IBM беше обявен за лидер в магическия квадрант на Gartner за солид стейт

www.united-partners.com I 12.09.2014г. 

IBM обяви, че е лидер в сферата на солид стейт (solid state arrays) според докладa MagicQuadrant на световната изследователска компания Gartner. IBM отдават това признание на бързо растящото приемане на flash решенията на компанията от клиенти от различни индустрии по цял свят.
Все повече компании използват технологичните решения на IBM, за да увеличат продуктивността на приложенията си, да намалят използваната енергия и да имат по-бърз достъп до резултати от BigData анализи. Компанията NassMagnet, например която е водещ производител на промишлени електронни магнити в Хановер, внедри IBM системи за флаш и виртуално съхранение на данни, с което подобри десет пъти продуктивността на счетоводството, планинирането и складовото управление и намали времето за създаване на backup всеки ден от 4 часа на 9 минути.
Решенията на IBM за флаш съхранение на данни дават възможност на клиентите да анализират големи обеми от информация при ниски разходи, като дори намалява отпечатъка на техните центрове за данни. Флаш системата IBM FlashSystem V840, предоставя по-добри разходи за придобиване в сравнение с високопродуктивните въртящи се дискове със същия капацитет и постига пет пъти по-висока производителност.
Според отчета на Gartner до 2017 година се очаква пазарът на солид стейт да се увеличи около пет пъти в сравнение с 2014. Компаниите лидери в MagicQuadrant демонстрират ясно разбиране на нуждите на пазара, като заедно с това са иновативни и имат присъствие на пет основни географки региона. 

Нов IBM FlashSystem V840

www.united-partners.com

I 13.08.2014г.

IBM ще предостави на клиентите си повече начини за ускоряване на достъпа до резултати от Big Data с флаш система от следващо поколение, която предлага петкратно увеличение в производителността на приложенията спрямо предходния модел, и поддържа IBM софтуер за съхранение за по-голяма виртуализация и мащабируемост.

Системата на IBM FlashSystem V840 сега се интегрира в нов Control Enclosure на FlashSystem с Controller SAN Volume на IBM (SVC) система за виртуализация на данни, която е ключов компонент на IBM софтуера за съхранение на данни.

Решението включва такива модерни технологии, като компресия в реално време, която компресира "живи" данни на момента с три пъти и половина по-голяма производителност в сравнение с предходната версия.
Тъй като силно продуктивната система IBM FlashSystem V840 може да поддържа до 1,6 петабайта данни в една единствена система, клиентите са в състояние да намалят разходите за енергия, както и площта на центровете си за данни.

Продуктов профил можете да видите на следните линкове:
https://www.youtube.com/watch?v=4yS2xWzBLo0
http://www-03.ibm.com/systems/storage/flash/v840/index.html