуникации в сектор "Енергетика" е много трудно в днешния динамичен комуникационен и социален свят. Повечето компании са затънали в теорията и разчитат на сухи и класически презентации както за вътрешния, така и външния корпоративен свят. Пиша от личния си опит и изследвания на кризисни случаи на събитията, на които станахме свидетели от първа ръка. Кризата на PR-a и корпоративни комуникации в сектор Енергетика и общуването с медиите, комуникацията с вътрешните публики, как да напишем и актуализиране кризисен план и значението на новите медии като част от елементите пребиваващи във връзката с общественото настроение и формирането му . Корпоративните и маркетингови комуникации са един от най-важните фактори за успеха на всяка компания. Това е начинът, по който компанията взаимодейства със своите служители и потребители. Това повишава морала на служителите и корпоративната култура. Той също така осигурява добра воля за служителите на компанията към потребителите. Дори потребителите могат да станат редовни, когато Вашият екип, отговаряш за комуникациите, дава максимални усилия чрез корпоративните PR комуникации. Поддържането на вашите служители може да помогне на компанията с оформянето на един по-добър и издържан облик.
"Дяволът е в детайлите", а реалните кризи съдържат много детайли, които предварително трябва да планирате и адресирате, и това гарантира, че публиките са го усвоили предварително. Тази програма за по-добър и ефективен PR и корпоративни комуникации ще ви снабди с най-добрите практики, умения и техники, както и ще създаде рамка за планирането на вашите дейности. Ако сте компания в сектор Енергетика, ще научите поуките от реалния живот, от кризите и извънредните ситуации, които ще ви помогнат да проектирате стабилни планове с инструменти, които са били тествани под налягане.
Кризата не е време да научите предизвикателствата и възможностите на социалните медии. Тези канали може да навредят и помогнат едновременно. Организациите трябва да разбират социалните медии, знаейки кога и как да използват тези канали в условията на криза. В същото време, съвременният свят ползва интернет навсякъде. Ние търсим начин да достигнем основните си публика "в движение". Затова разбирането на съвременните технологии може да направи вашите дигитални комуникации по-ефективни. Журналистите са подложени на все по-голям натиск, тъй като се конкурират в производството на бързи и точни новини и коментари. Кризите им предоставят възможност за представяне на завладяващи образи на жертви за интервю. Повишените изисквания водят до по-голям комуникационен натиск върху организации, уловени в хватката на кризата. Трябва да разглеждаме променящите се изисквания на медиите и да дефинираме организационните въпроси, свързани с планиране на отношенията с тях.
Обект на корпоративните комуникации са всички обществени признати организирани структури, осъществяващи се в различни облаети на обществения живот, спрямо които е отправена възпроизвежданата от субекта комуникация. Обектът на корпоративните комуникации е активен участник във всяка комуникационна ситуация, когато е налице двупосочна комуникационна връзка в комуникационните канали. Кризисната ситуация на предварителния сценарий предполага наличие на властови ресурс от страна на субекта, създаващ кризата, като на тази база по предварителен сценарий се осъществява дискредитиране на корпоративния субект с цел изместването му от заетите позиции и мястото в обществената система.
Като начало е редно да се изясни, че думата "криза" произхожда от гръцки и означава "присъда", решение по някакъв въпрос или в съмнителна ситуация (2). Оттук можем да констатираме, че в една примерна ситуация като тази на PR и корпоративни комуникации в сектор Енергетика основни причини за изпадането на дадена организация в кризисно състояние могат да се посочат различни причини като грешки в разбирането и анализа на пазарната ситуация, неумение за ефективно управление на организацията, лош мениджмънт, слаба организационна култура, липса на себеуважение (3) и уважение към организацията. Кризисна ситуация на разградения институционален имидж се наблюдава тогава, когато овластен субект наруши демократичните норми и правила на пазарната икономика, "осребрява" властта си и се стреми към защита на личния и корпоративен интерес за сметка на обществения.
При кризисна ситуация на "обърнатия образ" се наблюдава управлявана тенденция за създаване на превратна представа за корпоративния субект. Целта е промяна на общественото мнение по посока отнемане на доверието спрямо субекта. Основната цел при работа с медиите е идеите и тезите на корпоративния субект да се трансформират така, че да се превърнат в реални факти. В този смисъл работата с медиите, разбирана като процес, представлява структуроопределящ момент в цялостната комуникационна политика на корпоративния субект (4). Идентичността на корпоративния субект е част от корпоративната и PR култура и основа за нововъведения на комуникационната стратегия по отношение на установяването на корпоративния имидж и разширяване н а комуникационната ниша в публичното пространство, в която субектът развива своето публично позициониране.
***
Библиография:
1 Кови, Cm, Б.Уитман, Предвидими резултати в непредвидими времена, Кибеа, 2010, стр.22
2 Ярних, В.И., Успешно управление в условия на криза, Софт Прес , 2007, стр.10-20
3 Ярних, В.И, цитирано произведение
4 Бъртън, Л., Р. Люки, Управление на кризи, Харвард Бизнес Ревю, Класика и стил, С, 2007, стр. 87-92
5 Тай Л., "Бащата на манипулацията", изд. "Рой Комюникейшън", С, 2000
6 Валентин Василев, доц. д-р, "Управление на човешките ресурси в условия на криза – предизвикателства и тенденции". Годишник на Център по Публична администрация, НБУ, том 7

Стр. 37,38-39 

НЕ на енергийната окупация! скандираха противниците на АЕЦ „Белене“ на митинг вчера

Иво Инджев и Ваньо Шарков от ИК “Не на измамата Белене”, Емил Мечикян и Анатоли Асенов от ИК „Беля НЕ“, Борислав Сандов от ИК „Зелените алтернативи против АЕЦ“ и Ребека Хармс, съпредседател на Зелената група в Европейския парламент, призоваха гражданите да гласуват с НЕ на референдума тази неделя.

Покана за митинг-концерт НЕ на енергийната окупация!

24 януари 2013 г. (четвъртък), 18:00 часа, пред Паметник на Съветската армия

Липсват широка информираност и разработени сценарии за развитието на ядрената енергетика

Въпросът за бъдещето на ядрената енергетика в България е труден за решаване при липсата на разработени стратегии, споделиха участниците в кръгла маса на енергийни експерти

Покана до медиите за кръгла маса на тема: „За и против ядрената енергетика в България“

17 януари 2013 година (четвъртък), 10:30 часа, Зала 3 на НТСЕБ

Изолираме жилищата си с разсекретена технология на НАСА!

Термобоя, която изолира само чрез боядисване, представя фирма Пестим енергия ООД.

Внедряването на енергоефективни решения е необходимост, коментар от Елица Нанева, Пестим енергия ООД

Все повече специалисти се ориентират към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като евтин и природосъобразен начин за производството на енергия.

Пестим енергия ООД обявява промоция на единични гъвкави сифони Тексофлекс

Като официален представител за България на сръбската фирма Тексофлекс, Пестим енергия ООД обявява промоционални цени за някои от продуктите!

ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ /SMART BUILDINGS/ – новият дигитален начин на живот

Виа Експо I 1.08.2012

Международна изложба за сградни системи за автоматизация и модерни строителни технологии

Международна изложба ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ /SMART BUILDINGS/ – новият дигитален начин на живот

29-31 май 2013, ИЕЦ, София. Организатор: Виа Експо

Международната изложба ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ /SMART BUILDINGS/ ще се проведе за първи път паралелно на Конгреса и изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ и ВЕ).

Концепцията "Интелигентна сграда" бързо придобива популярност и се асоциира с понятията икономичност, здравословна среда, екологичност, комфорт и сигурност. "Умните / интелигентни" сгради отговарят в максимална степен на потребностите на обитателите и реагират адекватно на различните атмосферни условия. Днес сградните системи за автоматизация и модерните строителни технологии навлизат широко в почти всички области на живота благодарение на стратегическите партньорства между разработчици на софтуер, доставчиците на комуникационни услуги и хардуерни устройства.

Според прогнози в световен мащаб пазарът на софтуер за сградна автоматизация ще достигне 36 милиарда щатски долара до 2015, докато този за енергийна ефективност на сградите ще нарасне с 103,5 милиарда долара до 2017 г.

Каним ви да станете част от ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ – отлична възможност да представите своите продукти и услуги пред повече от 5000 бизнес посетители – потенциални ваши клиенти от България и Югоизточна Европа.

ПРОФИЛ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Строителство и архитектура
Електрификация
Инсталационни фирми
Сигнално-охранителни системи
ИКТ компании
Автоматизация
Банки и финансови институции
Търговски и бизнес центрове
Туризъм, хотели, ресторанти и развлекателна индустрия
Обществени сгради
Държавна институции и посолства

http://www.eeandres.viaexpo.com/bg/smart-buildings 

БГ иновация смъква сметката за топло с 50%

Разработен и произвеждан в България, електродния отоплителен котел "Мултитерм системс" смъква сметката за отопление и топла вода с между 30% и 50%