Най-големите PR агенции

Capital.bg I Сирма ПЕНКОВА I 16.12.2016

Повечето от най-големите PR агенции отчитат ръст в приходите си през 2015 г., a клиентите търсят все повече дигитални решения и използване на нови технологии в комуникацията

След кризата, която доведе до няколко несигурни години за PR индустрията, пазарът на PR услуги в България започна да търси различни посоки за развитие, включително и през нови комуникационни формати. Социалните мрежи се превърнаха в неизменна част от стратегията за обслужване на PR агенциите, които в кампаниите си все по-често работят и с лидери на мнение за достиганe на желаната целева аудитория. Вътрешната комуникация и т.нар. работодателски брандинг (от англ. employer branding) също трайно се намести като ниша в комуникационния бизнес. Агенциите в бранша се стремят да се позиционират като стратегически консултанти за цялостна интегрирана комуникация, която да води до желаните от клиентите бизнес резултати.

Според някои от най-големите PR агенции в страната през изминалата 2016 г. предпочитани от клиентите продължават да бъдат и традиционните PR услуги като организиране на събития и комуникация с медиите. Проблем за сектора остава законовото ограничение за цитиране на имена на компании и брандове в електронните медии, което пречи да се дава гласност на социално отговорни инициативи на компаниите. Според агенциите това може да доведе и до негативен ефект в обема на PR услугите.

Все пак през 2015 г. оборотите на повечето от най-големите PR агенции в страната нарастват в сравнение с предходната година. Общите приходи на топ 19 компании за връзки с обществеността се равняват на 26 млн. лв., което представлява ръст от 4.7% на годишна база. Към тях не са включени финансовите данни на Publicis One, тъй като оборотите на холдинга са консолидирани и обединяват приходите на 9 агенции с различни дейности.
"Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения.", казва Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency

В класацията на най-големите PR агенции в страната попадат както компании, част от международни комуникационни групи, така и български агенции с дългогодишен опит в сферата на връзките с обществеността. На първото място попада холдингът Publicis One, в чиято група влиза агенцията Publicis Consultants MSLGROUP. Поради факта обаче, че отчетът на дружеството е консолидиран и включва финансовите резултати на всички комуникационни агенции в холдинга, няма как да получим данни за приходите на отделните звена. Същото важи и за PR агенцията на групата Havas, която заема шесто място в класацията, но оперира на пазара като едно юридическо лице с рекламната Havas Worldwide Sofia.

Най-големите бележат спад

На първите места в класацията се нареждат PR агенции с дългогодишен опит в областта на комуникациите. Това са DD Agency, APRA Porter Novelli, United Partners и M3 Communications, които влизат съответно в топ пет позициите на подреждането.

Спад в оборотите на клиентите довежда до намалените с 20.7% приходи на DD Agency, които са общо 2.7 млн. лв. през 2015 г. "Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения, не само защото PR-ът и рекламата са първите сектори, от които се "реже", а и по проблемите, с които се налага да се справяме съвместно", коментира Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency. Поради сключени договори за конфиденциалност от агенцията не споделиха клиентите, които обслужват.
"Клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона.", казва Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на APRA Porter Novelli

Спад в приходите от над 21% отбелязва и APRA Porter Novelli. Като причина за това Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на агенцията, посочва "намаляването на комуникационните бюджети на компаниите в региона". Негативно се отразяват и намалените постъпления по линия на проекти с европейско финансиране. "Приключването на Първия програмен период за България (2007 – 2013) и трудният старт на Втория (2014-2020) доведе до постепенно намаляване, а в началото на 2015 г. – и до спиране на публичните търгове, свързани с реализацията на мащабни информационни кампании за държавни институции и общини, в които агенцията бе активен участник", коментира Цолов. Според него обаче тенденцията е временна и през следващата година очаква отново "по-активна работа и в тази посока".
"Очаквам през 2017 г. все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите.", казва Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners

Развитие в предлагането на дигитални услуги и използването на нови комуникационни канали са сред основните причини за положителния ръст в приходите на PR агенцията United Partners, която достига 2.1 млн. лв. през 2015 г. "С някои от нашите клиенти разработихме таргетирани комуникации в неексплоатирани досега канали. Работихме и върху по-интерактивни техники за комуникация, като проекти с виртуална реалност например", коментира Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners. Друга компания в топ 5 – M3 Communications, привлича общи приходи за 2015 г. в размер на 2.1 млн. лв. и отбелязва ръст от 12.8%. "Дължи се на добър мениджмънт в компанията, но сега вече и на разширяване на обхвата на услугите ни. Пазарът е много динамичен и това налага да започваме нови проекти, предимно в областта на социалните медии", коментира резултатите управителят на M3 Communication Group Максим Бехар.

Увеличаване на предлаганите услуги е причината за нарасналите със 7.8% приходи на PR агенцията Janev & Janev, които достигат 1.2 млн. лв. през 2015 г. "Очакванията ни, че ще има бум на PR кампании в социалните мрежи, не се оправдаха. Мoже би това предстои като тенденция. Ръстът, който бележи Janev & Janev през 2015 г., е в резултат на разширяване на обема на услуги към част от дългогодишните клиенти на компанията", коментира Тодор Янев, управляващ партньор в агенцията. Подобни причини посочват и от агенцията AMI Communications България, която попада на 12-о място в класацията, също с приходи от близо 1.2 млн. лв. "Успяхме да спечелим нови клиенти и осъществихме допълнителни проекти за компании, с които работим. Постигнахме близо 15% повече приходи от прогнозата ни за 2015 г. като приходите от нов бизнес са 1/5 от общите", обяснява Илияна Александрова, управляващ партньор AMI Communications България.

На 15-о място в класацията попада PR агенцията Active Group на Моника Станишева, която определя 2015 г. като "година на преструктуриране и на очертаване на нова визия за развитието на компанията". Ръстът в приходите от 4.5% се дължи най-вече на разширеното портфолио от услуги и фокусът на агенцията върху дигиталния маркетинг, PR и реклама. "Традиционният PR отдавна не е достатъчен, за да бъдеш на нивото на съвременните предизвикателства. Клиентите искат нов подход, по-ефективно инвестиране на бюджетите, по-точно таргетиране на аудиторията, повече находчивост и бързина, по-видими резултати", обясни Станишева.

Във втората половина на класацията сериозен ръст от над 43% отбелязват Civitas Global Bulgaria, което според тях е резултат от динамичния пазар на PR услуги. "Не бих казал, че има някаква голяма или неочаквана промяна, която е предопределила подобен ръст. Убедени сме, че клиентите трябва да се печелят всеки ден, по няколко пъти на ден или поне с всеки нов проект, по който работим заедно", коментира д-р Александър Христов, акаунт директор в агенцията. Повече и по-сложни проекти за съществуващи клиенти извеждат агенция Key Experts Group на 17-о място с оборот от 744 хил. лв. за 2015 г. "Ръстът на приходите ни се дължи основно на органичния ръст на проектите, реализирани за дългогодишните клиенти, и на разширяването на услугите, свързани с тези проекти, като обхват и комплексност", допълни Десислава Пантелеева, основател и изпълнителен директор на Key Experts Group.

С ръст в привлечените средства в размер на 6.8% на 19-о място се нарежда специализираната в здравния сектор PR Play, под чийто бранд оперират три юридически лица. Сборът на приходите им за 2015 г. се равнява на 647 хил. лв. и представляват обороти от чисто консултантска дейност. "Комуникациите в здравния сектор се различават значително от тези в останалите сектори. Регулациите и ограниченията по отношение на публичните комуникации са много специфични. Компаниите инвестират главно в небрандирани информационни кампании", обясни Камелия Димитрова, управител на PR Play. Агенцията Grayling, която попада на последното място в класацията, отчита спад в оборотите си с 5.4% за миналата година, който Зорница Иванова, акаунт директор в компанията, обяснява с това, че агенцията "системно инвестира в обучение на екипите си за справяне с новите предизвикателства, за да отговори адекватно на нуждите на клиентите".

А през 2017?

Прогнозите на най-големите PR агенции в страната за следващата година са пазарът да продължи положителния си ръст. Тодор Янев от Janev & Janev очаква консолидация на пазара, т.е. сливания и придобивания на по-малки агенции. Сред актуалните търсени услуги през 2017 г. ще бъде работата на агенциите с лидери на мнение, както и решенията за предотвратяването на комуникационни кризи. Максим Бехар коментира, че "нито една сериозна компания няма да може сама да се справи с криза или пък с влошената репутация на мениджмънта или продуктите й". Според д-р Александър Христов "водещите PR специалисти, особено в по-малките агенции, би трябвало да отделят все повече време за стратегически консултации, отколкото за управление на оперативни дейности". Според Томислав Цолов "клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона". Търсенето на дигитални решения и използване на новите технологии в комуникацията също ще продължат да бъдат атрактивни за клиентите. "Например social media listening е вече част от нашето ежедневие както за предотвратяване на кризи, така и за генериране на consumer insights, които да ни служат за построяване на правилните комуникационни стратегии", обяснява Мария Гергова. Тя добавя, че очаква през 2017 г. "все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите". Според Моника Станишева бюджетите на клиентите чувствително ще се увеличат, но това ще доведе и до "изискването за мислене извън рамката, за търсене на нови форми, канали и подходи в PR-а от страна на клиентитe".

Най-големите PR агенции – ИНФОГРАФИКАЗа класацията: Основен критерий при подреждането е общият размер на приходите за 2015 г. на рекламните компании. Данните са събрани от подадена от самите компании информация, както и от публични източници на информация, като част от отчетите са взети от Търговския регистър. Освен финансови резултати в поредицата ще намерите и информация за клиентите, които обслужват агенциите."Капитал" потърси всички дигитални агенции за потвърждение и коментар на финансовите резултати и информация за клиентите, които обслужват. До редакционното приключване на броя не получихме информация от Interpartners, Brand PR, V+O Communication, Prima, Intelday Solutions. 
 

Кофас: 10 държави вървят по стъпките на БРИКС

Civitas Global Bulgaria I 17.04.2014

След десет години скоростно развитие, при страните от БРИКС се наблюдават признаци на забавяне.В същото време, други развиващи се страни ускоряват развитието си.

След десет години скоростно развитие, при страните от БРИКС се наблюдават признаци на забавяне. За 2014 година Кофас предвижда среден растеж 3.2 пъти по-нисък от средния, който тези страни са регистрирали за отминалото десетилетие. В същото време, други развиващи се страни ускоряват развитието си. Сред тях се открояват десет с перспективи при производството и с достатъчно финансиране, за да подкрепят експанзията си.

Въпреки че тенденциите при потреблението все още са в тяхна полза, БРИКС търпят по-слаб растеж поради адаптацията на предлагането и подчертано забавяне в инвестициите. Местният бизнес вече няма достатъчен производителен капацитет, за да посрещне все още силното търсене.

За да идентифицира обещаващите държави, на които в момента БРИКС отстъпват, Кофас посочва няколко критерия, два от които особено важни:
• Държави, които имат висок и ускоряващ се растеж и чиито икономики са разнообразни и устойчиви;
• Държави, които имат достатъчен финансов капацитет, за да подпомагат растежа (необходимо е минимално ниво на собствени средства в страната) без риск от създаване на кредитен балон или които все още нямат пазари на акции с подобен размер като на тези в държавите от ОИСР.

Колумбия, Индонезия, Перу, Филипините и Шри Ланка: голям потенциал, потвърден от добра бизнес среда

Идентифицираните от Кофас развиващи се държави, които отговарят на всички критерии, са десет. Все пак, тези страни не са съвсем идентични по отношение на бизнес средата. Поради тази причина те могат да бъдат разделенина две групи:
• Колумбия, Индонезия, Перу, Филипините и Шри Ланка имат добър бизнес климат (A4 или B), подобен на този в БРИКС държавите към този момент.
• Кения, Танзания, Замбия, Бангладеш и Етиопия имат много трудна (C) или изключително трудна (D) бизнес среда, което може да възпрепятстват изгледите им за растеж.

"Разбира се, ще бъде по-трудно за втората група от държави, които може да имат нужда от повече време, за да реализират напълно потенциала си за растеж. Въпреки това, проблемите в бизнес средата при тях са относителни: през 2001 г., управлението в Бразилия, Китай, Индия и Русия беше подобно на това в Кения, Танзания, Замбия, Бангладеш и Етиопия днес," казва Джулиен Марсили, директор „Странови риск” в Кофас.

Растежът на „новите развиващи се” страни ще поемат различна посока от тази на БРИКС

Въпреки това са налице и някои слабости в сравнение със ситуацията при БРИКС през 2000 г. Идентифицираните като „нови развиващи се” страни в момента представляват само 11% от населението на света, докато при БРИКС през 2001 г. този показател беше 43%. Освен това равнището на БВП е само 70%, спрямо това на БРИКС през 2001 г. Накрая, БРИКС отчетоха средно излишък по текущата сметка, докато „новите развиващи се” страни имат дефицит от около 6% на БВП.

"Имайки предвид, че растежът в развитите страни е структурно отслабен днес, „новите развиващи се” страни могат да имат по-малка полза от търговията към тези страни, отколкото БРИКС през 2000 г. Техните нива на растеж ще зависят повече от вътрешните им пазари и износ, отколкото от други развиващи се пазари," заключва Джулиен Марсили.

Въпреки по-малко оживената обстановка, новите развиващи се страни имат предимства пред БРИКС от 2001 г. Инфлацията при тях е около 2.8 пъти по-ниска, а нивото на публичен дълг е около 40% от БВП в сравнение с 54% за БРИКС в началото на периода.

 

ИКЕА изтегля балдахини за детски легла

Александър Христов I 1.04.2014

ИКЕА моли всички клиенти, които имат балдахин за детско легло или бебешко креватче от ИКЕА, да преустановят използването му от малки деца и да го върнат в най-близкия магазин ИКЕА. Стойността на артикула ще бъде напълно възстановена.

Засегнатите модели са HIMMEL, FABLER и TISSLA.

ИКЕА получи информация за случаи на падане на мрежата в детско легло при дърпане, което представлява потенциална опасност. Няма информация за сериозни наранявания.

ИКЕА се извинява за евентуалното неудобство и уверява своите клиенти, че безопасността остава основен приоритет на компанията.

За повече информация, моля, използвайте безплатния телефон 0800 45 800 или www.ikea.bg.

Годишната конференция на Кофас ще е за стабилността на компаниите в несигурна политическа среда

Civitas Global Bulgaria I 6.03.2014

За втори път Кофас България ще организира и проведе глобалната конференция по управление на кредитния риск. Тази година събитието ще се продеде на 10 април в хотел Шератон

За втори път Кофас България ще организира и проведе глобалната конференция по управление на кредитния риск. Тази година събитието ще се продеде на 10 април в хотел Шератон в София и отново ще събере много представители на държавната власт, мениджъри, финансисти и анализатори на риска. Тя ще се проведе със стратегическото партньорство на Уникредит Булбанк.

Темата на втората глобална конференция на Кофас по управление на риска в България ще бъде „Фирмена стабилност при политическа несигурност“. Въпросите са доста актуални и перспективни за мениджърите и предприемачите, тъй като все повече им се налага да намаляват рисковете в бизнеса си, произтичащи от политически фактори и промени. Участниците ще споделят идеи и гледни точки, дори и готови решения за справяне в подобна ситуация.

Със специални представяния на конференцията ще се включат Милена Виденова, управител на Кофас за България и Левон Хампарцумян, председател на УС и главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Пленарен лектор на събитието ще бъде Грегор Силевич, Главен икономист за регион Централна и Източна Европа, Кофас, който ще направи преглед на риска по страни. Сред останалите участници в конференция са заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров, Стефан Дьолае – Председател на УС, Френско-българска търговска камара, икономическият съветник на френското посолство Жан-Мари Деманж, Председателят на БТПП Цветан Симеонов, Георги Ангелов – Главен икономист в „Отворено общество”, Борил Иванов – Председател на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС), Александър Потюх – Директор продажби на Промет Стийл за Централна и Източна Европа, Ася Баева, изпълнителен директор на УниКредит Факторинг, Георги Брашнаров – Председател на Управителния съвет на БАСКОМ, Елена Маринова – Президент на Мусала софт и други.

Конференцията отново ще бъде организирана в три панела, които покриват значими теми като: политически и икономически рискове, секторните политики и реформи, нуждата от нови бизнес сегменти, ролята на иновациите за увеличаване на конкурентоспособността, инвестициите в иновации и други

Конференциите на Кофас по управление на риска (Coface Country Risk conferences) се реализират от 18 години насам в над 20 страни по света, където компанията е представена. Тези събития са се утвърдили като важни обществено-икономически форуми, на които се дискутират глобални проблеми и се предлагат стратегически решения и нови, понякога еволюционни идеи в областта на икономиката. Обхващаните теми са важни и актуални – роля на финансовите институции за икономическото развитие, финансова и икономическа криза и перспективи за растеж, глобални икономически тенденции, експортни стратегии, развиващи се страни, здравеопазване и образование и други. Лектори са били редица влиятелни личности, сред които Кристин Лагард, Ерхард Бусек, Паскал Лами, Нуриел Рубини, а на последната такава конференция в Париж доклад изнесе Жан-Клод Трише.

Конференцията ще се проведе с медийното партньорство на телевизия Bulgaria on air и списание Мениджър.

 

The Mall дава привилегии на дамите с кампанията „30 дни мода и красота”

Civitas Global Bulgaria I 6.03.2014

Ивайло Захариев с галантен жест към дамите за 8 март

Дамите ще бъдат под светлината на прожекторите в The Mall през целия месец март, който ще премине под мотото „30 дни мода и красота”. По време на съвместната кампания с Cosmopolitan представителките на нежния пол ще могат да се възползват напълно от привилегията да са дами. В търговския център ги очакват акции с огромни намаления, възможности за спечелване на страхотни подаръци и още много красиви и приятни изненади.

На 8 март The Mall ще се превърне в най-горещата точка в столицата, защото тогава там популярният и обичан актьор Ивайло Захариев ще изненада с мил жест дамите, поздравявайки ги лично за празника.

Програмата на дамския месец в The Mall ще бъде изпълнена с разнообразни и любопитни преживявания. На 1 и 15 март известният астролог Оксана Хорват ще отговаря персонално на въпроса кой е най-подходящия стил през 2014 година. На 2 и 16 март ще се проведат стайлинг консултации с модния блогър на The Mall, а на 9 март дамите ще открият най-подхождащият за тях цвят чрез персонален цветови анализ. На 7 и 14 март е време за добро настроение, осигурено от специалните Cosmopolitan коктейли, забъркани от водка Absolut. От 21 до 23 март ще се проведе кастинг за професионална фотосесия за списание Cosmopolitan, а в края на месеца желаещите ще могат да се включат в най-щурото стайлинг съзтезание – Shopping Sprint. След като покажат своя уникален стил и бързина, участниците ще могат да спечелят дрехи и аксесоари по избор, както и ваучери за пазаруване в The Mall.

Между 7 и 16 март посетителите ще се радват на изложението My Beautique, което ще представи най-новите продукти на водещите козметични марки. Събитието се прави за втора поредна година и по време на него дамите ще имат възможност да тестват различните козметични продукти, да се запознаят с новите предложения на любимите си бюти брандове и да се възползват от специални отстъпки и ексклузивни предложения.

Пълният календар с вълнуващите събития през 30-те дни мода и красота ще бъде разпространяван безплатно в The Mall и, в тон на идващата пролет, съдържа много и различни горещи предложения. За да могат да се възползват от всички събития, от намаленията на маркови стоки и от ежедневните томболи, посетителите ще трябва да се регистрират в розовия кът на Cosmopolitan в The Mall на партерен етаж.

Инициативата „30 дни мода и красота” е част от програмата на The Mall за обогатяване на календара със събития в столицата и за осигуряване на качествени, пълноценни и разнообразни преживявания на посетителите.

 

Fashion Days с безплатна доставка и специални кампании до 14 февруари

civitasglobal.bg I 31.01.2014

От днес до Деня на любовта 14 февруари, Fashion Days, най-големият онлайн клуб за пазаруване в Централна и Източна Европа, ще изненада своите членове с кампанията LOVE DAYS.

От днес до Деня на любовта 14 февруари, Fashion Days, най-големият онлайн клуб за пазаруване в Централна и Източна Европа, ще изненада своите членове с кампанията LOVE DAYS. В този период ексклузивно за българските потребители клубът ще доставя абсолютно всяка поръчка безплатно, без значение от стойността ѝ или метода на плащане.

Празникът носи още една изненада за членовете на клуба Fashion Days. От 1 до 9 февруари ще стартират специални кампании, които ще бъдат отбелязани със сърце. Този стикер дава гаранция, че поръчката ще бъде доставена до 14 февруари.

Кампаниите, отбелязани със сърце, са специална покана за всички влюбени, които искат да направят вълнуваща изненада на половинката си, без да рискуват тя да се забави. Влюбените в модата, от своя страна, ще могат да се възползват от безплатната доставка, за да се поглезят с оригинален подарък от голям бранд – Calvin Klein, Triumph Essence, Donna Karan, John Galliano, D&G, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, M by Maiocci, Calvin Klein Jeans, Desigual, Primo Emporio и много други.

Кофас и БТПП ще издават сертификат за отличие на малки и средни предприятия

civitasglobal.bg I 28.01.2014

За първи път в страната ни Кофас България в сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата въвежда специален „МСП сертификат за отличие”, специално за малки и средни предприятия.

За първи път в страната ни Кофас България в сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата въвежда специален „МСП сертификат за отличие”, специално за малки и средни предприятия. С помощта на този инструмент се отчита представянето на дадена малка или средна компания в сферата на търговския риск и нейните възможности да реализира надежден бизнес. Официалното пускане на сертификата стана днес на специална церемония в зала в БТПП.

МСП сертификатът за отличие ще бъде издаван от Българската търговско-промишлена палата след потвърждение от Кофас за актуалното финансово състояние на съответната компания. Изготвяният доклад ще сертифицира стабилността на компанията по отношение на финансовите документи, дълговете към държавния бюджет, случаите на неплащане и юридическия статус. В близко бъдеще ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество в областта на предоставянето на бизнес информация и събиране на вземания между Кофас и БТПП, което ще доведе до увеличаване на конкурентоспособността на българските компании и намаляване на междуфирмената задлъжнялост.

Милена Виденова, управител на Кофас за България, изрази увереност, че МСП сертификатът за отличие ще осигури неоспорими ползи за конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия на международния и на вътрешния пазар. „Сертификатът също така ще повиши репутацията на фирмите, което несъмнено ще се основава на гаранциите, професионализма и опита на Кофас при оценката на търговски рискове” – добави тя.

Цветан Симеонов, Председател на БТПП, отбеляза „Сигурността на търговския оборот за БТПП е много важна. Считаме, че споразумението ще допринесе за това получавайки по-задълбочена информация за своите партньори, фирмите да вземат информирани решения“.

Представянето и резултатите на компаниите ще се оценяват по определени критерии, за да може да се гарантира сигурността на търговското партньорство между тях. Логото на сертификата ще бъде поставено на сайта на номинираното малко или средно предприятие, така че тази референция да бъде ясно видима още от самото начало. За целта се използва лицензирана SafeSigned уеб технология, която ще предотврати копирането на лога и сертификати от един сайт към друг, който е неоторизиран. Това ще стане като се създаде уеб страница на сървърите на SafeSigned – включително и за компаниите без собствен сайт. 

Fashion Days с двугодишен ръст на продажбите от 5.4 пъти

civitasglobal.bg I 23.01.2014

Модният онлайн клуб за пазаруване Fashion Days за втора поредна година отчита ръст в продажбите, което с натрупване достига близо 5.4 пъти.

Модният онлайн клуб за пазаруване Fashion Days за втора поредна година отчита ръст в продажбите, което с натрупване достига близо 5.4 пъти. Швейцарската компанията е част от NASPERS и продължава да бъде най-големият онлайн клуб за пазаруване в Централна и Източна Европа.

Приходите от продажби на Fashion Days България за календарната 2013 г. достигат значителната цифра от 20 594 212 лева, което е знак както за развитието на компанията в страната ни, така и за перспективите на онлайн търговията въобще. По този показател България се утвърждава като втория най-голям пазар в групата на Fashion Days след Румъния, надминавайки много по-големи и силни пазари от цялата група като Полша, Чехия, Унгария и Словакия.

Десетте най-продавани марки дрехи, обувки и аксесоари за 2013 г. във Fashion Days са Calvin Klein, Scholl, Just Cavalli, Furla, Miss Sixty, Triumph, Le Coq Sportif, Desigual, Pepe Jeans и UGG. Освен световноизвестните модни брандове, модният онлайн клуб предлага и продукти на български дизайнери.

„Ръстът на продажбите на Fashion Days показва успеха на бизнес стратегията на компанията – предлагане на висококачествени продукти на известни модни брандове с отстъпки до -70%. Виждаме, че стратегия, която залага на качеството, е работеща дори в среда, в която хората се въздържат да пазаруват активно. И все пак, въпреки големия двугодишен ръст, за изминалата година спрямо 2012 г. той е 1.2 пъти, което показва известно насищане на пазара” – отбеляза Ева Вучева, Изпълнителен директор на Fashion Days България. „За предстоящата година фокусът ни ще падне основно върху мобилните продажби, където виждаме сериозен потенциал за растеж” – добави тя.

Пускането на мобилната апликация на Fashion Days през април 2013 г. доведе и до значителен ръст на покупките през смарт устройства в страната ни. Процентът мобилни продажби за 2013 г. достига 17% от общия брой на поръчките и се очаква да расте още през 2014 г., в унисон с ръста на мобилните продажби в световен план. Най-голямо е нарастването на тези поръчки през последните месеци на годината, като през декември те достигат 22.3%.

Тези финансови резултати на Fashion Days показват, че пазаруването в интернет на дрехи, обувки и аксесоари все повече навлиза в ежедневието на българите със своите неоспорими предимства – бързина, удобство, богат избор и изгодни цени. За последната година по официални данни на НСИ стойността на продажбите по интернет или други мрежи е нараснала до 4 409 млн. лв. спрямо 4 205 млн. лв. през 2012 г. Темповете на ръст намаляват, което отново показва, че капацитетът на онлайн пазара започва да се запълва. Продажбите през мобилни устройства обаче се очаква да продължат да нарастват – като дял от онлайн продажбите въобще и като брой поръчки.

Благоприятни тенденции за риска в развитите икономики

civitasglobal.bg I 22.01.2014

Едновременно с постоянни трудности в големите развиващи се страни – това са показват резултатите от изминалата глобална Кофас конференция за управление на риска в Париж

След пост-кризисното пренастройване между напредналите и развиващите се страни, през 2014 г. глобалните рискове държави ще се успокоят и ще се доближат до класическите. В развитите страни рисковете се стабилизират, което е стимулирано от доста динамичния растеж в САЩ (прогноза та е за ръст от 2,4% през 2014 г.), началото на възстановяване в еврозоната (ръст от 0,9%), и уверения ръст в Япония (1,4%). Що се отнася до развиващите се страни, темпът на растеж ще се увеличи леко (с 4,7%), но ще остане под средния за периода 2000-2011 г.

Развитите страни: подобряване или стабилизиране

Възстановяването в напредналите икономики е съпътствано от различия между отделните държави. Състоянието на бизнеса в САЩ (оценка A2 и положителна перспектива от октомври 2013 г.) е значително подобрено. „Корпоративна Америка” е най-важна за икономиката със своите редица предимства: висока степен на самофинансиране, рекордна доходност, нисък дълг и значителни инвестиции. По-ясните бюджетни и монетарни политики и ръстът в търсенето на домакинствата дават тласък на тази положителна тенденция.

В Европа Кофас отбелязва подобрение на рисковите показатели в Германия и в Австрия (1,7% е прогнозата за растеж на двете страни през 2014 г.), при които оценката A2 вече е придружена от положителна перспектива. Германските бизнес дейности са много уязвими от капризите на световната търговия, но вече може да се разчита и на потреблението на домакинствата. Дружествата в несъстоятелност са по-малко на брой (за последната година спад от 9,1% като брой и 6,3% като разходи). Този подем в икономическата активност облагодетелства и Австрия, където безработицата е ниска, а броят на фалитите намалява.

Измежду европейските страни, успели да се реформират и да намалят разходите, се откроява Ирландия. Очаква се ръст от 1.7% през 2014 г., придружен от покачване на износа (заради ръста във Великобритания и САЩ), търговията на дребно, както и увеличаване на увереността при бизнеса и домакинствата. Основната трудност – пазарът на труда – показва подобрение, а цените на имотите показват първи признаци на стабилизация. Тези успехи дават възможност на Кофас да повиши рейтинга на Ирландия до A3 – както на Франция и Великобритания.

Ситуацията в останалата част от еврозоната е по-комплексна. Със сигурност може да се каже, че рисковете са престанали да се увеличават. Във Франция, тъй като не са успели да намалят значително разходите, компаниите остават изключително уязвими към колебанията на търсенето на вътрешния пазар. Като следствие на тази уязвимост, броят на фалитите ще остане на ниво около 62 000 през 2014 г. В Южна Европа недостатъчното вътрешно търсене, преобладаващата предприемаческа активност от много малки и неустойчиви компании, съчетано с липса на иновации, не дават възможност кредитния риск да се подобри. В допълнение, налице е високо ниво на корпоративен дълг – например в Испания.

Развиващите се икономики: компаниите в главните развиващи се страни са под напрежение, но представянето на някои субсахарски страни вече е на ниво

В развиващите се страни се забелязва трайно забавяне на растежа: през 2014 г. в държавите от БРИКС той ще падне с 2.4% в сравнение със средния ръст за периода 2000-2011 г. Според Кофас това не е просто обикновен цикличен спад, а по-скоро е резултат от ограниченията в предлагането (нуждите на домакинствата са прекалено високи и местното производство вече не може да се справя). Инвестициите срещат предизвикателства от структурен характер: неадекватната инфраструктура, проблемния бизнес климат и недостигът на квалифицирана работна ръка. В допълнение към това, отслабва вносът на местни горива и така сегашните дефицити ще останат високи през 2014 г. Това ще направи валутните курсове уязвими, а още един фактор за това ще бъдат и предстоящите през 2014 г. избори в Бразилия, Индия, Турция и Южна Африка.

Четири страни от Южна Африка не са обект на този нов риск. Въпреки нестабилната ситуация, Кофас предвижда положителна перспектива за оценката D на Руанда и на Нигерия и оценка C за Кения. Кот д’Ивоар се издига до оценка C. Прогнозите са растежът да остане стабилен през 2014 г., поддържана от разнообразието на сектори, което е в полза на потребителя.

„Намаляването на риска в развитите страни се потвърждава от положителните тенденции в две големи икономики: САЩ и Германия. Двете страни се възползват от финансовата стабилност в бизнеса и на възстановяването, което вече е базирано на здрава основа. По отношение на другите големи европейски играчи, за момента краят на рецесията означава и стабилизиране на рисковете, очакваме обаче растежът да остане на същите нива. Всъщност, това ще изисква ръст от най-малко 0,8% в Италия, 1,6% във Франция и 2,5 % във Великобритания – за да намалеят фалитите значително. Въпреки това, и в трите икономики не се очаква през 2014 г. растежът да достигне тези нива. В развиващите се страни, дефицитът по текущата сметка и растежът са отслабени под влиянието на големите и трудни за преструктуриране компании. За щастие обаче има и по-добре развиващи се страни: те се характеризират с устойчивост на външни шокове – това са например много икономики от Субсахарска Африка”, отбелязва Ив Злотовски, главен икономист на Кофас.

The Mall взе награда за насърчаване на потреблението от Forbes Business Awards 2013

Александър ХРИСТОВ I 16.01.2014

Търговският център получава признание за активната си работа за създаване на добра среда за потребление

The Mall получи специален приз за насърчаване на потреблението на тазгодишните Forbes Business Awards. Наградата е за активната дейност за създаване на добра среда за потребление, което е от изключителна важност за развитието на бизнеса, особено в по-трудни времена като днешните. Тя беше връчена на тържествена церемония снощи в София хотел Балкан от Галя Ковачева, търговски директор Атика Медия България

Наградата беше получена от Франк Уайтинг, Управител на The Mal. Той я прие от името на целия екип на търговския център и допълни: „Потребителите стават все по-информирани и взискателни. Това е чудесно, защото е от полза както за тях, така и за всички играчи на пазара, защото ни държи във форма и ни стимулира да предлагаме все повече и все по-добри продукти. И както бих добавил, да насърчаваш потреблението е важно, но да усъвършенстваш потребителските преживявания всеки ден е още по-важно – именно това се стремим да правим в The Mall.

Престижните бизнес награди на Forbes се връчват за трети път в България. Над 130 компании участваха в надпреварата за приз в осем различни категории, а номинираните и победителите бяха избрани от 10-членно жури. Организаторите специално подчертаха целта си да стимулират предприемаческия дух и добрите бизнес практики в страната.