Семинар „Планиране и управление на Пъблик Рилейшънс (PR)” – модул от Diploma in PR на CIPR (UK)

Начало: Петък, 24 Юни 2011 г. – 16:00 часа
Край: Неделя, 26 Юни 2011 г.
Място: София, Apeiron Academy Training Hall, ул. „Искър” №54, ет.1
Достъп: Такса участие
Организатор: Apeiron Academy, Акредитиран квалификационен център на CIPR (UK)
Отворено за медии: Не

За първа година модулът е отворен за участие на специалисти, които не са записали целия курс на обучение в квалификацията.

Участниците ще имат възможност да чуят лекциите на акредитиран CIPR лектор, да дискутират важни за тях въпроси от теорията и практиката и да обменят опит с колегите си, които участват в едногодишото обучение на CIPR Diploma in PR.

Модулът „Планиране и управление на Пъблик Рилейшънс (PR)” е подходящ за специалисти в сферата на комуникациите и мениджъри на различни нива в организациите, чиято дейност е свързана със стратегическото планиране и управление на комуникациите в организациите.

Целта на обучението е участниците да развият способност да обясняват, критикуват и прилагат набор от теоретични и практически модели в стратегическото планиране и управление на Пъблик Рилейшънс (PR).

Теми:

 Теория и практика на PR планирането

 Стратегическо PR планиране и организационни цели

 Стратегически публики

 Проучване и оценяване за целите на PR кампании

 Управление на PR кампании

Резултати от обучението:

в края на модула обучаващите се ще могат да:

 прилагат редица теории, модели и концепции за планиране на пъблик рилейшънс в различни ситуации

 определят и формулират ясни стратегически цели за различни ситуации, както и подходящи тактики, съобразени с организационните цели

 разглеждат и приоритизират нуждите на различни публики/ заинтересовани страни в различни ситуации

 разработват ефективни комуникации, използвайки подходящи медийни канали и информативни и/или убеждаващи послания

 избират подходящите инструменти за изследване и оценка

 използват инструментите за планиране на собственото си работно място.

Лектор:

Adrian Crookes Adrian Crookes е стратегически комуникационен консултант с над 25-годишен опит в пълния комуникационен и маркетингов микс като комуникационен директор, радиоводещ и журналист. Той е старши лектор и ръководител в BA (Hons) PR в London College of Communication, University of the Arts. От 2009 г. Adrian управлява собствена стратегическа комуникационна консултантска компания “Junction PR”. Adrian Crookes е лектор в следдипломните квалификации на CIPR за PR Academy (London) – един от най-големите центрове за квалификации на Chartered Institute of Public Relations, подкрепящ работата на Акредитирания център в България, Apeiron Academy.

График на лекциите:

Петък, 24 юни 2011 г.: 16.00 – 19.00 часа

Събота, 25 юни 2011 г.: 9.30 – 18.00 часа

Неделя, 26 юни 2011 г.: 9.30 – 18.00 часа

Работен език: Aнглийски

Такса участие: Таксата включва участие в обучението, учебни материали, обяд и кафе паузи.Моля, свържете се с Apeiron Academy за повече информация.

За контакт:

Ева Широкова
Apeiron Academy, Акредитиран квалификационен център на CIPR (UK) T +359 2 811 7854 E shirokova@apeironcommunication.com W www.apeironacademy.com

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1897

Семинар „Планиране и управление на Пъблик Рилейшънс (PR)” – модул от Diploma in PR на CIPR (UK) ще се проведе от 24 до 26 юни

 

За първа година модулът е отворен за участие на специалисти, които не са записали целия курс на обучение в квалификацията.

Участниците ще имат възможност да чуят лекциите на акредитиран CIPR лектор, да дискутират важни за тях въпроси от теорията и практиката и да обменят опит с колегите си, които участват в едногодишото обучение на CIPR Diploma in PR.

Модулът „Планиране и управление на Пъблик Рилейшънс (PR)” е подходящ за специалисти в сферата на комуникациите и мениджъри на различни нива в организациите, чиято дейност е свързана със стратегическото планиране и управление на комуникациите в организациите.

Целта на обучението е участниците да развият способност да обясняват, критикуват и прилагат набор от теоретични и практически модели в стратегическото планиране и управление на Пъблик Рилейшънс (PR).

Теми:

 Теория и практика на PR планирането

 Стратегическо PR планиране и организационни цели

 Стратегически публики

 Проучване и оценяване за целите на PR кампании

 Управление на PR кампании

Резултати от обучението:

в края на модула обучаващите се ще могат да:

 прилагат редица теории, модели и концепции за планиране на пъблик рилейшънс в различни ситуации

 определят и формулират ясни стратегически цели за различни ситуации, както и подходящи тактики, съобразени с организационните цели

 разглеждат и приоритизират нуждите на различни публики/ заинтересовани страни в различни ситуации

 разработват ефективни комуникации, използвайки подходящи медийни канали и информативни и/или убеждаващи послания

 избират подходящите инструменти за изследване и оценка

 използват инструментите за планиране на собственото си работно място.

Лектор:

Adrian Crookes Adrian Crookes е стратегически комуникационен консултант с над 25-годишен опит в пълния комуникационен и маркетингов микс като комуникационен директор, радиоводещ и журналист. Той е старши лектор и ръководител в BA (Hons) PR в London College of Communication, University of the Arts. От 2009 г. Adrian управлява собствена стратегическа комуникационна консултантска компания “Junction PR”. Adrian Crookes е лектор в следдипломните квалификации на CIPR за PR Academy (London) – един от най-големите центрове за квалификации на Chartered Institute of Public Relations, подкрепящ работата на Акредитирания център в България, Apeiron Academy.

График на лекциите:

Петък, 24 юни 2011 г.: 16.00 – 19.00 часа

Събота, 25 юни 2011 г.: 9.30 – 18.00 часа

Неделя, 26 юни 2011 г.: 9.30 – 18.00 часа

Работен език: Aнглийски

Такса участие: Таксата включва участие в обучението, учебни материали, обяд и кафе паузи.Моля, свържете се с Apeiron Academy за повече информация.

За контакт:

Ева Широкова 
Apeiron Academy, Акредитиран квалификационен център на CIPR (UK) T +359 2 811 7854 E shirokova@apeironcommunication.com W www.apeironacademy.com

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1897

До 25 март е отворена регистрацията за участие в новия курс на квалификационната програма CIPR Internal Communication Certificate

Apeiron Academy I 7.03.2011

Уважаеми колеги,

Началото на новия курс на британската квалификационна програма CIPR Internal Communication Certificate в България е планирано за април 2011 г., а регистрацията е отворена до 25 март 2011 г. 

Квалификацията предоставя възможност на специалисти от различни области да усвоят познания и добри практики за ефективно управлението на вътрешноорганизационните комуникации. Курсът подготвя участниците с всички основни концепции, техники, теории и умения, необходими за стратегическо планиране и ефективно управление на вътрешните комуникации. Успешно завършилите студенти придобиват престижен международно признат и професионално разпознат сертификат за професионална компетентност.

Предимства за студентите в квалификационната програма:

– Студентите във втория курс на програмата получават право на безплатно участие в Петата юбилейна международна конференция „Успешните комуникации започват отвътре”, която ще се проведе през есента на 2011 г.;
- При записване на повече от 1 участник от 1 организация, всеки следващ участник ползва 20% отстъпка от цената;

Сред предимствата на програмата са:

- Предназначена е за специалисти в областите човешки ресурси и корпоративни комуникации, както и за мениджъри на различни нива в организациите, въвлечени във вътрешноорганизационните комуникации.
- Съчетава теоретична подготовка и усвояване на практически познания;

- Предоставя на специалистите по-стратегически и структуриран подход към вътрешноорганизационните комуникации;
- Гост-лектори в програмата са практици – акредитирани CIPR лектори;
- Разработена е от Британския институт за PR (CIPR) и Атестационна комисия на CIPR контролира управлението на програмата в България от Акредитирания център Apeiron Academy;
- Оценяването на студентите в курса се извършва от оценителска комисия на CIPR, който издава и Сертификат за професионална компетентност.

_________________________________

Допълнителна информация:

 
– Повече информация можете да откриете в сайта на Apeiron Academy;
- Интервюта с преподаватели и участници от първия курс на CIPR Internal Communication Certificate в България, можете да прочетете на
CIPR Students’ Blog;
- За допълнителна информация посетете официалния сайт на
CIPR.

За регистрация и допълнителна информация, моля свържете се с екипа на Apeiron Academy.

T 02/ 811 78 55
E academy@apeironacademy.com

W http://apeironacademy.com/

Квалификационна програма CIPR Diploma in PR, с акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания

От януари 2011 г. стартира новият курс в България на британската квалификационна програма за PR специалисти с по-висока квалификация – CIPR Diploma in PR. Регистрацията за участие е отворена до края на декември 2010 г. в Apeiron Academy – акредитиран квалификационен център на Британския институт за PR (CIPR, UK).

CIPR Diploma in PR е най-високата следдипломна квалификация на Британския институт за PR (Chartered Institute of Public Relations, UK) и отговаря на Level A7 (Master Level) от британската Национална квалификационна рамка (NQF, UK). Програмата е подходяща за професионалисти с познания и опит в сферата на пъблик рилейшънс. Успешно завършилите студенти на CIPR придобиват международно и професионално разпознат сертификат за професионална компетентност.

Основните теми, които покрива курса, са:

 - PR като управленска функция
 - PR планиране
 - Водещи теоретични направления в науката за PR
 - Управление на репутацията
 - Корпоративна социална отговорност
 - Взимане на решения и управление на кризи

Продължителността на курса е 12 месеца, като включва общо 48 лекционни часа. Лекциите се водят от акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания. CIPR издава и документите за постигнатото ниво на професионална компетентност – Certificate или Diploma.

Apeiron Academy, Aкредитираният център на CIPR, управлява организацията и реализирането на програмите на CIPR в България като следва и прилага всички изисквания, критерии за качество и стандарт на обученията на Института, включително осигурява и кконсултация при избор на подходяща професионална квалификация. Атестационната комисия на CIPR контролира работата на Акредитирания център по управлението на квалификационните програми.

Кандидатите за CIPR Diploma in PR трябва да покриват някои основни изисквания, свързани с познания и практически опит в сферата на комуникациите. Пълната информация за квалификационната програма, включително критерии и начин за кандидатстване, могат да бъдат открити на сайта на Apeiron Academy http://apeironacademy.com/cipr/diploma.html .

За допълнителна информация и регистрация, можете да се свържете с екипа на Apeiron Academy.

Т + 3592/ 8117855
Е apeiron@apeironcommunication.com
W http://apeironacademy.com/index.html

Допълнителна информация: http://www.eventbox.bg/events/1177

Нов курс на квалификационната програма CIPR Diploma in PR, с акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания, стартира от януари 2011 г.

EVENTS.dir.bg I 15.12.2010

От януари 2011 г. стартира новият курс в България на британската квалификационна програма за PR специалисти с по-висока квалификация – CIPR Diploma in PR. Регистрацията за участие е отворена до края на декември 2010 г. в Apeiron Academy – акредитиран квалификационен център на Британския институт за PR (CIPR, UK).

CIPR Diploma in PR е най-високата следдипломна квалификация на Британския институт за PR (Chartered Institute of Public Relations, UK) и отговаря на Level A7 (Master Level) от британската Национална квалификационна рамка (NQF, UK). Програмата е подходяща за професионалисти с познания и опит в сферата на пъблик рилейшънс. Успешно завършилите студенти на CIPR придобиват международно и професионално разпознат сертификат за професионална компетентност.

Основните теми, които покрива курса, са:

- PR като управленска функция
- PR планиране
- Водещи теоретични направления в науката за PR
- Управление на репутацията
- Корпоративна социална отговорност
- Взимане на решения и управление на кризи

Продължителността на курса е 12 месеца, като включва общо 48 лекционни часа. Лекциите се водят от акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания. CIPR издава и документите за постигнатото ниво на професионална компетентност – Certificate или Diploma.

Apeiron Academy, Aкредитираният център на CIPR, управлява организацията и реализирането на програмите на CIPR в България като следва и прилага всички изисквания, критерии за качество и стандарт на обученията на Института, включително осигурява и кконсултация при избор на подходяща професионална квалификация. Атестационната комисия на CIPR контролира работата на Акредитирания център по управлението на квалификационните програми.

Кандидатите за CIPR Diploma in PR трябва да покриват някои основни изисквания, свързани с познания и практически опит в сферата на комуникациите. Пълната информация за квалификационната програма, включително критерии и начин за кандидатстване, могат да бъдат открити на сайта на Apeiron Academy http://apeironacademy.com/cipr/diploma.html .

За допълнителна информация и регистрация, можете да се свържете с екипа на Apeiron Academy.

Т + 3592/ 8117855
Е apeiron@apeironcommunication.com
W http://apeironacademy.com/index.html

Допълнителна информация: http://www.eventbox.bg/events/1177

Ранна регистрация за CIPR Internal Communication Certificate до 15 ноември 2010 г.

EVENTS.dir.bg I 5.11.2010

Apeiron Academy, акредитиран квалификационен център на Британския институт за PR (CIPR, UK) отново дава възможност на своите студенти да се възползват от преференциални условия.

До 15 ноември 2010 г. е отворена ранната регистрация за участие във втория в България курс за вътрешни комуникации CIPR Internal Communication Certificate, който стартира от януари 2011 г. Сега имате възможност да спестите 10% от таксата за участие в единствената в България професионална квалификация в сферата на вътрешните комуникации.

Квалификацията CIPR Internal Communication Certificate е подходяща за вас, ако:

• Желаете да градите кариера в сферата на вътрешните комуникации
• Работите поне от една година в сферата на вътрешните комуникации и желаете да придобиете първата си професионална квалификация по темата
• Работите в сферата на пъблик рилейшънс или близка област, като например взаимоотношения с медии, събитиен мениджмънт, КСО или пъблик афеърс и желаете да разберете повече за вътрешните комуникации
• Работите в сферата на човешките ресурси и вътрешните комуникации във вашата организация са поверени на вас
• Заемате мениджърска позиция и познаването на вътрешните комуникации е от стратегическо значение за вашата организация

Кaкво предлага обучението в CIPR Internal Communication Certificate?

• Гост-лектори, акредитирани от CIPR, доказани експерти с богат практически опит, включително Кевин Рък – създателят на програма и автор на “Exploring Internal Communication”
• Запознаване с основни теории и концепции във вътрешните комуникации
• Придобиване на практически умения и усвояване на техники
• Възможност за контакт с международно-признати експерти, както и с колеги-практици в сферата на вътрешните комуникации от България
• Международно признат професионален сертификат, издаден от CIPR

В първия випуск на квалификацията участваха специалисти от компании като Mobiltel, BNP Paribas personal finances, Heineken-Zagorka, Sanofi-Aventis, Globul, Siemens, Antal International, KNO Slovensko, Apeiron Communication.

Каним ви да научите повече за CIPR Internal Communication Certificate на нашия уебсайт http://apeironacademy.com/cipr/communications.html.

За контакти:

Apeiron Academy
Accredited Centre of the Chartered Institute of Public Relations

T +359 2 811 7854
E shirokova@apeironcommunication.com
W www.apeironacademy.com

Оригинална публикация

Могат ли PR специалистите да не засипват със SPAM журналистите?

Apeiron Blog I 7.10.2010

CIPR, PRCA и IRS лансираха обща Харта за работа с медии – Media Spamming Charter

На 29 септември CIPR (Chartered Institute of Public Relations), PRCA (Public Relations Consultants Association) и IRS (Investor Relations Society) лансираха обща Харта за работа с медии, наречена Media Spamming Charter (PDF).

Хартата е в отговор на кампанията ‘Inconvenient PR Truth’ (Неудобната PR истина), за която преди време писахме в Apeiron Blog. Темата на кампанията е как неподходящото и недобре насоченото PR съдържания може да навреди на отделни хора, организации и PR професията като цяло. Също така Хартата е в следствие на проведена между трите професионални организации кръгла маса, с участието на NUJ (National Union of Jornalists), медии, блогъри и други, които работят в тази сфера.

Хартата предоставя упътване за членовете на трите професионални организации и в по-широк план за представителите на PR професията, за стандарти на работа с медии. Сред някои от насоките в ръководствoто са:

Практиците трябва да инвестират време в проучване на редакционна политика и интересите на журналистите/ блогърите преди да се обръщат към тях, за да бъдат сигурни че тяхната област на отговорности и интереси са уместни спрямо комуникационната програма.

Объркващите, подвеждащите, неточните и недобре насочени имейли могат да наранят репутацята на практика, работодателя и клиента. 

Практиците трябва да са сигурни, че журналистите/блогърите могат да блокират отделни хора или цели организации, ако смятат, че изпратените им имейли не са уместни и не са приложими към тяхната работа.

Всъщност Хартата още веднъж напомня на PR практиците кои са най-добрите практики за работа с журналисти и блогъри. Сред посочваните напътствия са изграждането на двупосочни взаимоотношения, проявяване на интерес към работата и личността на журналистите и блогърите, окуражаване на обратната връзка от тях за качеството на работа на PR специалиста, осигуряването на чист комуникационен поток, съобразяване с изискванията на журналистите и медиите. PR практиците са напътствани да формулират комуникационни цели, стратегии и тактики на база изследвания и проучвания, които в края завършват с измерване на резултатите, както и добре да определят аудиториите си, за да са сигурни че има съответствие между тях и посланията.

Оригинална публикация

Apeiron Academy организира конкурс за PR проекти за целите на неправителствена организация, работеща с деца-таланти

PRESS.dir.bg I 26.07.2010

Желаещите PR специалисти могат да се включат като разработят идейна концепция за популяризиране на дейността и подпомагане на целите на неправителствена организация, работеща с надарени деца. Единственото условие е преди това да са подали документи за обучение в квалификационната програма на CIPR. Условията на конкурса ще бъдат оповестени в началото на септември 2010г., когато приключва регистрацията за обучение в програмата.

Най-добрият PR проект ще бъде оценен от жури с участието на български PR специалисти, преподаватели и PR професионалисти от Великобритания. Проектът-победител ще бъде предоставен на избрана от Apeiron Academy организация-партньор. Apeiron Academy ще осигури последващо професионално консултиране за постигане на заложените в проекта цели.

Организацията, която иска да се възползва от подкрепата, трябва да отговаря на няколко изисквания – да има активна дейност през последната една година, да работи по образователни проекти за поощряване, подпомагане и развитие на детски таланти. НПО –та, покриващи тези изисквания, имат възможност да заявят желание за участие в инициативата до 30 август 2010г. като се свържат с екипа на Apeiron Academy.

През октомври в българския акредитиран център на института ще стартира за четвърта поредна година обучението в квалификационната програма “Diploma in PR” на the Chartered Institute of PR. Близо 30 специалисти от банковия, финансовия, хранително-вкусовия, телекомуникационния и административния сектор вече получиха престижната международна диплома, признаваща висок професионализъм в сферата на PR и комуникациите. Обучението в българския център се води от акредитирани преподаватели от Великобритания на английски език. До 10 август 2010 г ще продължи ранното записване за студенти.

—–

За CIPR Diploma in PR
CIPR Diploma in PR е най-престижната и висока квалификация на Британския институт за PR, и вече има 3 успешни випуска в България, които са преминали етапите на оценяване и са получили международно признати сертификати. Обучението в квалификациите на Института за PR дава достъп до последни достижения в професията в Европа, както и включване в международна професионална мрежа за обмяна на познания и опит.
CIPR Diploma in PR е програма, предназначена за по-опитни специалисти в сферата на комуникациите, които желаят да разширят знанията и разбирането си за теорията и практиката, за да се превърнат в способни и ефективни професионалисти. Учебната програма се фокусира върху PR като стратегическа функция. Курсът дава информация за съвременните способи в управлението и практикуването на пъблик рилейшънс. Квалификацията е призната от английски университети, където студентите на CIPR могат да продължат обучението си.

Пълна информация за курса, включително програма, условия за кандидатстване и график на занятията, можете да откриете тук.

За Apeiron Academy, Акредитиран квалификационен център на the Chartered Institute of Public Relations (CIPR, UK)
През 2006 година Apeiron Communication премина успешно процеса на акредитация и получи статут на Aкредитиран център на CIPR.

CIPR Advanced Certificate in PR и CIPR Diploma in PR са основните квалификационни програми на Института, чиито първи курсове започват през м. Октомври 2006 г. в България и като част от програмата на Apeiron Academy. От януари 2010 година към тези програми беше добавен и Сертификата за вътрешни комуникации, като по този начин българският акредитиран център стана първия център извън Великобритания, който получава лиценз за преподаване на тази квалификационна програма.

Apeiron Communication, Aкредитираният център на CIPR, управлява организацията и реализирането на програмите в България като следва и прилага всички изисквания и критерии за качество и стандарт на обученията на CIPR. Атестационната комисия на CIPR контролира работата на Акредитирания център по управлението на програмите за Сертификат за напреднали на CIPR (CIPR Advanced Certificate in PR) и Дипломата на CIPR (The CIPR Diploma in Public Relations), които са собственост на Института.

Допълнителна информация:
http://bit.ly/doqryV

 

Започна приемът на документи за второто издание на Grapevine Awards – конкурсът отличаващ високия професионализъм в областта на вътрешните комуникации

EVENTS.dir.bg I 2010-07-14

Освен традиционните 5 категории, тази година ще бъде връчена и Специална награда за креативност.

Стартира приемът на документи за участие във второто издание на Grapevine Awards – конкурсът отличаващ креативността и високия професионализъм на специалистите в областта на вътрешните комуникации в България. Периодът за подаване на проекти е 13 юли – 13 септември 2010 г. Организатор на конкурса е Apeiron Academy.

И тази година конкурсът Grapevine Awards ще отличи най-добрите участия в петте категории:

• Вътрешнокомуникационна кампания

• Корпоративна социална отговорност

• Вътрешноорганизационно събитие

• Вътрешно печатно издание

• Online медия

Освен в традиционните категории проектите тази година ще се състезават и за още една Специална награда за креативност. В съзвучие с философията на креативното мислене, журито ще оцени умението да се постига "повече с по-малко", което на професионален език означава проява на адаптивност и гъвкаво мислене. Решението за обявяване на специалната награда през 2010 г. е мотивирано от разбирането, че тези две качества са от изключително значение за ефективния комуникатор в трудната икономическа ситуация, в която работи глобалният бизнес през последните две години.

Проектите ще бъдат оценявани от жури с участието на български и чуждестранни специалисти, които притежават висока квалификация и опит в областта на вътрешните комуникации, пъблик рилейшънс, управление на персонала и организационно управление. Председател на журито на Grapevine Awards 2010 e Кевин Рък, създател на квалификационната програма за вътрешни комуникации на престижния английски институт за PR – the Chartered Institute of PR .

Победителите в конкурса Grapevine Awards ще бъдат обявени на 30 септември 2010 г по време на четвъртото издание на междунaродната конференция "Успешните комуникации започват отвътре. Ангажираните служителите – добавената стойност на организацията". Водеща тема в тазгодишното издание на конференцията е ангажираността на служителите – мит или реалност е нейната роля в успеха на организацията, какви са методите за постигане и как можем да я измерим. Сред гост лекторите са Кевин Рък, Лиам Фитцпатрик, Джон Смайт – представители на компании с богат професионален опит и развита практика в областта на вътрешните комуникации.

Повече за регламента на конкурса можете да прочетете на Grapevine Blog.

За конкурса GRAPEVINE AWARDS:

Grapevine Awards отличават креативността и високия професионализъм на специалистите в областта на вътрешните комуникации в България. Проектите се състезават в пет основни категории – вътрешнокомуникационна кампания, корпоративна социална отговорност, вътрешноорганизационно събитие, вътрешно печатно издание и Online медия. Конкурсът е създаден по инициатива и идейна концепция на Apeiron Academy, с подкрепата на Клуб Вътрешен Комуникатор – първата професионална мрежа на специалисти в областта на вътрешните комуникации. Името на първия професионален конкурс за вътрешни комуникации води началото си от САЩ, където думата Grapevine се е превърнала в нарицателно за информация, непотвърдена или научена от неофициален източник. Десетилетия по-късно терминът заема място в професионалния речник на комуникаторите като шеговита асоциация за тяхната работа.

За Apeiron Academy, организатор на конференцията:

Apeiron Academy е името на програмата от дейности на Apeiron Communication (лекции, презентации, обучения, семинари), които имат за цел да предоставят разнообразни възможности за увеличаване на знанията и уменията на специалисти в сферата на комуникациите.

Apeiron Academy е инициатор и основател на първата по рода си професионална мрежа на специалистите, ангажирани с вътрешни комуникации – Клуб Вътрешен Комуникатор. Клубът бе създаден в началото на 2008 година и към момента има над 100 членове – експерти от водещи компании и организации в България. Клубът провежда своите срещи всеки месец, като посвещава обсъжданията на професионални теми и въпроси от практиката на участниците.

Apeiron Academy е акредитиран център на Chartered Institute of Public Relations (CIPR), Великобритания и управлява организацията и реализирането на програмите (CIPR Advanced Certificate in PR, CIPR Diploma in PR, CIPR Internal Communication Certificate, CIPR Foundation Award) в България като следва и прилага всички изисквания и критерии за качество и стандарт на обученията на CIPR.

Източник: http://apeironcommunication.com/who_we_are/news31.html

Apeiron Academy обяви големите победители в първия PR конкурс за младежи

EVENTS.dir.bg I 8.07.2010

Приключи първият PR конкурс за есе за младежи (16-21г.) на тема „Как бих представил България, ако бях PR специалист?”. В конкурса, организиран от Apeiron Academy, Акредитиран квалификационен център на Британския институт за PR (CIPR, UK), се включиха 25 младежи от различни градове на България.

Големият победител в конкурса Мира Бонева (17 г., ученик в Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир”, гр. София) получи от Apeiron Academy пълна стипендия за обучение в най-новата квалификация по PR и комуникации на Британския институт за PR – CIPR Foundation Award in PR. Стипендията покрива всички разходи по обучението и допълнителните учебни материали.

Освен големия победител, Apeiron Academy излъчи още десет финалиста, които показаха много добри резултати в представянето си. Apeiron Academy ги награди с частични стипендии за обучение в програмата Foundation Award in PR. 11-те финалисти ще направят първите си стъпки в света на PR и комуникациите в рамките на иницитивата „Един ден с PR отдела на…”.

„Участниците в конкурса са избрали интересни идеи и подходи за реализацията им”, сподели Хедър Яксли, водещ лектор в квалификационните програми на CIPR, Лондон и преподавател по PR в Университета в Бирмингам. „Някои от есетата показват предварително проучване по темата, използвани са завладяващи образи от историята и природата на България. Уверено мога да кажа, че най-добрите от есетата предлагат реални възможности за разгръщане на кампании за популяризиране на вашата страна зад граница”, допълва Хедър.

На 6 юли 11-те финалисти взеха участие в кратко обучение по PR и комуникации в Акредитирания център на CIPR в България – Apeiron Academy. През същия ден те имаха възможността да посетят Пресцентъра на Министерство на образованието, младежта и науката на България, и да се запознаят с работата на комуникационните специалисти от държавната администрация.

През юли 2010 г. 11-те финалисти в конкурса ще бъдат „стажанти за един ден” в организациите-партньори Мобилтел, БНП Париба Лични Финанси, Белла България, Делойт, Данон Сердика, Актив Груп, ПОК „Съгласие” и Джуниър Ачийвмънт България. Ментори на младежите ще бъдат утвърдени комуникационни специалисти, възпитаници в квалификационните програми на Британския институт за PR – CIPR Diploma in PR и CIPR Internal Communications Certificate, и приятели на Apeiron Academy.

За конкурса за есе "Как бих представил България, ако бях PR специалист?" и инициативата "Един ден с PR отдела на…"

Конкурсът за есе "Как бих представил България, ако бях PR специалист?" и инициативата "Един ден с PR отдела на…" са част от проект на Apeiron Academy, посветен на идеята за създаване на разнообразни възможности пред младите хора за професионално, социално и личностно реализиране. Проектът има за цел да спомогне за подобряване на комуникативните умения на младите хора, възможността им за успешно представяне и улесняване на социалната им интеграция, както и кариерно ориентиране.

За CIPR Foundation Award in PR

Apeiron Academy е първият квалификационен център извън Великобритания, където курсът на CIPR – Foundation Award in PR, ще стартира от октомври 2010 г. Квалификацията е подходяща за всеки, който тепърва навлиза в PR професията. Курсът е с продължителност 3 дни, като включва общо 15 учебни часа лекции и практически казуси. Заниманията се водят от акредитиран гост-лектор от CIPR на английски език. Пълна информация за курса, включително програма, условия за кандидатстване и график на занятията, можете да откриете на http://bit.ly/bYemuc

За партньорите на иницитивата „Един ден с PR отдела на…”
Конкурсът и иницитивата "Един ден с PR-отдела на…” получиха подкрепата министър Сергей Игнатов и специалистите от Пресцентъра на Министерство на образованието, младежта и науката на РБългария, като проект, който дава възможност на младите хора да придобият впечатления и познания за професията на професионалния комуникатор, както и възможността за менторство в кариерното ориентиране и избор на бъдещо специализирано образование.

Организациите, които подкрепиха иницитивата „Един ден с PR отдела на…”, са Мобилтел, БНП Париба Лични Финанси, Белла България, Делойт, Данон Сердика, Актив Груп, ПОК „Съгласие” и Джуниър Ачийвмънт България. Пълна информация за комуникационните специалисти, ментори в иницитивата „Един ден с PR отдела на…”, както и детайли за протичането на всеки ден в организациите –партньори можете да откриете във Facebook страницата на инициативата „PRедизвикателство – Ако бях PR специалист…” http://bit.ly/agdCUQ

Оригинална публикация