ЕКОПАК и Тетра Пак със съвместен проект за оползотворяване на картонени опаковки от течности

Ася Георгиева I 04.12.2013

Проектът ще продължи една календарна година и ще обхване три общини – Пловдив, София и Бургас

ЕКОПАК България, водеща организация в областта на оползотворяването на отпадъци от опаковки, стартира нов проект съвместно с Тетра Пак.
Проектът ще продължи една календарна година и ще обхване три общини – Пловдив, София и Бургас. Целта му е да се повиши информираността на гражданите и да се увеличи количеството на разделно събирани картонени опаковки от течности. До момента тези опаковки се събират в сините контейнери и се оползотворяват чрез получаване на енергия, но въпреки това са в малки количества. Опаковките от този вид, които не са събрани разделно, директно се изхвърлят на депо.
В България няма рециклиращо предприятие, което да е инвестирало в изграждането на необходимата инсталация за разделяне на опаковките на техните компоненти, които да се използват за производството на нови продукти. С цел подпомагане на компаниите-членове на Организацията, както и общините, ЕКОПАК прие предизвикателството да разработи и развие този проект с подкрепата на най-големия производител в света на картонени опаковки от течности – Тетра Пак, които са изградили необходимите съоръжения и мощности в съседна Сърбия и ще съдействат за рециклирането на събраните у нас опаковки.
„ЕКОПАК е лидер в оползотворяването на отпадъци от опаковки в България. От 2005 г. насам сме инвестирали над 18 млн. лева в системи за разделно събиране, 12 сепариращи инсталации и сметосъбираща техника. Провели сме и 11 национални и над 100 локални информационно-образователни кампании. С тази инфраструктура и този опит за нас ще е огромно предизвикателство да участваме в проекта“, заяви Тодор Бургуджиев, Изпълнителен директор на ЕКОПАК България.
Тетра Пак е световен лидер в обработката на храни и предлагането на опаковъчни решения, продал само през 2012 г. повече от 173 милиарда опаковки в над 170 страни. Драган Райкович, Директор „Околно среда“, Тетра Пак Югоизточна Европа, споделя: „Ние имаме брилянтни резултати в някои от европейските страни, които са с най-високи показатели в света за рециклиране на използвани картонени опаковки за течни храни, като Германия и Белгия. За съжаление, страните от Югоизточна Европа са далече от тези нива и ние сме напълно наясно, че това е дълъг и труден процес, защото трябва да се променят нагласите и съзнанието на хората, да се осигури подкрепата на държавата и общините, на общинските и частни фирми за събиране на отпадъци, както и на всички други, въвлечени в процеса. От друга страна, доказано е, че хората могат да бъдат силно заинтересувани от опазването на околната среда и с готовност да се включат в дейности, свързани с разделното събиране, ако им се предложат лесни и прости решения, както и ако видят резултатите на всекидневните си усилия.“

ТЕТРА ПАК ПОМАГА НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПРОДАДЕНИ НАД 20 МИЛИАРДА FSC™ ОПАКОВКИ

Тетра Пак I 14.12.2012

в партньорство с WWF

Тетра Пак, световният лидер в обработката на храни и опаковъчни решения, съобщи днес, че повече от 20 милиарда от опаковките й, продадени по света през 2012 г., са притежавали етиката на Forest Stewardship Council™ (FSC). Етикетът, който беше поставен на близо 8,5 милиарда опаковки на Тетра Пак през 2010 г., удостоверява, че картонът, използван за опаковъчен материал, идва от отговорно управлявани гори и други контролирани източници.

“Tова несъмнено е положително развитие, което допринася за защитата на горите и подобрява управлението на гори в глобален мащаб” – казва Хакан Виртен, изпълнителен директор на WWF Швеция. “WWF насърчават Тетра Пак и други компании да увеличават постоянно употребата на материали и продукти, сертифицирани от FSC.”

Първата опаковка на Тетра Пак, сертифицирана от FSC, е пусната във Великобритания от Сейнсбъри през 2007 г. Днес сертифицирането се прилага от търговци на дребно и притежатели на търговски марки в 39 страни, включително Китай, САЩ, Канада, страни от Южна Америка и Европа.

“С повече клиенти и търговци на дребно, търсещи природосъобразно изпитани и произведени по етично съобразен начин продукти, търговските марки, които носят етикета на FSC могат да декларират, че продуктите им са опаковани с помощта на материал, който е покрил най-строгите стандарти на отговорно управление на горите”, каза Чарлз Бранд, вицепрезидент Маркетинг и Продуктово управление на Тетра Пак.

Сред страните, където се прилага сертифицирането на FSC, е Аржентина, която има 1,8 милиарда опаковки на Тетра Пак с етикета на FSC, които представляват 70% от общия брой опаковки на Тетра Пак, доставени в тази страна. Бенелюкс има 1,2 милиарда опаковки на Тетра Пак с етикета на FSC, които представляват около 60% от общия опаковъчен материал на Тетра Пак, доставен там.

Марсело Магни, мениджър Маркетинг и Бизнес развитие в аржентинския млекозавод Williner казва: “Всеки ден все повече и повече клиенти изразяват загрижеността си за околната среда. Затова добавянето на логото на FSC на нашите опаковки за мляко спомага, както за имиджа на търговската марка на нашите продукти, така и за общественото съзнание и отношение към околната среда. FSC е доказателство, че нашите опаковки отговарят на най-високите стандарти в индустрията от гледна точка на възобновяемите суровини, което дава възможност на клиентите ни да проявят отговорност.”

Тако Кингма, мениджър Устойчиво развитие на FrieslandCampina в Бенелюкс, казва: “Потребителите все повече търсят природния елемент в продуктите, които купуват. Поставили сме си ясни цели да създадем по-устойчиви опаковки. Сертификацията на FSC за нашата картонена опаковка е основен етап в тази стратегия. Щастливи сме да извървим тази стъпка заедно с Тетра Пак.”

При изследване на 6600 потребители в 10 страни, проведено от Евромонитор за Тетра Пак, приблизително половината са казали, че липсата на информация за околната среда върху опаковката на продукта, е имала съществено значение за покупателното им поведение. Приблизително същият брой са казали, че логото върху опаковката им е помогнало да разберат въздействието на опаковките за напитки върху околната среда.

“Чрез поставяне на етикети на FSC на опаковките, Тетра Пак спомага за по-голямото осъзнаване на важната роля, която отговорното управление на горите играе при осигуряване на икономическа, социална и природосъобразна приложимост на една от най-изобилните суровини на Земята” – казва Марсел Пюке, директор Бизнес развитие на FSC.

Опаковките на Тетра Пак имат голям принос за околната среда: Около 75% от опаковъчния материал идва от възобновяеми източници, а използваните опаковки за напитки могат изцяло да бъдат рециклирани. Освен това, формата на опаковките, съставът на материала и ниското им тегло, както и ефективността на транспорта, системите за съхранение и дистрибуция, допринасят за по-ниското цялостно влияние на CO2 в сравнение с други алтернативни опаковъчни решения.

 

Тетра Пак стартира “Гласове на иновацията” по случай 60 години на технологично, социално и съобразено с природата модернизиране

Тетрапак I 13.11.2012

Нова видео поредица показва нововъведенията на Тетра Пак през очите на хората, които допринасят това да се случи – от доставката на първата машина за пълнене през 1952 г. до днешно време.

Тетра Пак отбелязва 60тата годишнина от доставката на първата си машина за пълнене със стартиране на видео поредицата "Гласове на иновацията". През следващите 12 месеца във видео поредицата ще бъдат показани хората, които в продължение на шест десетилетия допринасят за технологичното, социално и съобразено с природата модернизиране, като началото ще бъде поставено днес с гледната точка на изпълнителния директор на Тетра Пак, Денис Йонсън.
Поредицата "Гласове на иновацията" изследва всеки аспект от дейността на Тетра Пак – от продукти, услуги и технология, до устойчивост и околна среда, наред с безопасност на храните и социални програми.
• Продукти и технология: Стартирайки изследователското си пътуване в Швеция през септември 1952 г. с първата машина за пълнене Tetra Classic®, Тетра Пак продължава да разширява най-голямото в света портфолио за опаковъчни решения с: 229 опаковки, 7000 опаковъчни комбинации, 8700 опаковъчни комплекта и 66 000 обработващи машини, функциониращи по цял свят, като за цялото време получава и 5100 технологични патента за опаковане и обработване на течна и полутечна храна.
• Околна среда и устойчивост: Създателят на Тетра Пак, д-р Рубен Раузинг, вярвал, че "съхраненото от една опаковка трябва да има по-висока стойност от самата опаковка." По правило тя е създадена не само, за да съхранява истинската храна и други суровини, но също така и да изведе компанията на предна позиция, що се отнася до изхвърлянето на опаковки през 70те, емисиите от фабриките през 80те, рециклирането през 90те и ангажирането с глобалните промени, като промяната на климата и устойчивостта, през 2000.
• Безопасност на храната: През 60те години Тетра Пак е пионер в асептичното опаковане, което е определено от Института за хранителна технология, като най-голямата иновация в хранителната промишленост на 20ти век. Компанията продължава да е еталон за безопасност за обработващи и опаковъчни системи и е призната за надежден партньор от международните институции за безопасност, като например Американската комисия по храните и лекарствата (FDA). По света бяха създадени Центрове за разработване на продукти, които да помагат на клиентите да разработват и тестват рецепти, както и да произвеждат в съответствие с най-високите стандарти.
• Общество: Тетра Пак е ангажирана в програми за училищно мляко по света през последните 50 години, създавайки Отдела Храна за развитие (FfDO) през 60те години, който в тясно партньорство с правителства, агенции за развитие, НПО, местни млекопроизводители и фермери, доставя 6,7 милиарда опаковки с мляко и други хранителни напитки на 51 милионна деца в училища, в над 50 страни по света.
“60 години Тетра Пак се поддържа от идеята, че иновацията прави живота на хората по-добър. Нашите продукти и услуги, инициативи, свързани с околната среда, и разработки по отношение на безопасността на храната и социалните програми, са живи доказателства за личностите, които са спомогнали за предоставяне на всички тези подобрения на милиони хора. "Гласове на иновацията” им дава възможност да популяризират и споделят личния си опит от модернизирането в Тетра Пак” – казва изпълнителният директор на Тетра Пак, Денис Йонсън.
Гласове на иновацията
Тетра Пак има внушително наследство от иновативни решения и програми, от всяко едно от миналите десетилетия. Всички ключови моменти от историята на Тетра Пак можете да намерите на: Развитие през годините
Видео поредицата "Гласове на иновацията" на Тетра Пак и повече информация за модернизациите на Тетра Пак можете да намерите на http://www.tetrapak.com