Международната асоциация за комуникации относно риска и кризите ще популяризира своята дейност чрез участието си в „Save the Life” 2015

www.viaexpo.com

I 21.01.2015г.

Какви са съвременните технологии за превенция и за адекватна реакция, прилагането на които значително намалява човешките, социалните, икономическите и природни щети и загуби­? Как климатичните промени влияят върху инфраструктурата на населените места, каква е ролята на застрахователните инструменти, как да се подобри подготовката на гражданите в случаи на извънредни ситуации – това са част от въпросите, които ще бъдат дискутирани. Целта на Виа Експо е да представи един всеобхватен и реалистичен поглед върху проблемите и възможните решения на местно и регионално ниво, да провокира активност от страна на бизнеса и институциите. В конферентната програма ще вземат участие лектори от България, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария и Япония.

В интервю г-н Херберт Кох, основател на Международната асоциация за комуникации относно риска и кризите и редактор на списанието „Risk and Crisis Communication“, ще разкаже за дейността на Асоциацията и за фокуса на своята презентация. Г-н Кох има висше образование по икономика и право, следва в Университетите в Цюрих, Залцбург и Ню Йорк. Преподава в различни учебни заведения и е лектор в редица международни конференции. Чрез участието си в „Save the Life” той вижда добра възможност за стартиране на партньорства с местни организации.

ИНТЕРВЮ

● Г-н Кох, Вие сте лектор в конференцията и фокусът на Вашата презентация е „Устойчивост на гражданите“ – как можем да се подготвим на индивидуално ниво за бедствия и производствени аварии?

Нивото на подготовка зависи от много аспекти на личностното развитие: психическо, физическо, информираност, мотивация, способност за оценка, подготвеност и организационен капацитет. Личност, която притежава тези качества, ще бъде по-устойчив гражданин.

Ще дам един пример как подготвеността и правилната организация могат да засилят издръжливостта. При семейството е препоръчително да се осъществи общ контакт при извънредни ситуации извън дома. При нейното възникване е възможно всеки отделен човек от семейството да е на различно място. Поради естеството на събитията завръщането вкъщи не е възможен вариант. Тогава всички членове на семейството могат да влязат във връзка през уговорения в случай на извънредна ситуация контакт. По този начин те си осигуряват възможността да обменят информация, да анализират ситуацията и да взимат правилните решения. Дали това ще работи в реални условия зависи от фактори, които аз наричам организационни. Избрали ли са те правилния контакт при извънредна ситуация и могат ли да го достигнат? Ще представя много отговори на подобни въпроси по време на моята презентация.

● Каква е ролята на комуникацията в рискови и кризисни ситуации?  Може ли да дадете няколко примера от реалния живот?

Комуникацията играе ключова роля при управление на риска и кризите. Нека първо да разгледаме рисковете. Управлението на риска се занимава с установяване на новите рискове, анализ на известните рискове, информиране на всички играчи и групи лица относно рисковете, доколкото е възможно, и ограничаване на рисковия потенциал в останалите случаи.
Всичко това изисква комуникация. Това се отнася до дефиниране на правилния източник и получател, подходящите послания и инструменти и след това осъществяване на комуникацията по възможно най-добрия и всеобхватен начин.

Ще дам един пример: Международната асоциация за рискова и кризисна комуникация (ARCC) в Женева съвместно с португалската организация провежда кампания, която ще осигури по-голяма информираност на португалците за риска от земетресение. Тази кампания има за главна цел да ограничи щетите от земетресенията, като адаптира поведението на хората към рисковете.

Тук става дума за въздържане от строителство в определени райони с висок риск, за строителство с различни материали и по различен начин, а също така за осигуряване на правилно застрахователно покритие, да бъдем подготвени и да действаме както трябва, когато възникне земетресение и т.н.  С помощта на нашия партньор Hill + Knowlton Strategies, агенция за връзки с обществеността, специализирана в областта на рисковата и кризисната комуникация, ние разработваме стратегии и планове, за да отправим правилните послания с правилните средства към обществото, изложено на риск.

В кризисна ситуация комуникацията може да смекчи въздействието от негативните събития. Ръководителите на групите за действие при извънредни ситуации могат да действат по-адекватно и да информират потенциалните жертви за опасностите и правилното поведение за приспособяване независимо от бързо променящите се и хаотични обстоятелства.

Друг пример: На 24 март 1999 г., на около седем километра от френския вход на тунела Монблан силен пожар, който 53 часа не може да бъде угасен, причинява смъртта на 39 души и затваряне на тунела за три години. Разследването стига до заключението, че комуникационните системи (пожарна сигнализация, камери, компютри и др.) не са функционирали правилно. Коли са влизали в тунела дори и след възникването на инцидента. Навременната информация и блокирането на входовете на тунела е могло да предотврати това. Комуникацията може да спаси животи.

● В кои държави има създадени поделения на ARCC и работите ли съвместно с организации в Югоизточна Европа? Планирате ли разширяване на Вашата мрежа?

Ние имаме национални организации в Австрия, Франция, Португалия, Швейцария и Обединеното кралство. Те просто работят по проекти в своите страни, като например оценка на рисковете от наводнения във Франция или рискове във връзка с критична инфраструктура в Обединеното кралство.

Международна асоциация за комуникации относно риска и кризите в Женева, централната структура на нашата мрежа, отговаря за дейностите в световен мащаб. Партньорството ни с Виа Експо, организаторите на "Save the Life", са нашата първа стъпка към популяризиране на организациятата ни. Ние приветстваме тази инициатива и бихме искали да осъществим контакти с институции и лица от региона на Югоизточна Европа.

● Вашата RCC академия предлага обучение. Какви хора, компании или организации участват?

RCC академията предоставя обучение само по конкретна заявка. Тя е обучила няколко групи и лица, работещи в различни сектори, в които съществува риск. Освен обучението в областта на рисковата и кризисната комуникация, тя също така е и съдействала за развитие на междукултурни умения, техники за водене на преговори и е организирала платформи за мултидисциплинарни дискусионни форуми.

През 2015 г. RCC академията има намерение да предложи редовни курсове, които ще са достъпни за лица с различен произход, но все още работим върху формата и съдържанието на тези предложения за обучение.

За повече информация: Виа Експо – www.viaexpo.com

Източник: http://viaexpo.com/bg/pages/press-releases-save-the-life

Автор:
Виа Експо

Годишна конференция “Управление и развитие на стратегическа инфраструктура”

EVENTS.dir.bg

Кога: 30-31 март 2009 г. (вторник-сряда)
Къде: София, хотел "Шератон"
Достъп: Регистрация и Такса участие
Организатор: Капитал и Градът Медиа Груп

Събитието: Поради големия интерес към Конференция за транспортна инфраструктура "Пътища и Железници – България 2010" организиранa от Строителство Градът, и Конференция " Управление и развитие на стратегическа инфраструктура", организиранa от Капитал, обединяваме събитията с цел да създадем обща платформа за дискусия между ресорните министерства, браншовите организации и бизнеса в двудневен формат.

Обединената Годишна конференция ще бъде с тема " Управление и развитие на стратегическа инфраструктура" и ще се проведе на 30 и 31 март 2010 в Хотел Шератон.

Основни акценти:
Пътища и железници
Енергийна инфраструктура
Водна инфраструктура
• Потенциал за развитие на стратегическата инфраструктура
• ПЧП като основен инструмент за развитие на инфраструктурата в България
• Финансиране на стратегически инфраструктурни проекти
• Магистрали и първи клас пътища
• Общините и инфраструктурните им проекти
• Железници и комбиниран транспорт

Всички ангажименти на организаторите към участници и спонсори на двете конференции се запазват.

Цени за регистрация:
1 участник – EUR 150 (без ДДС)
2 участника – EUR 270 (без ДДС)
3 участника – EUR 380 (без ДДС)
4 участника – EUR 480 (без ДДС)
5 участника – EUR 575 (без ДДС)

Програма (подлежи на промяна)

Ден 1 – 30 март 2010

10:00 – 10:05 Откриване
Венета Кръстева, управляващ партньор Градът Медиа Груп
Галя Прокопиева, главен редактор, Капитал

10:05 – 11:30 Първи дискусионен панел:
Потенциал за развитие на стратегическата инфраструктура

Модератор:
Иван Бойков, изпълнителен директор КСБ /to be confirmed/

Приоритетите в развитието на стратегическата инфраструктура на България
Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството

Предизвикателствата пред България в областта на инфраструктурата в регионален и европейски контекст
Представител на ЕК

Състояние и проблеми на транспортната инфраструктура. Стратегия за развитие.
Александър Цветков, министър на транспорта, информационните технолиги и съобщенията

Екологичния аспект при изграждане на стратегическа инфраструктура
Нона Караджова, министър на околната среда и водите

Стратегия за развитие на енергийната инфраструктура
Галина Тошева, изпълнителен директор, БЕХ

11:30 – 12:00 – Кафе пауза

12:00 – 13:30 Втори дискусионен панел:
ПЧП като основен инструмент за развитие на инфраструктурата в България

Модератор:
DLA Piper / to be confirmed/

Големите инфраструктурни проекти като възможност за повишаване на икономическата активност
Лъчезар Богданов, Индъстри Уоч

Големите инфраструктурни проекти и участието на български компании в тях
Симеон Пешов

Правна рамка при прилагане на ПЧП
Цвета Каменова, директор на дирекция "Икономическа и социална политика", Министерски съвет

Устройствената политика като основа за инфраструктурните проекти
Екатерина Захариева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Стратегическо планиране, финансиране и рализиране на новите инфраструктурни проекти в столицата
Минко Герджиков, зам.-кмет "Финанси и стопанска дейност"

Икономически модели за ПЧП, успешни международни практики
Веолиа Вода

Гиоргос Колиопулос, ADO Bulgaria

Мениджмънт на инфраструктурни проекти
Alstom

13:30 – 14:30 – Обяд

14:30 – 15:30 Трети дискусионен панел:
Финансиране на стратегически инфраструктурни проекти

Модератор:
PriceWaterhouse Coopers /to be confirmed/

Перспективи и възможности за партньорство с ЕИБ
представител на ЕИБ
Александър Александров, Джаспърс

Политиката на ЕБВР в подкрепа на инфраструктурни проекти в България
представител на ЕБВР

"Проектното финансиране" при изграждането на инфраструктурни проекти
Ситибанк

Схемите "съвместно изпълнение" по протокола от Киото като успешен механизъм за привличане на инвестиции за развитие на инфраструктурата
Светослав Иванов, Овергаз
Софийска вода /to be confirmed/

15:30 – 16:00 – Кафе пауза

16:00 – 17:00 Четвърти дискусионен панел:
Енергийна инфраструктура

Модератор:
Илиян Василев, председател на Делойт България

Стратегия за развитие на българската газопреносна система както част от регионалния газов пазар
Иван Дреновички, изпълнителен директор, Булгартрансгаз

Възможности за развитие на газоразпределителната система.
Деян Калайджиев, Българска асоциация природен газ /to be confirmed/

Електропреносна мрежа, ЕСО
Развитие на електроразпределителната структура. Интелигентни мрежи

Тарифна политика. Достъп до енергийна инфраструктура в либерализиран пазар

Програмата "Синьо гориво" – Фридхелм Ванагат (Германия) – Е.он???

Ден 2 – 31 март 2010

9:00 – 10:30 Първи дискусионен панел:
Водна инфраструктура

Модератор:

Стратегия за развитие на водния сектор.
(Проблемът със собствеността и управлението на водната инфраструктура – има ли нужда от нов закон за водите)
МОСВ

Оперативна програма "Околна среда"

Оперативна програма Регионално Развитие

Модернизиране на ВиК мрежите

Изграждане на пречиствателни станции – основни проекти
МОСВ

Мястото на общините и партньорство с бизнеса
Гинка Чавдарова

10:30 – 11:00 – Кафе Пауза

11:00 – 12:30 Втори дискусионен панел
Магистрали и първи клас пътища – "2010 – година на магистралите"

Модератор:
Венета Кръстева – управляващ партньор Градът Медиа Груп
Иван Бойков – изпълнителен директор КСБ

Тръжни процедури, договори за изпълнение, и проджект мениджмънт
- Противопоставя ли се цената на качеството на строителството?

Спикери:
Георги Прегьов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството – за опита от търговете на магистрала "Тракия"
Павел Диковски, СПИК
Представител на "Джаспърс" – ще отговаря на въпроси на фирмите

- Уроците на "Люлин"

Спикери:
Клаус Дитер Щоле, член на УС на АПИ
"Луис Бергер" – "Мот Макдоналд", супервайзър на магистрала "Люлин"

- Качеството на проектите

Спикери:
Представител на секция "Проектиране и строителен надзор" в КСБ
Димитър Събев, член на УС на АПИ
Илияна Захариева, АПИ
Иван Евтимов, Агенция по геодезия, картография и кадастър

- Бъдещи проекти – Има ли готови проекти за следващия програмен период, какво подсказват предпроектните проучвания
Василка Костадинова, АПИ
Христо Славчев – Сдружение на пътните инженери и консултанти, консултант на МТИТС

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:00 Трети дискусионен панел
Общините и инфраструктурните им проекти

Модератор:
Павел Диковски – съпредседател на СПИК

Подбор на проекти, търгове и финансиране
-Кога ще стартират пътните търговете по ОП"Регионално развитие" – гледни точки

Спикери:
Снежина Петрова, Управляващ орган на оперативна програма "Регионално развитие", МРРБ
Божидар Йотов, председател на УС на АПИ

Община София – инвестиционната програма на общината, Северна скоростна тангента, Околовръстен път – говорител Любомир Христов – заместник-кмет по транспорта на Столична община

Община Бургас – Димитър Николов, кмет

Община Благеовград – опит при реализация на европейски проекти – Костадин Паскалев, кмет

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 17:00 – Четвърти дискусионен панел:
Железници и комбиниран транспорт

Модератор:
Илия Илиев, Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство – БАКФЖС
Румен Йовчев, изпълнителен директор "Мостстрой"

Съответства ли стратегията на държавата за развитие на жп транспорта на европейските изисквания -

Ивайло Московски – заместник-министър на транспорта

Добри практики и важни уроци:
- Софийското метро – Стоян Братоев, "Метрополитен" ЕАД
- Начало на жп проекта Пловдив – Бургас – Петър Дяков НК"Железопътна инфраструктура"
-Трудности при изпълнение на големите проекти
Пловдив – Свиленград – Нисим Примо, НК "Железопътна инфраструктура"
Дунав мост 2 – Ивайло Московски или някой от Звеното за управление на проекта

За допълнителна информация: 

www.stroitelstvo.info/infra

www.capital.bg/infra

За контакти:

ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП

тел.: 02/958 88 33, 958 88 55
факс: 02/958 85 58
е-поща: events@thecitymedia.bg
адрес: бул. "Академик Иван Ев. Гешов", 104, ет. 1, офис 1
София 1612

ИКОНОМЕДИА АД

+ 359 2 937 62 98
е-поща: gerganan@economedia.bg
ул. Иван Вазов 9
София 1000

Оригинална публикация