Microsoft Dynamics AX 2012 R3: успешно управление на бизнеса и неограничени възможности за развитието му

www.llpdynamics.bg I 05.08.2014г. 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 е едно от най-съвременните решения за цялостно управление на бизнес процесите в дадено предприятие, което интегрира цялата му дейност в единен механизъм, осигурява точна, бърза и аналитична информация във всеки един момент и предлага целия необходим обем от данни, които позволяват вземането на прецизно и мотивирано решение както за текущата дейност, така и за стратегическото му развитие.
В това се убедиха над 200 представители на различни компании, които взеха участие в уебинарите „Един ден от Вашия управленски живот, прекаран в Microsoft Dynamics AX R3“, организирани от LLP Dynamics/Xapt, за представяне на възможностите на най-новата версия на системата. Освен теоретичното представяне, те имаха възможност да се убедят на практика в предимствата, които тя осигурява. Инициативата на LLP Dynamics/Xapt бе изключително полезна за представителите на бизнеса у нас, като екипът предвижда нова поредица от уебинари през есента. На тях ще бъдат демонстрирани функционалности на ERP системата Microsoft Dynamics NAV.
Единното софтуерно решение се справя успешно с различните по вид и специфика предизвикателства, пред които се изправят различните отдели в дадена фирма. Например, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 подпомага търговските директори при определяне на таргетите и прогнозите за продажби, за да не им се налага за целта да „стрелят в тъмното“; управлението на търговските екипи, разпределянето на задачите и следенето за изпълнение на търговската политика; ценообразуването и измерването на ефективността от търговски решения като отстъпки, бонуси, промоции и др.; анализ на взаимоотношенията с клиентите, на търсенето и възможностите за оптимизиране на работата, и т.н.
Улеснението за логистичните мениджъри чрез Microsoft Dynamics AX 2012 R3 се изразява в по-бързото, лесно и точно прогнозиране и планиране на наличности и доставки; вземането на мотивирани решения за поддържане на оптимални складови запаси; организиране на складовото стопанство за адекватно съхранение на продукти, суровини и материали; информация в реално време за наличности и състояние на продукцията; бърза и точна обработка на заявките на клиенти; организация на транспортната дейност и оптимизация на доставки чрез намирането на най-подходящия вариант за маршрут, вид транспорт, групиране на пратки и т.н.
Производствените директори използват Microsoft Dynamics AX 2012 R3 за оптимизация на времето и повишаване на ефективността в цеха; пълна информираност и контрол за случващото се в производството; навременна обезпеченост с материали и ресурси; гъвкаво планиране и препланиране на производствената програма; ефективно управление и натоварване на капацитета; оптимизация на пряката производствена себестойност и др.
За ръководителите на проекти ползата от Microsoft Dynamics AX 2012 R3 се изразява в по-ефективното предварително ценообразуване и офериране; рационално разпределение на ресурсите и материалите в хода на изпълнение на проекта; контрол по изпълнение на задачите, сроковете и качеството; управление на промените; коректно отражение на приходната и разходната част; анализ на ефективността и печалбата от проекта. Системата е от изключителна помощ и за финансовите и изпълнителните директори, които получават единна и обобщена информация от всички отдели в реално време и могат да вземат адекватни и мотивирани решения, базирани на пълна и изчерпателна информация.
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 е подходящо решение за компании от различни браншове и насоченост – както разнообразни производствени предприятия, така и търговски, дистрибуторски и логистични фирми, ритейл и строителни компании, и много други. Системата се прилага успешно и в холдингови структури, тъй като освен местни счетоводни стандарти и законодателни норми може да интегрира и различни международни изисквания. Освен традиционните функционалности, в нея са включени и нови като управление на транспорта, разширено складово управление, прогнозиране на продажбите, електронна търговия. Предоставят се и възможности, свързани с облачните услуги, към които се насочват все повече потребители.
Microsoft Dynamics AX 2012 е система, която непрекъснато се развива и по която се прилагат постоянни нововъведения с цел да стане още по-гъвкава и лесна за употреба. Целта е фирмите, които си купуват софтуера, да могат да възвръщат инвестицията си все по-бързо, приспособявайки се в максимално кратки срокове към нейното използване. В допълнение, Microsoft Dynamics AX 2012 предлага неограничена възможност за развитие на бизнеса, като може да се модифицира неограничено при променени изисквания, нараснали потребности на съответната компания и увеличаване на мащаба й. Внедряването на тази ERP система се равнява на използване на ноу-хау от над 19 000 фирми от цял свят – по този начин съответната компания получава възможността да ползва най-доброто от световния опит и шанса да се възползва от работещи и проверени в практиката решения. 

Българска компания сред глобалните ТОП партньори за бизнес решенията на Microsoft

www.isystems.bg I 17.07.2014г. 

Intelligent Systems Bulgaria бе удостоена със званието „член на President’s Club for Microsoft Dynamics” за втора поредна година

Intelligent Systems Bulgaria – водещ внедрител на бизнес софтуер в България и региона, стана част от 2014 President’s Club for Microsoft Dynamics. Постижението е пряк резултат от усилията на компанията в предоставянето на иновативни бизнес системи за цялостно управление на процеси и ресурси.

С подобна титла софтуерният гигант отличава само 5% от най-успешните си Microsoft Dynamics партньори по света, достигнали високи бизнес резултати, впечатляващи нива на клиентска удовлетвореност и участвали активно в развитието на едноименните ERP и CRM решения.

Церемонията по награждаването се състоя на 14 юли, 2014г., във Вашингтон, Окръг Колумбия, по време на Worldwide Partner Conference (WPC) 2014 – най-голямата годишна конференция на Microsoft.

"Всяка година изказваме своята благодарност към ТОП Microsoft Dynamics партньорите по света за тяхното изключително представяне" – заяви Neil Holloway, Corporate Vice President, Microsoft Business Solutions Sales & Partners. "Всички те допринасят за цялостната екосистема и успешното развитие на бизнеса на клиентите, благодарение на усилена работа и богата експертиза. От Microsoft имаме честта да отличим Intelligent Systems Bulgaria за това, което са постигнали през последната година и да им благодарим за тяхната работа и подкрепа по отношение на бизнес системите Microsoft Dynamics.“

„Присъствието ни в този елитен клуб за втора поредна година е голямо признание за работата на целия ни екип.“, заяви Калин Цветанов, CEO на Intelligent Systems Bulgaria. „Като българска компания, да бъдеш рамо до рамо с най-големите Microsoft Dynamics внедрители от страни като САЩ, Русия, Великобритания и Германия, е показателно за нивото на професионализъм, с което всеки един от нас изпълнява своите задължения.“

За Intelligent Systems Bulgaria – http://isystems.bg

Intelligent Systems Bulgaria предлага професионални услуги по разработка, внедряване и поддръжка на интегрирани системи за управление на бизнеса. Компанията е фокусирана върху ERP и CRM решенията Microsoft Dynamics и специфични браншови допълнения към тях. Екипът на Intelligent Systems Bulgaria е изграден от сертифицирани специалисти, натрупали значителен опит и ноу-хау при реализирането на повече от 200 проекта по внедряване на системите Microsoft Dynamics в организации от почти всички браншове в България и чужбина.

За Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics е набор от иновативни софтуерни решения, които обхващат всички бизнес процеси и представят ценна информация за развитието на компанията. От софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите до цялостен корпоративен мениджмънт, от управление на веригата на доставките до изготвянето на разнообразни справки и анализи (business intelligence), Microsoft Dynamics предлагат подходящото решение за всеки бизнес, независимо от неговия размер и предмет на дейност.

Business Intelligence от LLP Dynamics – SQL Reporting Services, един изключителен завършек на управленския софтуер

Юлиан Венев I 9.10.2013

Business Intelligence от LLP Dynamics – SQL Reporting Services, един изключителен завършек на управленския софтуер

SQL Reporting Services е мощно средство подпомагащо вземането на навременни и стратегически решения от страна на директори и управители. BI е завършека на една информационна система. Позволява изключително комбиниране на различни работни потоци. Чрез SQL Reporting Services корпоративните данни се преобразуват в ценна информация и ключови показатели за ефективност.
Продуктът е изключително бърз – извлича и калкулира данни за броени секунди, правейки бърз и навременен точен анализ. Служи до голяма степен за контрол и обслужване на аналитичната част от процеса.
Основни ползи:
• подпомага навременните решения в управленската дейност на компанията, като предоставя пълен контрол на случващото се в компанията;
• характеризира се с много бързо действие, позволяващо бързо извличане на информация от основни масиви данни, не само генерирани от системи за управление на бизнеса, но и от други приложения, превръщайки я в масивен отчет;
• решението е евтино като цена, тъй като не е нов абонаментен продукт, а е стъпващ върху SQL Service – не е необходимо да се закупуват допълнителни лицензи;
• благодарение на факта, че е базиран на SQL, SQL Reporting Services е изключително устойчиво във времето;
• когато е комбиниран с Share Point се достъпва от всякъде;
• разполага с вътрешнофирмен портал за споделяне;
Сред основните му предимства пред другите системи от този клас е липсата на годишна поддръжка. Тук потребителите правят сами справки, като крайния потребител има възможност дори да вземе участие в процеса на разработка. Също така благодарение на една от функционалностите си представя калкулирани данни от няколко колони и полета в едно.
В сравнение с други продукти от този клас SQL Reporting Services не отстъпва по нито един показател, а цената му е значително по-ниска.
Допълнителни обучения на персонала не се изискват, тъй като е тясно свързан с SQL Service.
Поддръжка не е необходима, като единствено е възможно да има някакви дребни доработки, които са с надграждащ характер и се осъществяват при обновяването на SQL Service.

LLP Dynamics внедри Business Intelligence в „Си Комерсиал 7“

Юлиан Венев I 25.09.2013

Система за бизнес анализи

Си Комерсиал 7 – една от водещите български компании в областта на производството и дистрибуцията на захарни и шоколадови изделия, обезпечи сериозното развитие в процесите си чрез система за бизнес анализи.
Това действие е предприето в следствие на нарастващия обем на информацията в компанията, създал забавяния и неточности, както и загуба на време и човешки ресурс. Чрез BI решението ръководството на компанията вече не само ще анализира наличната информация, но и ще получи сериозно подпомагане във вземането на оперативни и стратегически решения.
От компанията очакват системата за бизнес анализи да им осигури бързина при вземането на решения, широка обхватност по отношение на процесите и анализите, ясна и точна картина за състоянието на дейността на компанията и развитието на ключови й проекти от гледна точка на прогрес и ефективност.
Ключът към решението на Си Комерсиал 7 е баланса между ниските разходи за придобиване и поддръжка на софтуера, международния опит на LLP Dynamics и възможността решението да се превърне в стратегия, следвайки развитието на самата компания.

Топ 3 фактора за ERP ъпгрейд

Юлиан Венев I 17.09.2013

Бизнес ползите, достатъчният капацитет и ресурси и наличието на визия са три основни стимула за преминаване към по-нова версия на ERP система, според Стели Димитрова, главен оперативен директор в LLP Dynamics CEE

Една ERP система, както и всеки друг тип ИТ система, не може да бъде полезна, ако е застинала във времето. Както се казва, ERP проектите нямат край – за да могат постоянно да носят ползи, те трябва и постоянно да бъдат развивани. Така неизбежно се стига до въпроса: „Да преминем ли към по-нова версия, или не?“. Според Стели Димитрова, главен оперативен директор в LLP Dynamics CEE с 13 г. опит в сферата на ERP софтуера, има три основни фактора, които биха подтикнали една организация към ъпгрейд.
„Причините за подобно решение може да се различават в отделните компании – някои може да искат да разширят бизнеса си, да повишат комплексността и да усъвършенстват техните бизнес процеси. Други може да търсят оптимизация на изпълнението или усвояване на последните технологии. Нарастването на клиентската база, от друга страна, или внедряването на напълно нова функционалност или просто елиминирането на някои досадни технически дефекти и неточности са други валидни аргументи в полза на обновяването на ERP системата – коментира Стели Димитрова. –Но въпросът е кога е правилният момент за подобно обновяване? Можем ли да изчакаме още една или повече години или преди да започнем проекта по обновяване на версията ни?“
Според нея, един от водещите фактори за ъпгрейд е получаването на
ясна и доказуема полза,
добавяща необходимата стойност за разходите. Екипът, който работи по проекта за миграция, трябва да изчисли възвръщаемостта на инвестицията, за да докаже, че усвояването на новата версия ще бъде от полза за организацията и ще донесе необходимите резултати.
Също така е много важно организацията вътрешно да разполага с
всички необходими ресурси,
за да се справи ефективно с обновяването. „Ръководството трябва внимателно да реши дали екипа по проекта, който ще бъде включен в обновяването, не е ангажиран и пренатоварен. Обикновено повечето организации нямат уменията, капацитета или склонността да обновяват версиите на системите си на всеки няколко месеца, когато се появи нова такава. По тази причина обновяването трябва да бъде започнато само тогава, когато има подходящия ресурс на разположение и капацитет за работа. Компаниите винаги се нуждаят от време, за да се приспособят и адаптират към новата визия на софтуера и новите му функционалности“, обясни Стели Димитрова.
Третият ключов фактор е наличието на
ясна визия, стратегия и план на проекта.
„За да бъдат успешни обновленията, трябва да бъдат правилно планирани, точно както първоначалното ERP внедряване трябва да бъде планирано, за да има успешен край – изтъкна Стели Димитрова. – Това означава, че проектът по миграция към по-нова версия трябва да има проектен план, осигурени ресурси и детерминирани фокус и цели. Само така обновяването ще бъде успешно и ще протече гладко. Специално внимание трябва да бъде отделено на управлението на времето за изпълнение.“
Оперативният директор съветва организациите, които планират ъпгрейд, да се осведомят добре за всички бъдещи разработки и подобрения на ERP решението, което използват.„Правилото е, че в момента, в който вашата настояща версия спре да бъде поддържана, вече е време за обновяване“, посочи тя.
Препоръчително е и организацията периодично да иска обратна връзка от крайните потребители на ERP системата, за да е ясно какво работи добре и какво не. „Има ли някои функции, които те изискват, но които не работят или не са налични като цяло в настоящата Ви версия? Ако има, могат ли да бъдат поправени или обновени? Комуникацията с крайните потребители насърчава приемането на системата, и може да затвърди твърдението, че морално и техническо обновяване на версията е необходимо и релевантно на този етап. Тогава трябва да сравните обратната връзка от крайните си потребители с ERP стратегията за развитие и да идентифицирате точното време за обновление“, каза Стели Димитрова.
Компаниите трябва да имат предвид и че с времето бързината и производителността на ERP системите намалява, затова организациите „Най-добрата практика в случая е да заложите показатели, с които да можете да измерите и съпоставите начина на работа на ERP системата в рамките на 3 месеца. Такива могат да бъдат например: време за издаване на фактура, брой на записите в счетоводните журнали, изпълнение на автоматични операции, време за експорт на данни, време за филтриране на информацията на екрана и т.н. Когато тези показатели покажат, че работата на системата се е влошилa значително за последните 1,5, 2 г., тогава може би е удачно да се замислите дали не е дошъл момент за обновяването й“, обясни Стели Димитрова.
Друг съвет е организациите да търсят нови варианти за съхранение на своите бази данни и версии на софтуера на операционните системи, които използват. Понякога новите версии на сървърите за съхранение на бази данни или съответният софтуер на операционната система са по-често срещани от новите версии на ERP системата, което означава, че може да се наложи да се направи техническото обновяване по-скоро отколкото, функционално ще се наложи.
Необходимо е да се мисли и за необходимостта от организационни промени, обърна внимание Стели Димитрова. „Ако компанията ви планира да разработи нова дейност, да придобие друга компания, или по някаква причина да увеличи броя на хората работещи с ERP системата, то тогава може би също е правилното време да направите обновяване“, заяви тя.
И накрая, но не на последно място, организациите не трябва да забравят, че подобно обновяване на ERP системата може да изглежда плашещо и трудно, но колкото повече се чака, толкова по-трудно ще става в действителност, според Стели Димитрова.

Софарма АД внедри Microsoft Dynamics Axapta 2009

Юлиан Венев I 12.09.2013

Интервю с финансовия директор на Софарма АД Борис Борисов

Изборът на партньор е ключов при внедряването на ERP система

Доставчикът трябва да е компания с доказан опит,
категоричен е финансовият директор на „Софарма” АД Борис Борисов

Пред какви предизвикателства е изправен бизнесът с производство и разпространение на лекарствени средства?
Производството на лекарствени средства е хуманна мисия, която се основава на високи стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите. „Софарма” се наложи като компания с икономически, производствен и интелектуален потенциал, позволил й да се превърне в определящ фактор на фармацевтичния пазар. Ето защо ние непрекъснатото се стремим към иновативно развитие и разработване на нови продукти. За тази цел не само разширяваме портфолиото си, но и непрекъснато повишаваме качеството на произвежданата продукция.

Каква ERP система използвате в „Софарма” и какво ви накара да потърсите подобен продукт?
Продуктът, които внедряваме в „Софарма” АД е Microsoft Dynamics Axapta 2009, заедно с някои специализирани вертикалния решения за фармацевтичния бизнес, които са интегрирани в системата. Към момента основната част от системите, които използваме са или вътрешно разработени или са специализирани решения, които обслужват отделни аспекти на бизнеса – като счетоводство, HR, лекарствена безопасност и документооборот.
С непрекъснатото разрастване на бизнеса и обема на информацията се налага да разполагаме с по-бърза обратна връзка, както и с по-добра взаимосвързаност и автоматизация между всички звена на фирмата. Именно това е предпоставката да потърсим интегрирано ERP решение за управление на бизнеса. Предимствата, които очакваме да получим от използването на подобен управленски софтуер, са унификация на работния процес в различните ни звена и офиси, оптимизиране и автоматизиране на процесите, както и подобряване на цялостния текущ контрол над дейността.

Какви бяха критериите, според които избрахте продукта и доставчика?
На първо място поставихме изискването да намерим такова решение, което да е едновременно функционално и да обхваща всичките процеси във фирмата. Освен това искахме решението да е гъвкаво и да позволява ние да настроим системата спрямо бизнеса, вместо обратното. При избора на консултант по внедряването също заложихме специфични критерии – доставчикът да е сертифициран партньор на производителя и да е утвърдена компания с редица големи внедрявания. Друго наше изискване бе да се докаже ефективността на продукта. Поискахме преди закупуването на лицензите да създадем прототип на системата, в която да проиграем основните ни производствени процеси. Резултатите от тестовете на прототипа бяха решаващи при крайния ни избор.
Спряхме се на Axapta 2009 по редица причини. Системата е доказана в световен мащаб като софтуерно решение, което може да обслужва сложни процесни производства със сериозно планиране и освен това е гъвкаво при настройка. Всеки отделен елемент от системата подлежи на конфигурация, която се осъществява сравнително бързо

Какво ви накара да изберете за доставчик LLP Dynamics?
Беше проведен конкурс, на който те предложиха най-добрите условия

Какви промени донесе ERP системата във всекидневието на вашия бизнес?
В организация като „Софарма” текущата координация и комуникация са ключови. Това което ще ни позволи Microsoft Dynamics AX е да планираме в реално време материалните потоци, които захранват производството и логистиката между отделните фабрики и складове, както и да следим текущата дейност на самото производство. Освен това AX позволява да контролираме продажбите и доставките за България и чужбина. Същевременно всичко се отразява автоматично като счетоводна информация, която се генерира в реално време и с минимална намеса.

Какви са конкретните резултати и измеримите ползи от внедряването на този етап?
Ключов приоритет на „Софарма” е осигуряване на качеството на продукцията. АХ например позволява пълна проследимост на всички партиди. Във всеки един момент може да се види всяка партида материали в кои продукти участва, на кои клиенти е продадена. И обратно, системата позволява да се провери от кои партиди материали се състои всяка партида готов продукт, както и кои са техните доставчици и производители.
Друг плюс е унификацията на процесите и намаляването на документооборота във фирмата, в резултат от това, че цялата информация е налична в електронен формат. В този случай не е необходимо генериране на справки от отделни програми и компилиране и разпечатване на отделни отчети.

Какво бихте посъветвали компании, на които им предстои изпълнението на подобен проект?
Моментът за внедряване на интегриран софтуер настъпва, когато мениджмънтът на компанията осъзнае липсата на навременна информация за ключови аспекти на бизнеса си. Основното, което всяка една компания трябва да има предвид преди да стартира внедряването на ERP система, е ясното и точно дефиниране на бизнес процесите и процедурите вътре в организацията. Ключов е и изборът на партньор – това трябва да е компания с доказан опит, която може да покаже резултатите в реална среда, независимо дали това ще стане чрез прототип на системата, който ще използва данни от вашата фирма, или чрез референтни посещение при техни клиенти.

Каре Софарма:
„Софарма” е икономическа група, в чиито състав пряко или косвено влизат общо 18 дъщерни български и чуждестранни дружества с подобен предмет на дейност Компанията разполага с девет производствени завода, съобразени с изискванията на GMP (Добра производствена практика). През 2013 г. дружеството ще открие в гр. София нов завод за производство на твърди лекарствени форми с годишен капацитет от 4 млрд. таблетки, който в момента е в процес на лицензиране. „Софарма” АД е единственият български производител на ампулни и супозиторни форми.
Инвестициите на групата за 2012 г. възлизат на близо 76 млн. лв, като за 2013 г. се очаква да надхвърлят 40 млн. лв. Приходите от продажба на продукция се увеличават с 0,4 млн. лв. или 0,21%, достигайки 210,3 млн. лв. за 2012 г., спрямо 209,8 млн. лв. за 2011 г. Дружеството има повече от 210 продукта в своето портфолио. Някои от оригиналните продукти на „Софарма” са с основен принос в приходите на компанията от външни пазари. Продажбите на местния пазар се генерират основно от генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е добре познатият Аналгин. Портфолиото на „Софарма” покрива всички терапевтични групи: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

Каре LLP Dynamics:
LLP Dynamics България е част от международната консултантска компания LLP Group, основана в Чехия през 1992 година. LLP е лидер в разработването и внедряването на ERP решения за местни и чуждестранни компании и през 2012 година отбелязва 20 г. от създаването си. В този период тя успя да се превърне във водещ доставчик на бизнес решенията на Microsoft – Microsoft Dynamics ERP в Централна и Източна Европа за местни и чуждестранни компании. С реализираните повече от 250 внедрявания на Microsoft Dynamics NAV и над 70 внедрявания на Microsoft Dynamics AX зад гърба си, LLP се утвърди като един от най-опитните партньори на Microsoft Dynamics за региона и заема водещо място за Централна и Източна Европа. В момента компанията има офиси в България, Румъния, Чехия, Унгария и Словакия и е почетен член на международните клубове Microsoft Presidents Club и Inner Circle 

Успешната машиностроителна компания трябва да…

Юлиан Венев I 2.09.2013

Microsoft Dynamics ERP

Преди двадесетина години начинът, по който функционираше бизнесът в България бе коренно различен от това, което наблюдаваме в момента. Независимо от естеството на бизнеса си, вече всяка компания се нуждае от навременната и точната информация, бързият и лесният достъп до информация за ключовите бизнес процеси, надеждното и сигурното боравене с огромно количество данни, мобилност.
За да са успешни, организациите трябва да събират и обработват информация, да я комуникират вътрешно по най-пълноценния и удобен начин за компанията, да я пазят от неоторизиран достъп. Връзката между отделните звена трябва да е постоянна и улесняваща работния процес на всички служители. Нужна е яснотата по отношение на това какви са складовите наличности във всеки един момент, какво е озаетяването на персонала, съвпада ли с моментното ниво на продуктивност с планираното и т.н. Всичките тези елементи са от изключително значение за бизнеса и тяхното пълно обезпечаване се осъществява чрез системите за планиране на корпоративните ресурси (ERP).
За да бъде успешна и конкурентноспособна и на следващото ниво – на чуждите пазари, компанията непременно има нужда от безупречно качество на продуктите и готовност да предложи отлична комуникация с доставчици и клиенти. Това на практика е невъзможно без ERP система.
Компании като Джебел 96 и Прокс-2 обезпечиха бизнеса си с ERP!
Благодарение на Microsoft Dynamics AX, внедрен от LLP Dynamics, компанията Джебел 96 вече има точна проследимост на производствените процеси, управление на брака, пълна яснота на наличностите в склада, управление на нетипичните складови артикули, значителна оптимизация на работата на производствения отдел.
Прокс-2 се развива с още по-ускорени темпове. Там екипът на LLP Dynamics внедрява Microsoft Dynamics NAV, като с този проект внедрителя показа, че може да бъде изключително гъвкав по отношение на клиентските изисквания. Специално за Прокс-2 бяха разработени допълнително и внедрени – офертен калкулатор и баркод система за етикетиране на материали, автоматизирана система за отчитане на вложените материали и отчетения труд в производството.
Горните два проекта са само примерна извадка от референтната листа на LLP Dynamics в сектора.
В последните години все повече машиностроителни компании и производители на индустриално оборудване решават чрез ERP система напълно да:
 автоматизират процесите си, като значително оптимизират разходите;
 постигнат по-добра комуникация между отделите и сериозен самоконтрол между отделните звена на компанията;
 оптимизират процесите по управлението на складовите наличности;
 проследяват и контролират във всеки един момент броя и местоположението на всеки един артикул. 

ERP консултанти предлагат ускорени срокове за внедряване на системи за управление на бизнеса

Комуникационна агенция PRoWay I 6.03.2012

Използването на предварително разработени ERP решения ще даде възможност на компаниите, които спечелят европейско финансиране, да изпълнят навреме проектите си и успешно да усвоят средствата за тях

София, 06.03.2012 г. LLP Dynamics България предложи на бизнеса работещи решения, които ще позволят на компаниите, спечелили европейско финансиране за внедряване на системи за управление на бизнеса (ERP), да изпълнят качествено своите проекти. Успешните възможности бяха представени днес на конференцията „Евро-финансирано ERP. Проблеми и решения“, организирана от LLP Dynamics България, с подкрепата на Майкрософт България. 

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, заяви при откриването на събитието, че основният приоритет на държавната политика към бизнеса днес е нарастването на ефективността на производството, повишаването на дисциплината в компаниите и създаването на инвестиционен потенциал.

Публичното финансиране трябва да се фокусира там, където е най-необходимо. Най-важната цел според мен обаче е осъществяването на реалната политика по отношение на малките и средни предприятия“, допълни Дончев. „В момента в България има внедрени само около 1100 ERP системи, но съм уверен, че ако те бяха повече, ефективността на производството и управлението на ресурсите неминуемо би била по-висока“, посочи още той.

Неотдавна компании-внедрители на ERP системи алармираха за потенциални проблеми след обявяването на одобрените за финансиране проекти по програма „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ по ОП „Конкурентоспособност“. През 2011 г. по тази програма кандидатстваха около 1300 проекта на български компании, които искат да внедрят софтуерни системи за управление на бизнеса (ERP). Общият размер на публичните финансови средства е близо 25 млн. евро. Няма минимален размер на помощта по един проект, а максималният е 200 000 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 75% от допустимите общи разходи. Очаква се одобрените за финансиране компании да бъдат обявени до края на месец март 2012 г.

„Проектите, които ще бъдат одобрени за европейско финансиране по програмата, са около 250. Към момента в България общият капацитет на внедрителите на ERP софтуер е около 70 системи годишно. Същевременно срокът, в който спечелилите финансиране компании ще трябва да изпълнят проектите, е 12 месеца. Това ще изправи голяма част от фирмите пред невъзможността да усвоят средствата, още повече, че заради задължението за изпълнение на различни административни процедури и оформяне на документация срокът се скъсява на 6-7 месеца. В допълнение, в България не съществува достатъчен капацитет от специалисти, които да осъществят внедрявания в такива мащаби“, каза Божидар Крапчев, управляващ партньор на LLP Dynamics България.

Консултантите съветват фирмите, на които предстои да внедрят ERP системи, да започнат подготовката предварително, като направят отсега пълен анализ на бизнес процесите си, състоянието на наличности, доставки и пр., и да формулират ясно целите си. „Едно  от възможните решения за ускорението на процеса са т.нар. „предефинирани системи“, или Fast-track, с което ще бъде скъсено времето на внедряване. Предефинираните системи представляват вече разработени ERP системи за определени бизнеси и индустрии. Спецификата на  ERP системите е такава, че колкото по-бързо бъдат внедрени, толкова по-скоро ще започнат да носят резултати. След това тези системи могат да бъдат усъвършенствани допълнително“, каза още Крапчев. По думите му, чрез предефинираните системи срокът за въвеждане ще се съкрати на 3 месеца, което ще позволи на фирмите да изпълнят задълженията си и да се вместят в посочените срокове, а заедно с това и да получат финансирането от държавата в по-кратък период.

LLP Dynamics България, най-големият партньор на Microsoft за ЕRP решенията в България, има вече разработени предефинирани системи за 5 сектора – производствени компании в хранително-вкусовия сектор, дистрибуционни компании в хранително-вкусовата промишленост, дистрибуционни компании на бързооборотни стоки, управление на вериги магазини и дискретно произвоство. „Тъй като финансиране ще спечелят едва 1/5 от подадените проекти, онези, които не бъдат одобрени, могат да използват и т.нар. ERP решения в облака – не закупени, а използвани под наем за целите, за които са им необходими. Подобни решения са изключително популярни в другите европейски страни – например в Англия всяка втора сделка за системи за управление на бизнеса е от този тип, а в Полша – всяка четвърта“, допълни още управляващият партньор на  LLP Dynamics България.

„Българският бизнес може да бъде уверен, че може да разчита на Microsoft като част от екипа, който работи за подобряване конкурентоспособността на българската икономика“, бе категоричен Георги Ранделов, изпълнителен директор на  Майкрософт България. „Преди кризата голяма част от фирмите не се замисляха за внедряването на ЕRP решения, но сега все повече от тях осъзнават, че това е начин не само да оцелеят, а да се развиват“, допълни още той. Внедряването на ERP система намалява разходите на бизнеса и го прави по-конкурентоспособен. Всяка компания, която иска да се развива, неминуемо минава през внедряването на ERP решение, коментираха лекторите на конференцията.

Лъчезар Богданов, управляващ партньор на Industry Watch, призова компаниите да се възползват активно от възможностите, които дават европейските програми за финансиране. Според него през последните години средствата от Европейския съюз  са един от успешните финансови инструменти за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес.

За LLP Dynamics България

LLP Dynamics България е консултантска компания, лидер в областта на разработването и внедряването на ERP решения за местни и международни компании. Компанията е част от LLP Group, която е основана през 1992 година в Чехия. През 2003 г. LLP Dynamics става партньор на Microsoft за ЕRP решенията Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Dynamics AX. С повече от 240 реализирани внедрявания на Microsoft Dynamics NAV и над 60 внедрявания на Microsoft Dynamics AX зад гърба си, LLP Dynamics се утвърди като един от най-опитните партньори на Microsoft Dynamics за региона.

За допълнителна информация:

Диана Чобанова

PR Assistant

ProWay Communications Agency

Моб.тел.: + 359 (879) 931 336

E-mail: d.chobanova@proway.bg

 

Конференция на тема „Евро-финансирано ERP. Проблеми и решения“ ще се проведе на 6 март в София

Комуникационна агенция PRoWay I 29.02.2012

Конференцията цели да запознае компаниите, които ще получат европейско финансиране за внедряване на ERP системи, с предизвикателствата, които е възможно да възникнат по време на целия процес и решения за тяхното преодоляване

28.02.2012 г., София. Специализираната бизнес конференция „Евро-финансирано ERP. Проблеми и решения“ще се проведе на 6 март 2012 г. (вторник) от 10.00 до 16.00 часа в Конферентен център „Rainbow Plaza”, гр. София. По време на Конференцията ще бъдат дискутирани предизвикателствата и възможностите пред българските компании, които предстои да внедряват информационни систeми за управление на бизнеса (ERP). Организатор на събитието е LLP Dynamics България, един от лидерите на българския пазар за внедряване на ERP системи. Събитието се подкрепя от редица компании от ERP сектора в България и от бизнес и браншови организации.

Конференцията ще бъде официално открита от Томислав Дончев, министърпо управлениетона средствата от Европейския съюз.

Гост-лектори ще бъдат специалисти по европейско финансиране и проектен мениджмънт от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изявени български и международни специалисти по информационни системи за управление на бизнес процесите и мениджъри на компании, внедрили успешно ERP системи.

Поканени за участие в събитието са представители на ръководствата на всички български компании, които са кандидатствали и се очаква да спечелят европейско финансиране по програмата за „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ на ОП „Конкурентоспособност“ за внедряване на ERP/CRM системи.

Темите, които ще бъдат дискутирани, са в няколко основни направления:

- особености и специфики на целия процес от избора на доставчик и конкретно ERP решение до реалното му внедряване;

- паралел между стандартния процес по внедряване на ERP решение и процеса при изпълнение на тръжна процедура;

- рискове и неизбежни проблеми, които се очаква да възникнат в хода на подготовката и изпълнението на евро-финансираните проекти;

- превантивни мерки и възможности за разрешаване на тези проблеми. Конкретни предложения на LLP Dynamics;

- отхвърлените проекти – възможни решения.

Основната цел на конференцията е да подготви компаниите за това какво да очакват в етапите, следващи обявяването на резултатите и сключването на договор за евро-финансиране.

Допълнителна информация за събитието: http://demo.dynamics.bg/

Информация за финансиращата програма

Българските компании кандидатстваха през 2011 г. за финансиране на покупка и внедряване на софтуерни системи за управление на бизнеса (ERP) по програмата за „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ по ОП „Конкурентоспособност“. Общият размер на публичните финансови средства е близо 25 млн. евро. Няма минимален размер на помощта по един проект, а максималният е 200 000 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 75% от допустимите общи разходи. Очаква се одобрените за финансиране компании да бъдат обявени до края на месец март 2012 г.

За LLP Dynamics България

LLP Dynamics България е консултантска компания, лидер в областта на разработването и внедряването на ERP решения за местни и международни компании. Компанията е част от LLP Group, която е основана през 1992 година в Чехия. През 2003 г. LLP Dynamics става партньор на Microsoft за ЕRP решенията Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Dynamics AX. С повече от 240 реализирани внедрявания на Microsoft Dynamics NAV и над 60 внедрявания на Microsoft Dynamics AX зад гърба си, LLP Dynamics се утвърди като един от най-опитните партньори на Microsoft Dynamics за региона.

За допълнителна информация:

Диана Чобанова

PR Assistant

ProWay Communications Agency

Моб.тел.: + 359 (879) 931 336

E_mail: d.chobanova@proway.bg