Business Intelligence от LLP Dynamics – SQL Reporting Services, един изключителен завършек на управленския софтуер

Юлиан Венев I 9.10.2013

Business Intelligence от LLP Dynamics – SQL Reporting Services, един изключителен завършек на управленския софтуер

SQL Reporting Services е мощно средство подпомагащо вземането на навременни и стратегически решения от страна на директори и управители. BI е завършека на една информационна система. Позволява изключително комбиниране на различни работни потоци. Чрез SQL Reporting Services корпоративните данни се преобразуват в ценна информация и ключови показатели за ефективност.
Продуктът е изключително бърз – извлича и калкулира данни за броени секунди, правейки бърз и навременен точен анализ. Служи до голяма степен за контрол и обслужване на аналитичната част от процеса.
Основни ползи:
• подпомага навременните решения в управленската дейност на компанията, като предоставя пълен контрол на случващото се в компанията;
• характеризира се с много бързо действие, позволяващо бързо извличане на информация от основни масиви данни, не само генерирани от системи за управление на бизнеса, но и от други приложения, превръщайки я в масивен отчет;
• решението е евтино като цена, тъй като не е нов абонаментен продукт, а е стъпващ върху SQL Service – не е необходимо да се закупуват допълнителни лицензи;
• благодарение на факта, че е базиран на SQL, SQL Reporting Services е изключително устойчиво във времето;
• когато е комбиниран с Share Point се достъпва от всякъде;
• разполага с вътрешнофирмен портал за споделяне;
Сред основните му предимства пред другите системи от този клас е липсата на годишна поддръжка. Тук потребителите правят сами справки, като крайния потребител има възможност дори да вземе участие в процеса на разработка. Също така благодарение на една от функционалностите си представя калкулирани данни от няколко колони и полета в едно.
В сравнение с други продукти от този клас SQL Reporting Services не отстъпва по нито един показател, а цената му е значително по-ниска.
Допълнителни обучения на персонала не се изискват, тъй като е тясно свързан с SQL Service.
Поддръжка не е необходима, като единствено е възможно да има някакви дребни доработки, които са с надграждащ характер и се осъществяват при обновяването на SQL Service.

Пластхим-Т внедрява най-новата версия на Microsoft Dynamics – AX 2012

Юлиан Венев I 1.10.2013

Пластхим-Т – най-големият производител на полипропиленови фолиа и гъвкави опаковки от полипропилен в България оптимизира процесите си, като внедрява най-новата версия на Microsoft Dynamics – AX 2012.

Пластхим-Т е компания, чиято продукция е насочена предимно за износ. За да бъдат конкурентни на международните пазари и да поддържат изрядно качество на продукцията си, те решават да внедрят ERP система, за автоматизация на бизнес процесите си.
До този момент те използват едновременно няколко различни софтуерни системи, които обаче не позволяват на мениджмънта да разполага с необходимата информация за вземане на важни решения.
Тъкмо в този момент стартира нов инвестиционен проект за удвояване на съществуващите производствени мощности в производствената база в Аксаково (Варна), чиито процеси трябва да бъдат оптимизирани, обединени и управлявани заедно с останалите (Аксаково и Тервел). Нужна е и пълна прозрачност върху протичащите процеси.
В началото ръководството на Пластхим-Т се насочва към решението Microsoft Dynamics NAV. Базирайки се на опита си в бранша и изготвяйки подробен обхват на проекта, отговарящ на всички специфики на компанията, екипът на LLP насочва управляващите, че правилното решение е другата система на Microsoft – Dynamics AX. Стандартната функционалност на решението от по-висок клас – Dynamics AX покрива изискванията на Пластхим-Т в много голяма степен, докато при внедряване на Microsoft Dynamics NAV биха били нужни значителен брой доработки, което би се отразило значително и на общия бюджет.
Проектът включва внедряване на стандартните модули за Microsoft Dynamics АХ – Финанси, Покупки, Продажби, Склад, Производство и Планиране, Качествен контрол и BI инструмент – SQL Reporting Services. Включена е автоматизирана връзка (банков интерфейс) с две обслужващи Пластхим-Т банки и ТРЗ интерфейс. Планирана е допълнителна разработка за процеса по палетизиране на продукцията.
След приключването на проекта Пластхим-Т ще разполагат с единна база от данни, като работата на всеки отдел ще се отразява при останалите а ръководството ще има достъп в реално време до цялата информация. Благодарение на Dynamics AX 2012 ще се оптимизира и автоматизира веригата на доставките, ще се контролират паричните потоци на компанията и производството ще се планира в реално време. По този начин ще се оптимизират и контролират разходите, ще намалее оборотния капитал и ще се повиши цялостната ефективност на отделните отдели.

 

LLP Dynamics внедри Business Intelligence в „Си Комерсиал 7“

Юлиан Венев I 25.09.2013

Система за бизнес анализи

Си Комерсиал 7 – една от водещите български компании в областта на производството и дистрибуцията на захарни и шоколадови изделия, обезпечи сериозното развитие в процесите си чрез система за бизнес анализи.
Това действие е предприето в следствие на нарастващия обем на информацията в компанията, създал забавяния и неточности, както и загуба на време и човешки ресурс. Чрез BI решението ръководството на компанията вече не само ще анализира наличната информация, но и ще получи сериозно подпомагане във вземането на оперативни и стратегически решения.
От компанията очакват системата за бизнес анализи да им осигури бързина при вземането на решения, широка обхватност по отношение на процесите и анализите, ясна и точна картина за състоянието на дейността на компанията и развитието на ключови й проекти от гледна точка на прогрес и ефективност.
Ключът към решението на Си Комерсиал 7 е баланса между ниските разходи за придобиване и поддръжка на софтуера, международния опит на LLP Dynamics и възможността решението да се превърне в стратегия, следвайки развитието на самата компания.

Топ 3 фактора за ERP ъпгрейд

Юлиан Венев I 17.09.2013

Бизнес ползите, достатъчният капацитет и ресурси и наличието на визия са три основни стимула за преминаване към по-нова версия на ERP система, според Стели Димитрова, главен оперативен директор в LLP Dynamics CEE

Една ERP система, както и всеки друг тип ИТ система, не може да бъде полезна, ако е застинала във времето. Както се казва, ERP проектите нямат край – за да могат постоянно да носят ползи, те трябва и постоянно да бъдат развивани. Така неизбежно се стига до въпроса: „Да преминем ли към по-нова версия, или не?“. Според Стели Димитрова, главен оперативен директор в LLP Dynamics CEE с 13 г. опит в сферата на ERP софтуера, има три основни фактора, които биха подтикнали една организация към ъпгрейд.
„Причините за подобно решение може да се различават в отделните компании – някои може да искат да разширят бизнеса си, да повишат комплексността и да усъвършенстват техните бизнес процеси. Други може да търсят оптимизация на изпълнението или усвояване на последните технологии. Нарастването на клиентската база, от друга страна, или внедряването на напълно нова функционалност или просто елиминирането на някои досадни технически дефекти и неточности са други валидни аргументи в полза на обновяването на ERP системата – коментира Стели Димитрова. –Но въпросът е кога е правилният момент за подобно обновяване? Можем ли да изчакаме още една или повече години или преди да започнем проекта по обновяване на версията ни?“
Според нея, един от водещите фактори за ъпгрейд е получаването на
ясна и доказуема полза,
добавяща необходимата стойност за разходите. Екипът, който работи по проекта за миграция, трябва да изчисли възвръщаемостта на инвестицията, за да докаже, че усвояването на новата версия ще бъде от полза за организацията и ще донесе необходимите резултати.
Също така е много важно организацията вътрешно да разполага с
всички необходими ресурси,
за да се справи ефективно с обновяването. „Ръководството трябва внимателно да реши дали екипа по проекта, който ще бъде включен в обновяването, не е ангажиран и пренатоварен. Обикновено повечето организации нямат уменията, капацитета или склонността да обновяват версиите на системите си на всеки няколко месеца, когато се появи нова такава. По тази причина обновяването трябва да бъде започнато само тогава, когато има подходящия ресурс на разположение и капацитет за работа. Компаниите винаги се нуждаят от време, за да се приспособят и адаптират към новата визия на софтуера и новите му функционалности“, обясни Стели Димитрова.
Третият ключов фактор е наличието на
ясна визия, стратегия и план на проекта.
„За да бъдат успешни обновленията, трябва да бъдат правилно планирани, точно както първоначалното ERP внедряване трябва да бъде планирано, за да има успешен край – изтъкна Стели Димитрова. – Това означава, че проектът по миграция към по-нова версия трябва да има проектен план, осигурени ресурси и детерминирани фокус и цели. Само така обновяването ще бъде успешно и ще протече гладко. Специално внимание трябва да бъде отделено на управлението на времето за изпълнение.“
Оперативният директор съветва организациите, които планират ъпгрейд, да се осведомят добре за всички бъдещи разработки и подобрения на ERP решението, което използват.„Правилото е, че в момента, в който вашата настояща версия спре да бъде поддържана, вече е време за обновяване“, посочи тя.
Препоръчително е и организацията периодично да иска обратна връзка от крайните потребители на ERP системата, за да е ясно какво работи добре и какво не. „Има ли някои функции, които те изискват, но които не работят или не са налични като цяло в настоящата Ви версия? Ако има, могат ли да бъдат поправени или обновени? Комуникацията с крайните потребители насърчава приемането на системата, и може да затвърди твърдението, че морално и техническо обновяване на версията е необходимо и релевантно на този етап. Тогава трябва да сравните обратната връзка от крайните си потребители с ERP стратегията за развитие и да идентифицирате точното време за обновление“, каза Стели Димитрова.
Компаниите трябва да имат предвид и че с времето бързината и производителността на ERP системите намалява, затова организациите „Най-добрата практика в случая е да заложите показатели, с които да можете да измерите и съпоставите начина на работа на ERP системата в рамките на 3 месеца. Такива могат да бъдат например: време за издаване на фактура, брой на записите в счетоводните журнали, изпълнение на автоматични операции, време за експорт на данни, време за филтриране на информацията на екрана и т.н. Когато тези показатели покажат, че работата на системата се е влошилa значително за последните 1,5, 2 г., тогава може би е удачно да се замислите дали не е дошъл момент за обновяването й“, обясни Стели Димитрова.
Друг съвет е организациите да търсят нови варианти за съхранение на своите бази данни и версии на софтуера на операционните системи, които използват. Понякога новите версии на сървърите за съхранение на бази данни или съответният софтуер на операционната система са по-често срещани от новите версии на ERP системата, което означава, че може да се наложи да се направи техническото обновяване по-скоро отколкото, функционално ще се наложи.
Необходимо е да се мисли и за необходимостта от организационни промени, обърна внимание Стели Димитрова. „Ако компанията ви планира да разработи нова дейност, да придобие друга компания, или по някаква причина да увеличи броя на хората работещи с ERP системата, то тогава може би също е правилното време да направите обновяване“, заяви тя.
И накрая, но не на последно място, организациите не трябва да забравят, че подобно обновяване на ERP системата може да изглежда плашещо и трудно, но колкото повече се чака, толкова по-трудно ще става в действителност, според Стели Димитрова.

Софарма АД внедри Microsoft Dynamics Axapta 2009

Юлиан Венев I 12.09.2013

Интервю с финансовия директор на Софарма АД Борис Борисов

Изборът на партньор е ключов при внедряването на ERP система

Доставчикът трябва да е компания с доказан опит,
категоричен е финансовият директор на „Софарма” АД Борис Борисов

Пред какви предизвикателства е изправен бизнесът с производство и разпространение на лекарствени средства?
Производството на лекарствени средства е хуманна мисия, която се основава на високи стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите. „Софарма” се наложи като компания с икономически, производствен и интелектуален потенциал, позволил й да се превърне в определящ фактор на фармацевтичния пазар. Ето защо ние непрекъснатото се стремим към иновативно развитие и разработване на нови продукти. За тази цел не само разширяваме портфолиото си, но и непрекъснато повишаваме качеството на произвежданата продукция.

Каква ERP система използвате в „Софарма” и какво ви накара да потърсите подобен продукт?
Продуктът, които внедряваме в „Софарма” АД е Microsoft Dynamics Axapta 2009, заедно с някои специализирани вертикалния решения за фармацевтичния бизнес, които са интегрирани в системата. Към момента основната част от системите, които използваме са или вътрешно разработени или са специализирани решения, които обслужват отделни аспекти на бизнеса – като счетоводство, HR, лекарствена безопасност и документооборот.
С непрекъснатото разрастване на бизнеса и обема на информацията се налага да разполагаме с по-бърза обратна връзка, както и с по-добра взаимосвързаност и автоматизация между всички звена на фирмата. Именно това е предпоставката да потърсим интегрирано ERP решение за управление на бизнеса. Предимствата, които очакваме да получим от използването на подобен управленски софтуер, са унификация на работния процес в различните ни звена и офиси, оптимизиране и автоматизиране на процесите, както и подобряване на цялостния текущ контрол над дейността.

Какви бяха критериите, според които избрахте продукта и доставчика?
На първо място поставихме изискването да намерим такова решение, което да е едновременно функционално и да обхваща всичките процеси във фирмата. Освен това искахме решението да е гъвкаво и да позволява ние да настроим системата спрямо бизнеса, вместо обратното. При избора на консултант по внедряването също заложихме специфични критерии – доставчикът да е сертифициран партньор на производителя и да е утвърдена компания с редица големи внедрявания. Друго наше изискване бе да се докаже ефективността на продукта. Поискахме преди закупуването на лицензите да създадем прототип на системата, в която да проиграем основните ни производствени процеси. Резултатите от тестовете на прототипа бяха решаващи при крайния ни избор.
Спряхме се на Axapta 2009 по редица причини. Системата е доказана в световен мащаб като софтуерно решение, което може да обслужва сложни процесни производства със сериозно планиране и освен това е гъвкаво при настройка. Всеки отделен елемент от системата подлежи на конфигурация, която се осъществява сравнително бързо

Какво ви накара да изберете за доставчик LLP Dynamics?
Беше проведен конкурс, на който те предложиха най-добрите условия

Какви промени донесе ERP системата във всекидневието на вашия бизнес?
В организация като „Софарма” текущата координация и комуникация са ключови. Това което ще ни позволи Microsoft Dynamics AX е да планираме в реално време материалните потоци, които захранват производството и логистиката между отделните фабрики и складове, както и да следим текущата дейност на самото производство. Освен това AX позволява да контролираме продажбите и доставките за България и чужбина. Същевременно всичко се отразява автоматично като счетоводна информация, която се генерира в реално време и с минимална намеса.

Какви са конкретните резултати и измеримите ползи от внедряването на този етап?
Ключов приоритет на „Софарма” е осигуряване на качеството на продукцията. АХ например позволява пълна проследимост на всички партиди. Във всеки един момент може да се види всяка партида материали в кои продукти участва, на кои клиенти е продадена. И обратно, системата позволява да се провери от кои партиди материали се състои всяка партида готов продукт, както и кои са техните доставчици и производители.
Друг плюс е унификацията на процесите и намаляването на документооборота във фирмата, в резултат от това, че цялата информация е налична в електронен формат. В този случай не е необходимо генериране на справки от отделни програми и компилиране и разпечатване на отделни отчети.

Какво бихте посъветвали компании, на които им предстои изпълнението на подобен проект?
Моментът за внедряване на интегриран софтуер настъпва, когато мениджмънтът на компанията осъзнае липсата на навременна информация за ключови аспекти на бизнеса си. Основното, което всяка една компания трябва да има предвид преди да стартира внедряването на ERP система, е ясното и точно дефиниране на бизнес процесите и процедурите вътре в организацията. Ключов е и изборът на партньор – това трябва да е компания с доказан опит, която може да покаже резултатите в реална среда, независимо дали това ще стане чрез прототип на системата, който ще използва данни от вашата фирма, или чрез референтни посещение при техни клиенти.

Каре Софарма:
„Софарма” е икономическа група, в чиито състав пряко или косвено влизат общо 18 дъщерни български и чуждестранни дружества с подобен предмет на дейност Компанията разполага с девет производствени завода, съобразени с изискванията на GMP (Добра производствена практика). През 2013 г. дружеството ще открие в гр. София нов завод за производство на твърди лекарствени форми с годишен капацитет от 4 млрд. таблетки, който в момента е в процес на лицензиране. „Софарма” АД е единственият български производител на ампулни и супозиторни форми.
Инвестициите на групата за 2012 г. възлизат на близо 76 млн. лв, като за 2013 г. се очаква да надхвърлят 40 млн. лв. Приходите от продажба на продукция се увеличават с 0,4 млн. лв. или 0,21%, достигайки 210,3 млн. лв. за 2012 г., спрямо 209,8 млн. лв. за 2011 г. Дружеството има повече от 210 продукта в своето портфолио. Някои от оригиналните продукти на „Софарма” са с основен принос в приходите на компанията от външни пазари. Продажбите на местния пазар се генерират основно от генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е добре познатият Аналгин. Портфолиото на „Софарма” покрива всички терапевтични групи: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

Каре LLP Dynamics:
LLP Dynamics България е част от международната консултантска компания LLP Group, основана в Чехия през 1992 година. LLP е лидер в разработването и внедряването на ERP решения за местни и чуждестранни компании и през 2012 година отбелязва 20 г. от създаването си. В този период тя успя да се превърне във водещ доставчик на бизнес решенията на Microsoft – Microsoft Dynamics ERP в Централна и Източна Европа за местни и чуждестранни компании. С реализираните повече от 250 внедрявания на Microsoft Dynamics NAV и над 70 внедрявания на Microsoft Dynamics AX зад гърба си, LLP се утвърди като един от най-опитните партньори на Microsoft Dynamics за региона и заема водещо място за Централна и Източна Европа. В момента компанията има офиси в България, Румъния, Чехия, Унгария и Словакия и е почетен член на международните клубове Microsoft Presidents Club и Inner Circle