Бизнес форум “ФЕРМАТА” представя възможностите за развитие на земеделския сектор и селските райони в Стара Загора

www.fermata15.mysuccess.bg I 04.11.2015г.

Спечелете европейско финансиране
Вземете субсидия
Подкрепете вашия земеделски бизнес с експертна консултация

 Успешни фермери и търговци ще споделят добри практики и проекти за бизнес развитие в земеделския сектор по време на бизнес форум „Фермата“ в град Стара Загора. Форумът ще се проведе на 10 декември 2015 г. (четвъртък) от 13:30 часа в хотел „Верея“. Бизнес форумът за успешни практики в земеделието се организира по инициатива на списание ENTERPRISE и е продължение на онлайн рубрика на списанието на www.enterprise.bg с новини, мнения и анализи за съвременния земеделски бизнес.

Основен акцент на земеделския форум ще бъдат предизвикателствата и проблемите през първата година от прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП), директните плащания и Програма за развитие на селските райони (2014 – 2020).

Водещи експерти от държавната администрация и финансови специалисти ще запознаят участниците с различните възможности за финансиране на собствен земеделски бизнес, ще разгледат актуални казуси и ще представят тенденциите и перспективите в сектора през 2015 година. Специално внимание ще бъде обърнато на биоземеделието.

Конкретни съвети и експертно мнение ще бъдат дадени за стартова помощ за млади земеделски стопанства, инвестициите в земеделски стопанства и преработка и маркетинг на селскостопански продукт, учредяване на групи и организации на производители, възможностите за инвестиции в производство и преработка на земеделски суровини

Участието във „Фермата“ за земеделски производители е безплатно. За регистрация във форума: http://fermata15.mysuccess.bg/registration/

Бизнес форум „Фермата“ се организира с подкрепа на Асоциация на земеделските производители в България, Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на българските села и Рекламна агенция Би-Промоушън. Официален спонсор на събитието е БАКБ. Партньор на събитието е Елтрак България.

Медийни партньори на форума са: списание „Агрозона" http://agrozona.bg/ www.fermer.bg www.tractor.bg www.bager.bg

За списание ENTERPRISE
ENTERPRISE е B2B печатно издание за практики от бизнеса и ERP, с контролирана дистрибуция и разпространение. ENTERPRISE достига до мениджърите, като говори на техния език и от тяхната гледна точка. Първата по рода си бизнес медия в България се насочва изключително към практическите проблеми в управлението на съвременните компании. ENTERPRISE формулира и анализира най-важните явления в българската бизнес реалност – от гледна точка на управление и технологии. Екипът на ENTERPRISE организира бизнес форумите MySuccess.bg и традиционна CRM конференция.

За допълнителна информация и регистрация:

Надя Гогова 
                                                        
Списание "Enterprise"

тел. 02/983 5889 / 02/983 5889
моб. +359 894 426 239 / +359 894 426 239
E-mail: nadya@enterprise.bg
web: www.enterprise.bg  
 

 

 

Регионален форум „Фермата“ запозна производителите в Стара Загора с възможностите за развитие на земеделския бизнес

Земеделски производители от областите Стара Загора, Пловдив, Ямбол, Сливен и Бургас участваха в първия по рода си регионален бизнес форум "Фермата"

Покана до медиите за регионален бизнес форум „Фермата“

24 януари 2013 г. (четвъртък), 13:30 часа, хотел „Верея“, гр. Стара Загора

Бизнес форум „Фермата“ представя възможности за развитие на земеделския сектор на 24 януари в Стара Загора

Успешни змеделски предриемачи ще споделят добрите практики в сектора и тенденциите за развитие на селските райони

Заработи електронен магазин в помощ на селското стопанство

Марпекс Агро I 27.12.2012

Марпекс Агро откри първия електронен магазин насочен изцяло в помощ на българското селскостопанство

По повод Коледните и Новогодишни празници, Марпекс Агро ЕООД , гр.Русе реши да зарадва селскостопанските производители, като пусна в действие своя електронен магазин –„ Марпекс Маркет“ .
„Марпекс Маркет“ е единствения електронен магазин предлагащ богата гама от специализирани стоки насочени към селското стопанство – земеделие и животновъдство. С пускането на този електронен магазин, фирмата цели да улесни избора и закупуването на необходимите стоки и аксесоари нужни на българските производители. В „магазина“ могат да бъдат открити стоки за:
• Говедовъдството – млекопроизводство, хранене,поене, отглеждане
• Свиневъдство
• Овцевъдство и козевъдство
• Коневъдство
• различни машини и резервни части , селскостопански инвентар. Те са обединени под името „Зелена линия“ предлагана от фирмата.
• още много други продукти
Фирмата поддържа стоки на склад с конкурентни и атрактивни цени, кратки срокове на доставка на поръчаните продукти .

В „Марпекс Маркет“ може да намерите и много промоционални продукти, на цени без конкуренция.

Заработи първия електорнен магазин насочен изцяло в помощ на селското стопанство

Марпекс Агро реши да зарадва българските производители и пусна в тяхна помощ и за тяхно улеснение, електронен магазин

ОББ е раздала общо 360 млн. лв. кредити по специални програми за земеделието

Банката представи възможностите за подпомагане на агропроизводители по време на Първия земеделски бизнес форум в София

Председателят на УС на АИИТЗПБ се срещна с фирми от ІТ бранша на Агра 2012

Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България I 19.03.2012

Председателят на УС на Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България, инж. Ваня Тучева се срещна с фирми редлагащи системи за управление в земеделието на изложение Агра 2012, което се проведе от 6 до 10 Март в Панаирния град

Председателят на УС на Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България, инж. Ваня Тучева се срещна с фирми предлагащи системи за управление в земеделието на изложение Агра 2012, което се проведе от 6 до 10 Март в Панаирния град.
На срещите бяха обсъдени трудностите при внедряването на системите за управление в земеделието и набелязани мерки за тяхното отстраняване.
Сред основните трудности бяха посочени липсата на капацитет у ІТ фирмите да посрещнат нуждите от системи за управление в земеделието. Фирмите посочиха, че за миналата година са извършени всичко 60 внедрявания в цялата страна.
Липсата на квалифициран персонал, който да извърши инсталирането на дистрибутив, обучението на персонала на фермата за работа със системата и поддръжката на системата извън столицата са сред другите трудности посочени от фирмите предлагащи системи за управление в земеделието.
Сред набелязаните мерки за преодоляване на трудностите при внедряването на системи за управление в земеделието в Пловдивски регион са:
1. Ораганизиране на семинари в 14 земеделски общини на Пловдивски регион, на които представители на фирмите предлагащи системи за управление да дискутират предимствата от използването им в земеделието със земеделските производители.
2. Ораганизиране на конгрес Използването на "Системи за управление в земеделието", в гр. Пловдив, на който да присъстват фирми от ІТ бранша, предлагащи системи за управление, банки и земеделски производители от областта, на които фирмите внедряващи системи за управление да обсъдят трудностите и да набележат мерки за тяхното решаване, които да бъдат весени в контролните органи Държавен Фонд ЗЕМЕДЕЛИЕ и Министерството на земеделието и храните.
Срещите бяха проведени в навечерието на отваряне на мярка 121 "Модернизация на земеделските стопанства" от ПРСР,основен приоритет на този прием е внедряване на системи за управление в земеделието.
Повече информация за Мярка 121 и ГРАФИКЪТ за прием на заявления по ПРСР за 2012г може да откриете на сайта на АИИТЗПБ:www.it-farmer.hit.bg 

Инвестиции и добив в нетипични за варненска област земеделски култури развиват региона

Над 200 сезонни работни места откри добивът на сладка царевица и броколи на Ел Комерс Агро във варненската община Дългопол

Национален аграрен семинар „Селското стопанство и всичко за него” 2010

От 15 до 18 ноември 2010 г. в к.к. Албена „Добрички панаир” АД със съдействието на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция организира за 16-ти пореден път Национален аграрен семинар „Селското стопанство и всичко за него”.