LLP Dynamics внедри Business Intelligence в „Си Комерсиал 7“

Юлиан Венев I 25.09.2013

Система за бизнес анализи

Си Комерсиал 7 – една от водещите български компании в областта на производството и дистрибуцията на захарни и шоколадови изделия, обезпечи сериозното развитие в процесите си чрез система за бизнес анализи.
Това действие е предприето в следствие на нарастващия обем на информацията в компанията, създал забавяния и неточности, както и загуба на време и човешки ресурс. Чрез BI решението ръководството на компанията вече не само ще анализира наличната информация, но и ще получи сериозно подпомагане във вземането на оперативни и стратегически решения.
От компанията очакват системата за бизнес анализи да им осигури бързина при вземането на решения, широка обхватност по отношение на процесите и анализите, ясна и точна картина за състоянието на дейността на компанията и развитието на ключови й проекти от гледна точка на прогрес и ефективност.
Ключът към решението на Си Комерсиал 7 е баланса между ниските разходи за придобиване и поддръжка на софтуера, международния опит на LLP Dynamics и възможността решението да се превърне в стратегия, следвайки развитието на самата компания.