Курс: “Бранд мениджмънт в интегрираните маркетингови комуникации”

M3 College I 3.02.2013
 
Кога: 5 февруари – 28 февруари 2013 г., 18.30-20.30 ч.
Къде: София, M3 College, ул. "20 април" №26
Достъп: Такса участие
Организатор: M3 College

Този курс ще Ви запознае с модерния бранд и неговия мениджмънт в интегрираните маркетингови комуникации (ИМК), рекламата, дизайна, творческия процес; ще придобиете знания и умения, които да Ви помогнат във Вашата професионална реализация като успешни бранд мениджъри или като професионалисти в много области, за които успешният бранд е от значение.

Специален акцент в програмата е поставен на комплексното решаване на проблемите в бранд мениджмънта от гледна точка на ИМК, предизвикателствата на пазара в комуникационната ос проблем–решение и способността за управление на бранда индивидуално и в различни екипи според техните компетенции и умения.

В процеса на обучение се използват модерни форми на преподаване, като се залага на проактивното отношение на курсистите; дискутират се различни казуси и случаи от добрата бизнес и комуникационна практика, свързани с успешния бранд мениджмънт; разглеждат се анализи и изследвания, богат визуален материал.

Теми в програмата:

Теория:
1. Бранд и бранд мениджмънт;
2. Идентичност, дизайн и имидж;
3. Етапи в създаването на бранд платформа и бранд позициониране;
4. Модерните тенденции в разбирането на потребителите и решаването на проблеми, свързани с тяхната ключова роля по отношение на модерния брандинг – приложение на идеите за активните потребители (prosumers);
5. Емоционалният брандинг;
6. Бранд мениджмънт, интегрирани маркетингови комуникации и стратегическо планиране;
7. Управление на бранд комуникациите: от бранд позиционирането през агенционния и творчески бриф към комуникационната агенция до медиите и потребителите;
8. Успешният бранд и силата на модерния дизайн – проблеми, решения и перспективи.

Практика:
1. Бранд платформа и позициониране (Case studies);
2. Създаване на бранд платформа под ръководството на преподавателя;
3. Създаване на комуникационно задание, свързано с бранд комуникации (Agency Communication Brief & Creative Brief) и мениджмънт на примерни комуникационни проекти и продукти за медиите;
4. Бранд мениджмънт и работа в комуникационни екипи – ролеви игри;
5. Мениджмънт на проекти, съобразени с професионалната специфика на курсиста;
6. Оценяване и оптимизиране на комуникационните активности (Checklist) за активностите на бранда – индивидуална работа.

Лектор: Стефан Серезлиев

Формат:
Семинар

Лектор:
Стефан Серезлиев

Хорариум:
18 учебни часа

Допълнителни материали:
Материалите ще се получават на място и ще са съобразени с практическата насоченост на курса

Сертификат:
Всеки курс гарантира високо ниво на подготовка и удостоверение за професионална специализация.

Цена на курса:
180 лв.

Начин на плащане:
В брой и по банков път

Оригинална публикация 

Курс: “Бизнес етикет и протокол: норми и стандарти в деловата, публичната, медийната и виртуалната сфера”

M3 College I 3.02.2013
 
Кога: 25 февруари – 18 март 2013 г., 18.30-20.30 ч., (в дните понеделник и четвъртък)
Къде: София, M3 College, ул. "20 април" №26
Достъп: Такса участие
Организатор: M3 College

Този курс включва балансирано представяне на теоретични знания и практически упражнения с цел формиране на умения за успешно използване на нормите и стандартите за бизнес етикет и протокол по време на делови срещи, преговори, реализиране на PR събития и кампании, комуникационни кампании, тържества, ТВ програми и други. Използват се образци, както и симулативни игри, индивидуална работа и работа в малки групи, анализ на видеоматериал, мултимедийни презентации и др. Правят се видеозаписи и се анализират постиженията на участниците в курса.

След обучението участниците в курса ще могат:
- да участват ефективно в делови и PR събития при спазване на основни норми, стандарти и правила на етикета и протокола;
- да участват ефективно в различни медийни предавания при спазване на основни норми, стандарти и правила на етикета и протокола;
- да реализират успешно комуникативни цели;
- да допринасят за изграждане и поддържане на доверие към организацията чрез спазване на основни норми, стандарти и правила на етикета и протокола;
- да допринасят да създаване и поддържане на положителна корпоративна и персонална репутация чрез публични участия и изяви при спазване на основни норми, стандарти и правила на етикета и протокола.

Програма на модула по теми и подтеми:
1. Етикет и протокол. Дефиниции. Особености. Приложение в бизнеса, дипломацията, публични и медийни изяви, PR събития.
2. Дрескодът като част от етикета и протокола. Джендър особености. Нови тенденции. Значение на облеклото, аксесоарите, бижутата и др. при спазване на изискванията на протокола и етикета.
3. Неезиковите средства и етикета.
4. Визитните картички, място и роля в деловите срещи, в публичната комуникация.
5. Поканите за официални, делови и PR събития. Стандарти, тенденции, новости.
6. Етикет и протокол при провеждане на пресконференции и брифинги.
7. Етикет и протокол при подготовка и участие в медийни предавания, интервюта и други. Поведение пред камера и микрофон. Особености на медийното поведение в радио- и телевизионно студио.
8. Корпоративна култура, фирмена култура, фирмен етикет и протокол. Етикет при общуване с вътрешни публики в бизнес организацията, институцията и НПО.
9. Етикет и протокол при организиране и провеждане на PR събитие.
10. Нетикет – етикет в интернет. Стандарти и изисквания при електронни писма, използване на социалните мрежи и медии, на уебинари, видеоконференции и други.
11. Етикет и протокол при писмената делова/бизнес кореспонденция.
12. Поведение по време на коктейли, тържества, официални събития.
13. Поведение по време на подписване на договори.
14. Интеркултурни различия в етикета.

Симулативни игри:
1. Връчване и получаване на награди.
2. Подписване на договори.
3. Участие в предавания в електронни медии.
4. Участие в PR събития: пресконференция, брифинг, тържества, юбилеи и други.
5. Делови срещи с корпоративни партньори.
6. Делови срещи с клиенти.
7. Как да задържим вниманието на аудиторията?
8. Анализ на презентации, видеозаписи и снимки с цел установяване на грешки, пропуски, гафове и интеркултурни различия.
9. Етикет и протокол по време на коктейли, тържества, празненства и други.

Информация за лектора:
Доц. д.ф.н. Иванка Мавродиева е завършила бакалавърска степен по българска филология и магистратура по връзки с обществеността в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България.
Работила е като парламентарен репортер и редактор. Автор е на над 60 статии, доклади и студии в области като връзки с обществеността, политическа реторика, бизнес комуникации.
Доц. д-р Иванка Мавродиева е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ по публична реч, реторика, бизнес комуникация, PR и академично писане. През годините тя е обучавала не само студенти, а и депутати и бизнес лидери.

Формат:
Семинар

Лектор:
доц. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Хорариум:
18 учебни часа

Допълнителни материали:
Материалите ще се получават на място и ще са съобразени с практическата насоченост на курса

Сертификат:
Всеки курс гарантира високо ниво на подготовка и удостоверение за професионална специализация.

Цена на курса:
180 лв.

Начин на плащане:
В брой и по банков път

Оригинална публикация

Интернет маркетинг с нулев бюджет?! – Напълно възможно…

Силвана Миленова I 07.02.2011

Всеки от нас ежедневно използва социалните медии и Google. Вече се срещаме с приятелите си във Facebook, споделяме новостите в Twitter или в личния си блог, а необходимата ни информация я търсим не в дебелите книги, а в безкрайните дълбини на интернет.

След като правим всичко това за личната си популяризация, защо да не можем да го приложим и в бизнеса, и то без да плащаме за SEO оптимизация и онлайн маркетинг? Всъщност, това е напълно възможно. Има редица неща, които можем да направим сами, без да притежаваме задълбочени ИТ познания.

 Социални медии

Да започнем със социалните медии. На пръв поглед думата „медии” може да стресне някого. Свикнали сме да я асоциираме с националните телевизии и вестници. А те не са особено достъпни за малките и средни фирми. Медиите в интернет се радват на не по-малка полулярност. Кои са сайтовете, които посещаваме най-често? Няма как в списъка ни да не попаднат и някои от най-известните социални медии – Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia и още много, много други. Тези медии предоставят огромни възможности за популяризация на услуги и продукти. А най-хубавото в случая е, че това може да бъде напълно безплатно. Първото най-важно условие е да определим кои медии са най-подходящите за целите, които сме си поставили, и какво е посланието, което искаме да отправим към потребителите.

 Имейл маркетинг

Замисляли ли сте се колко е важно заглавието на имейла, който ще изпратите на Ваш бъдещ партньор или клиент? Електронната поща е един от най-силните инструменти за интернет маркетинг. Зад успешната имейл кампания, обаче, седят някои трикове и похвати, които задължително трябва да знаем. Като за начало трябва да се научим да пращаме лични имейли, а не някакви шаблони. Трябва да подбираме темата и съдържанието внимателно,  като не използваме в заглавията думи като ВАЖНО!!! или СПЕШНО!!! Имейли с подобно заглавие често се приемат от пощите като спам.

 Уебсайт

Как сами да повишим трафика към сайта на нашата фирма? Ако си поиграем с шрифтовете и успеем да комбинираме два подходящи, ще видим каква динамика създава това. Разбира се, не трябва да забравяме, че Google има предпочитания към някои като  Georgia и Verdana, както и че обича новото съдържание. Решението е едно – проявете малко креативност и пишете по нещо, но често, на вашия корпоративен блог или сайт.

Ако все още не вярвате, че сами можете да постигнете голяма популярност на вашите услуги и продукти, и да оцелеете в джунглата на интернет маркетинга, има кой да ви помогне. Едни от най-добрите практици в областта ще споделят своите знания и опит на семинара „Интернет маркетинг с нулев бюджет”, който ще се проведе на 6-ти и 7-ми април в София. Лекторите ще говорят за всички методи за безплатна или нискобюджетна популяризация в интернет, която ще включва теми за имейл маркетинг, социални медии, управление на онлайн репутацията, корпоративни блогове, вирусен маркетинг, оптимизация за търсачки, увеличаване на продажбите и други.  До 11 март тече ранна регистрация за събитието на много достъпни цени. За повече информация, можете да посетите сайта на събитието:

www.zero-marketing.com 

M3 College организира обучение на тема: “PR в мрежата. Интернет и новите предизвикателства”

www.prkernel.com | 25.01.2011
 
Период на провеждане: 07.02.2011 г. – 21.02.2011 г. в дните понеделник и сряда от 18:00 ч. до 21:00 ч.
 

1. Въведение. Обзор на основните онлайн ресурси.
2. Аудитория. Кой е в Интернет? Нашите публики онлайн.
3. Класически начини за присъствие онлайн.
4. Уебсайтът като център на онлайн присъствие.
5. Web 2.0 инструментариум и PR – обзор и възможности.
6. Блогове. Блогосфери. Нашите корпоративни блогове. Ние в чуждите блогове. Микроблогинг.
7. Социални мрежи и социални медии. Начини на присъствие. Успешни практики.
8. Управление на репутацията онлайн.
9. Стратегии за успешно онлайн присъствие.
10. Примери и добри практики.


Информация за лектора:

Жюстин Томс е водещ експерт в областта на онлайн медиите, маркетинга и PR. Основател и ръководител на уебагенция ABC Design&Communication Group и онлайн медийна група „Аз медиа“, част от която са популярните сайтове Az-jenata.bg, Az-deteto.bg, Kafene.bg и други. Занимава се с изготвяне на цялостни концепции за изграждане на уебсайтoвe и онлайн присъствие. Специалист в сферата на интерактивната реклама, онлайн маркетинга, медияпланирането за Интернет, имейл маркетинга и Web 2.0. Има публикации в печатни бизнес издания и своя страница в списание .Net, откакто излиза на български език. Автор е на 8 книги по темата онлайн медии и маркетинг, уеб присъствие, на редица изследвания и статии в специализирани издания. Жюстин Томс е дългогодишен преподавател в НБУ, лектор в семинари и корпоративни обучения на тема онлайн медии, PR, маркетинг и реклама в Интернет у нас и в редица европейски страни. Основател и идеен ръководител на конкурса за най-добър сайт „БГ Сайт“, организиран през 1999 г. Активно работи за развитието на уеб в България.


Формат
: Семинар
Лектор: Жюстин Томс
Хорариум: 14 учебни часа
Допълнителни материали: Материалите ще се получават на място и ще са съобразени с практическата насоченост на курса
Сертификат: Всеки курс гарантира високо ниво на подготовка и удостоверение за професионална специализация.

Оригинална публикация

EventBox.bg: Седмичен бюлетин на бизнес събитията в България, 17.12-26.12.2010 г.

Информация за всички събития може да намерите на: http://www.eventbox.bg/newsletter/17Dec2010.html

Петък, 17 Декември 2010 г.

-

Бизнес
Инспекция и тестово пускане на трафика на Пътен възел „Даскалово"
Петък, 17 Декември 2010 г.
Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" Божидар Йотов и Членът на Управителния съвет на Агенцията Лазар Лазаров ще извършат обстойна проверка на изпълнените строителни работи на ринга и пътните връзки към него от Пътен възел

08:30

Бизнес
Обучение на тема: "Силата да убеждаваме"
Петък-Събота, 17-18 Декември 2010 г.
• Силата и правилата на ума; • Използване на седемте тайни на влиянието; • Разбиране на скритите причини за поведението; • Напасване на подхода към различните характери; • Влияние върху хората, които вземат решение; • Влияние чрез езика на тялото.

09:30

Бизнес
Обучение на тема: "Разработване и управление на Европейски проекти – начален курс"
Петък, 17 Декември 2010 г.
Обучението се провежда в съответствие с методиката “Project Cycle Management” на Европейския съюз.

10:00

Бизнес
МТИТС ще представи напредъка по ОП „Транспорт”
Петък, 17 Декември 2010 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, в качеството си на Управляващ орган на ОП „Транспорт”, организира форум, на който ще бъде представен напредъка по оперативната програма за 2010 г.

10:30

Общество
Среща-дискусия: „Социално-икономическо развитие на Северозападна България”
Петък, 17 Декември 2010 г.
Гост е Георги Първанов-Президент на Република България.

-

Бизнес
Пресконференция: "Eвропейски практики в куриерските услуги"
Петък, 17 Декември 2010 г.
Отчитане и анализ на резултатите на един от най-мащабните обучителни проекти по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” в България

11:00

Бизнес
Пускане в експлоатация на Пътен възел "Драгичево"
Петък, 17 Декември 2010 г.
Ще бъде пуснато движението по кръговия пръстен без основното трасе на автомагистрала "Люлин", като новото съоръжение ще поеме автомобилите към Кулата, Кюстендил и София.

12:00

Бизнес
Втори безплатен семинар по „Годишно счетоводно приключване и промени по ЗКПО”
Петък, 17 Декември 2010 г.
Семинарната програма включва актуални лекции по водещи счетоводни теми, с официалното представяне на най-новия и авангарден счетоводен продукт – Microinvest Делта Pro.

12:00

Бизнес
Представяне на напредъка по Програмата за развитие на селските райони
Петък, 17 Декември 2010 г.
Заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова и Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" Светослав Симеонов ще открият кръгла маса за журналисти по повод приключването на Междинната оценка на Програмата за развитие на селските

13:00

Бизнес
Представяне на победителите в национален конкурс „Европейски награди за предприемачество 2011"
Петък, 17 Декември 2010 г.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще обяви победителя и неговия подгласник в националния конкурс „Европейски награди за предприемачество 2011". Церемонията ще се състои на 17 декември 2010 година, петък, от 13:00 часа, в сгр

13:00

Политика и държавно управление
Кръгла маса „Присъединяването на България към Шенгенското пространство”
Петък, 17 Декември 2010 г.
На кръглата маса експозета по темата ще представят министърът на външните работи Николай Младенов, посланикът на Белгия в България Марк Михелсен и посланикът на Унгария у нас Юдит Ланг. Изказвания ще направят българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ко

 

Събота, 18 Декември 2010 г.

 

10:00

Бизнес
Семинар на тема: "МИСИЯ УСПЕХ – Навигация към новото време"
Събота, 18 Декември 2010 г.
Добре дошли в клуба на успяващите – хората, които знаят какво искат и как да го постигнат.

 

Неделя, 19 Декември 2010 г.

 

09:00

Обучения
Курс: Linux Fundamentals – 101 
Неделя-Четвъртък, 19-23 Декември 2010 г.
Linux Fundamentals – 101

 

Понеделник, 20 Декември 2010 г.

 

09:00

Обучения
Курс: BA100 Requirements Gathering
Понеделник-Вторник, 20-21 Декември 2010 г.
Requirements Gathering

09:30

Бизнес
Управление на Здравословните и безопасни условия на труд съобразно националното законодателство
Понеделник, 20 Декември 2010 г.
Обучението се провежда във връзка с новата Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. и изискването на чл. 6 за провеждане на задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБУТ във всяка фирма.

 

Вторник, 21 Декември 2010 г.

 

09:00

Бизнес
Курс: 2778 А Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL
Вторник-Четвъртък, 21-23 Декември 2010 г.
2778 А Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

14:00

Бизнес
Кръгла маса за бъдещото развитие на пристанище Варна
Вторник, 21 Декември 2010 г.
Мероприятието ще се проведе на 21 декември във Варна – Фестивален и Конгресен Център от 14:00, в зала "Пресцентър".

 

Сряда, 22 Декември 2010 г.

 

09:00

Обучения
Курс: UML Introduction 
Сряда, 22 Декември 2010 г.
UML Introduction

11:00

Политика и държавно управление
Връчване на Първите годишни награди на Областния управител на Софийска област
Сряда, 22 Декември 2010 г.
На тържествената церемония на 22 декември 2010 г. областният управител Красимир Живков ще връчи и Годишни награди за кмет на годината на Софийска област за 2010 година.

-

Бизнес
Форум "Кариера в България. Защо не?"
Сряда, 22 Декември 2010 г.
За трета поредна година форумът "Кариера в България. Защо не?" ще представи интересна програма, специално насочена към българи с образование и професионален опит в чужбина.

13:30

Бизнес
Семинар "Методологии за управление на проекти"
Сряда, 22 Декември 2010 г.
На 22.12.2010, от 13:30 ч. в София ще се проведе семинар "Методологии за управление на проекти". Семинарът цели да помогне на проектните екипи да намерят отговор на въпроса кой е най-подходящия подход за управление на всеки конкретен проект, представяйки

EventBox.bg
"Райко Алексиев" 26
1113 София, България
Телефон: +359 888 889 811
Email: info@eventbox.bg

Ранна регистрация за CIPR Internal Communication Certificate до 15 ноември 2010 г.

EVENTS.dir.bg I 5.11.2010

Apeiron Academy, акредитиран квалификационен център на Британския институт за PR (CIPR, UK) отново дава възможност на своите студенти да се възползват от преференциални условия.

До 15 ноември 2010 г. е отворена ранната регистрация за участие във втория в България курс за вътрешни комуникации CIPR Internal Communication Certificate, който стартира от януари 2011 г. Сега имате възможност да спестите 10% от таксата за участие в единствената в България професионална квалификация в сферата на вътрешните комуникации.

Квалификацията CIPR Internal Communication Certificate е подходяща за вас, ако:

• Желаете да градите кариера в сферата на вътрешните комуникации
• Работите поне от една година в сферата на вътрешните комуникации и желаете да придобиете първата си професионална квалификация по темата
• Работите в сферата на пъблик рилейшънс или близка област, като например взаимоотношения с медии, събитиен мениджмънт, КСО или пъблик афеърс и желаете да разберете повече за вътрешните комуникации
• Работите в сферата на човешките ресурси и вътрешните комуникации във вашата организация са поверени на вас
• Заемате мениджърска позиция и познаването на вътрешните комуникации е от стратегическо значение за вашата организация

Кaкво предлага обучението в CIPR Internal Communication Certificate?

• Гост-лектори, акредитирани от CIPR, доказани експерти с богат практически опит, включително Кевин Рък – създателят на програма и автор на “Exploring Internal Communication”
• Запознаване с основни теории и концепции във вътрешните комуникации
• Придобиване на практически умения и усвояване на техники
• Възможност за контакт с международно-признати експерти, както и с колеги-практици в сферата на вътрешните комуникации от България
• Международно признат професионален сертификат, издаден от CIPR

В първия випуск на квалификацията участваха специалисти от компании като Mobiltel, BNP Paribas personal finances, Heineken-Zagorka, Sanofi-Aventis, Globul, Siemens, Antal International, KNO Slovensko, Apeiron Communication.

Каним ви да научите повече за CIPR Internal Communication Certificate на нашия уебсайт http://apeironacademy.com/cipr/communications.html.

За контакти:

Apeiron Academy
Accredited Centre of the Chartered Institute of Public Relations

T +359 2 811 7854
E shirokova@apeironcommunication.com
W www.apeironacademy.com

Оригинална публикация

EventBox.bg: Седмичен бюлетин на бизнес събитията в България, 22.10-1.11.2010 г.

Бизнес събитията от eventbox.bg за предстоящата седмица.

Информация за всички събития може да намерите на:  
 
Петък, 22 Октомври 2010 г.
 
-
Бизнес
Конференция на тема: „Въвеждането на Европейския стандарт EN15733 за агентите на недвижими имоти"
Петък, 22 Октомври 2010 г.
Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) и Европейска конфедерация на Агентите на недвижими имоти (C. E. I.) имат удоволствието да Ви поканят на конференция на тема: „Въвеждане на европейския стандарт EN 15733 за дейността на агентите на недвижими
09:00
Общество
Конференция за университетското образование и отношенията между бизнеса и политиката в България
Петък, 22 Октомври 2010 г.
На 22 октомври 2010 г, от 9:00 ч., в УНСС ще се проведе Конференция "Университетското образование по политически науки и отношенията между бизнеса и политиката в България".
09:00
Бизнес
Обучение на тема: "Управление на баланса между работа и личен живот"
Петък, 22 Октомври 2010 г.
Обучение от HR Тренинг Академията на БАУРЧР (www.bhrmda.bg)
09:30
Бизнес
Кръгла маса „Българското земеделие – три години след членството в ЕС – състояние и перспективи"
Петък, 22 Октомври 2010 г.
За участие в кръглата маса и дискусиите по темите, представени на нея, са поканени всички неправителствени и браншови организации на земеделски производители.
11:00
Бизнес
Пресконференция на Националния съюз на юрисконсултите
Петък, 22 Октомври 2010 г.
Пресконференция на Националния съюз на юрисконсултите ще се проведе на 22 октомври от 11.00 часа.
-
Бизнес
Подписване на меморандум за разширяване на сътрудничеството на правителството и Hewlett-Packard 
Петък, 22 Октомври 2010 г.
На 22 октомври (петък), в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов ще бъде подписан Меморандум за разбирателство, който определя възможностите за разширяване на дейността на Hewlett-Packard (НР) и инвестициите на компанията в България като стра
 
 
Събота, 23 Октомври 2010 г.
 
09:00
Бизнес
Обучение на тема: "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА – Можем ли да управляваме промяната?"
Събота-Неделя, 23-24 Октомври 2010 г.
Промяната е … неизбежна. Светът се променя все по-бързо. Също и бизнесът и животът ни. Как вместо да се опитваме да постигнем невъзможното – да избегнем промяната – да я използваме?
 
 
Понеделник, 25 Октомври 2010 г.
 
09:30
Бизнес
Управление на Здравословните и безопасни условия на труд съобразно националното законодателство
Понеделник, 25 Октомври 2010 г.
Обучението се провежда във връзка с новата Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. и изискването на чл. 6 за провеждане на задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБУТ във всяка фирма.
11:00
Бизнес
Пресконференция на Камарата на строителите в България 
Понеделник, 25 Октомври 2010 г.
На 25.10.2010 от 11,00 часа в Пресцентъра на БТА ръководството на Камарата на строителите в България ще даде пресконференция, на която ще бъдат съобщени резултатите след приключването на процедурата „Годишно потвърждаване" на фирмите в Централния професио
 
 
Вторник, 26 Октомври 2010 г.
 
08:45
Бизнес
Форум MySuccess на тема: "Добрите практики от българския бизнес в областта на фармацията"
Вторник, 26 Октомври 2010 г.
Организаторите ще покажат различните гледни точки на участниците във фармацевтичния бизнес. Поканени са български лектори, управляващи чуждестранни компании, и чужденци, управляващи български компании от фармацевтичната индустрия, управители на вериги апт
09:00
Бизнес
Подготвителен курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA 
Вторник-Събота, 26-30 Октомври 2010 г.
Изключително престижните сертификати по управление на проекти на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) ви дават възможност да докажете своята компетентност за успешно управление на проекти във всички области. След успешно полагане на из
09:00
Бизнес
Учебен семинар: УПРАВЛЕНИЕ на ФИНАНСИТЕ в ИТ
Вторник-Сряда, 26-27 Октомври 2010 г.
Двудневният учебен семинар предоставя практически знания как се разработват, използват и прилагат ИТ бюджети, как се осчетоводяват разходите за ИТ, как се разработват стратегии за справедливо начисляване на разходите за ИТ и се остойностяват услуги.
10:00
Бизнес
Представяне на първата гама мастиленоструйни и лазерни уеб принтери в България
Вторник, 26 Октомври 2010 г.
Kаним Ви да се присъедините към HP на представянето на първата гама мастиленоструйни и лазерни уеб принтери в България.
10:30
Бизнес
Онлайн дискусия на тема: „Достатъчно защитени ли сме в „облака“?“
Вторник, 26 Октомври 2010 г.
Онлайн дискусия за похватите, използвани за защита на облачните платформи 26 октомври, 10:30-12:00ч., http://discussions.idg.bg
-
Бизнес
Семинар на Nielsen Merchandising Services на тема: "Управление на категорията"
Вторник-Сряда, 26-27 Октомври 2010 г.
Програмата на Семинар за търговци и производители е специално разработена, както за начинаещи, така и за опитни професионалисти.
16:00
Бизнес
webinar работна среща за текущите и предстоящи процедури по ОПРЧР 
Вторник, 26 Октомври 2010 г.
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) организира webinar работна среща, за да научите повече за текущите и предстоящи процедури по ОПРЧР с акцент върху отворена процедура "Създаване на заетост на младежите чрез осигуря
16:15
Общество
Откриване на международна магистърска програма “Международна комуникация” на английски език в НБУ
Вторник, 26 Октомври 2010 г.
На 26 октомври 2010 г. от 16.20 часа ще бъде официално открита международната магистърска програма “Международна комуникация” (МІС) на английски език в Нов български университет.
-
Политика и държавно управление
Учредяване на Национален съвет за оценка на компетенциите на работната сила
Вторник, 26 Октомври 2010 г.
За участие са поканени ръководители на браншови и регионални бизнес сдружения, членове на БСК, зам.-министри на труда и социалната политика и на образованието, младежта и науката, ръководители на национално представителните синдикати КНСБ и КТ "Подкрепа"
 
 
Сряда, 27 Октомври 2010 г.
 
-
Бизнес
Специализирана изложба СИХРЕ 
Сряда-Събота, 27-30 Октомври 2010 г.
Десетото юбилейно издание СИХРЕ – най-престижната специализирана изложба за хотелско, ресторантско и СПА оборудване и обзавеждане в България, се провежда на територията на Интер Експо Център – София и се организира от Агенция Булгарреклама и Национална ас
10:00
Бизнес
Национално изложение „КАФЕ ФЕСТИВАЛ” 2010
Сряда-Събота, 27-30 Октомври 2010 г.
Национално изложение „КАФЕ ФЕСТИВАЛ” 2010, 27 – 30 октомври 2010, Интер Експо Център, София
10:00
Бизнес
Медийна закуска „Бавария отблизо"
Сряда, 27 Октомври 2010 г.
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Представителството на Свободна държава Бавария и фондация „Ханс Зайдел" България организират медийна закуска „Бавария отблизо", посветена на българо-баварските икономически отношения. Събитието ще
10:00
Бизнес
Специализирана изложба "Светът на мебелите"
Сряда-Събота, 27-30 Октомври 2010 г.
От 27 до 30 октомври 2010 г. в Интер Експо Център – София ще се проведе шестото издание на международната специализирана изложба Светът на мебелите.
-
Бизнес
Webit Expo & Conferences 2010
Сряда-Петък, 27-29 Октомври 2010 г.
Webit Expo & Conferences е най-голямото за Централна и Източна Европа и петото най-голямо в Европа събитие за интернет бизнес и дигитален маркетинг.
-
Бизнес
Семинар на тема: "Задължения на бизнеса във връзка с нормативни актове по околна среда"
Сряда, 27 Октомври 2010 г.
Ще бъдат разгледани новоизлезлите и съществуващи нормативни документи, свързани с околната среда – вещества, нарушаващи озоновия слой, атмосферен въздух, отпадъци, екощети и химикали.
 
 
Четвъртък, 28 Октомври 2010 г.
 
09:15
Бизнес
Международна конференция „Индустрия и иновации 2010” 
Четвъртък, 28 Октомври 2010 г.
На 28 октомври 2010, в хотел Хилтън София, ще се проведе първата международна конференция „Индустрия и иновации 2010” с основна тема „Утвърждаване на конкурентна, иновативна, нисковъглеродна и екоефективна икономика”.
09:15
Общество
Шеста национална конференция „Е-образование – иновации за успешно публично-частно партньорство” 
Четвъртък, 28 Октомври 2010 г.
Събитието предоставя възможността за активно споделяне на добри практики и за диалог между представители на всички нива на образователната система, на централната и местна изпълнителна власт, на законодателна власт, на библиотеките, младите и изкушени от
-
Бизнес
Конференция Retail in Detail 2010
Четвъртък, 28 Октомври 2010 г.
Темата на петата конференция Retail in Detail са търговските вериги и верижната реакция в бизнеса с бързооборотни стоки, отключена от тяхната експанзия.
-
Бизнес
Българо-израелски бизнес форум
Четвъртък, 28 Октомври 2010 г.
В израелската бизнес делегация са включени представители на водещите израелски фирми в следните сектори: изграждане и развитие на инфраструктурата; планиране и управление на чистата енергия; рециклиране на отпадъци; управление на водите; системи за защита
 
 
Петък, 29 Октомври 2010 г.
 
-
Бизнес
Втора среща на ERNO Documentary Network
Петък-Събота, 29-30 Октомври 2010 г.
Втора среща на ERNO Documentary Network
 
 
Събота, 30 Октомври 2010 г.
 
10:00
Обучения
Начало на Онлайн маркетинг курс
Събота, 30 Октомври 2010 г.
Положихме огромни усилия, за да привлечем най-добрите български специалисти в областта на дигиталния маркетинг. По време на този курс те ще споделят с вас дългогодишния си опит и ще разкрият конкретните стъпки, подходи и тактики, които използват при реали
 
 
Понеделник, 01 Ноември 2010 г.
 
-
Бизнес
Официална церемония по връчване на наградите Empower
Понеделник, 01 Ноември 2010 г.
На 1-ви ноември, Денят на народните будители, на специална церемония в столичния “Sofia Live Club” ще бъдат оповестени победителите в най-големия конкурс за млади предприемачи в България “Награда EMPOWER за изключителни млади предприемачи”.
 
 

EventBox.bg
"Райко Алексиев" 26
1113 София, България
Телефон: +359 888 889 811
Email: info@eventbox.bg

 

Уикенд курс “Управление на корпоративната репутацията”

Начало: Събота, 16 Октомври 2010 г. – 10:00 часа
Край: Неделя, 17 Октомври 2010 г. – 17:00 часа
Място: София, ул. „20 април“ № 26, M3 College
Достъп: Такса участие
Организатор: M3 Communications College
Отворено за медии: Не

Какви са тънкостите за правилното изграждане, управление и поддържане на корпоративната репутация?

Това ще научите от Радина Ралчева, управител на PR агенция Go Green Communications по време на уикенд курса на 16 и17 октомври.

Тя ще сподели с вас дългогодишния си опит като специалист „Връзки с обществеността“ в компании като Globul, 2be и „Хохегер България“.

От нея ще разберете кои са факторите, определящи изграждането на положителен публичен образ и също по какъв начин да се справим с негативните коментари в медиите.

По време на този уикенд курс ще имате възможност да научите още:

1. Конкретни комуникационни практики за изграждане на добра корпоративна репутация

- управление на очакванията
- word of mouth – маркетинг, обвързан с кауза (CRM)
- социална отговорност (CSR)
- символният свят

2. Комуникация със заинтересованите страни

- взаимодействие на заинтересованите страни и ефективно общуване с конкуренцията
- приоритизиране на комуникацията с определени публики
- правилно управление на информацията по време на кризисна ситуация
- тенденции в рекламата и PR
- промяна в поведението на бизнеса и неговите приоритети

3.Фактори, влияещи върху репутацията

- мисия, визия и цели на организацията
- лицата в бизнеса
– защо са важни
- изграждане на пирамидата корпоративна идентичност
– корпоративен имидж
– корпоративна репутация
- създаване на конкретен план за управление на корпоративната репутация

Обучението е подходящо за:

- PR и маркетинг специалисти
- Собственици на малък, среден и голям бизнес
- Студенти и дипломирали се, желаещи да се развиват в тази сфера
- Всеки, който има желание да научи как да управлява успешно корпоративната репутация на своята компания или на клиент

16 и 17 октомври от 10:00 до 17:00 ч.

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/916

Начало на Free Java EE Course

Начало: Събота, 09 Октомври 2010 г. – 09:00 часа
Място: София, Технически университет – София
Достъп: Свободен, свържете се с организаторите
Организатор: The team behind this course are senior software engineers with lots of experience with Java and Java EE development, holding good teaching skills
Отворено за медии: Не

The course will be held each Saturday (all the day) in the Technical University of Sofia, starting in the middle of October 2010 and will finish in June 2011.

Curriculum

The course curriculum includes the most important concepts and technologies regarding Java and Java EE application development. The preliminary course program is as follows:

1.Introduction to Java Programming – Loops, Arrays, Collections, Input/Output, Object-Oriented Programming, etc.
2.Introduction to Java Programming – Practical Exam
3.Databases and XML – Relational Databases, Data Modeling, SQL, Oracle, Hibernate ORM Engine, JPA, XML, JAXP
4.Databases and XML – Practical Exam
5.HTML and CSS – HTTP, HTML, CSS, JavaScript, Creating Static Web Sites
6.Java Web Development – Servlets, JSP, Tomcat, JavaServer Faces (JSF), JBoss RichFaces
7.Java Web Development – Practical Exam
8.Spring Framework – Inversion of Control Containers, Dependency Injection, Integrating Spring with Hibernate and JSF
9.Web Development with Spring – Practical Exam
10.Java EE Fundamentals – Java EE Architecture, Application Servers, JMS, EJB, Web Services, etc.

The Training Process

The trainings will consist of lectures (presentations, examples, live demonstrations), practical work in class (exercises) and practical work at home (course projects that will be defended at the exams). Students are expected to bring their own laptop in class.

The Team

The team behind this course are senior software engineers with lots of experience with Java and Java EE development, holding good teaching skills:

Mario Peshev – http://www.peshev.net
Mihail Stoynov – http://mihail.stoynov.com/blog/
Miroslav Nachev – http://bg.linkedin.com/in/mnachev
Radoslav Ivanov – http://ch.linkedin.com/in/radoslavivanov
Rosen Spasov – http://bg.linkedin.com/in/rosenspasov
Danail Alexiev
Svetlin Nakov – http://blog.nakov.com

http://javaeecourse.devbg.org/

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/881

Обучение на тема: “Богините и боговете в нас – изследване на архитипните образи в мъжката и женската психика и тяхното проявление в личен и професионален план”

Кога: 28-29 септември 2010 г. (вторник-сряда)
Къде: Бургас, Галерия "Богориди", ул."Богориди № 48 (сутерен)
Достъп: Такса участие
Организатор: Alicorn-Consult – people to people

Събитието: "Богините и боговете в нас – изследване на архитипните образи в мъжката и женската психика и тяхното проявление в личен и професионален план”

В зависимост от това, коя богиня/бог е по-активна в една жена/един мъж, тя/той може да бъде по-силно отдаден/а на постигането на професионални успехи, докато в друг/а, на първо място може да бъде ролята на добра съпруг/а и баща/майка.

Обучението ще представи архетипите на Майката/ Бащата, Амазонката/Война, Хетерата/ Дон Жуан, Медианата/ Мъдрецът и ще ви помотне да откриете онези, които играят основна роля във формирането на личността ви. По този начин можете по-лесно да разберете собствените си движещи сили, нагласи, реакции, ценности, влечения и съзнателно да развивате по-слабо развитите богини/ богове във вас.

Запознаването с богините и боговете като архетипни образи в мъжката и женската психика могат да ви бъдат полезни не само в опознаването на собствената ви личност, но и в отношенията ви с другите жени и мъже. Жените, ще разберат по-добре мъжката част от своя живот – съпрузи, синове, братя и колеги. Мъжете, ще разберат по-добре женската част от своя живот – съпруги, дъщери, сестри или колежки. "В някои е жива независимата и свободна Артемида, в други мъдрата и силна Атина, отдадената на вътрешните ценности Хестия, вечната съпруга Хера, символът на майчинството Деметра, очарователната Афродита или царицата на подземния свят Персефона." Джийн Боулен

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата съдържа няколко основни елемента, които гарантират висока степен на научаване и практическото прилагане на наученото. Тези елементи са: интерактивни ролеви и симулативни игри, работа със сънища (сънна матрица), активно въображение, интегриране на изкуствата като средство за себеопознание.

ОБУЧИТЕЛИ
Александра Димитрова Найденова е родена в гр. Бургас на 30 юни 1978 г. Тя е управител на „Аликорн-Консулт”ЕООД, психолог, юнгиански ориентиран психотерапевт, организационен консултант и обучител с над десет години опит в разработването и провеждането на обучения. Член е на Българската Асоциация по Управление и Развитие на Човешките Ресурси (БАУЧР), Дружеството на Психолозите в България (ДПБ) и Управителния съвет на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг. За повече информация – http://bulgarian-psychology.com/index.php/specialisti/psihoterapevti/259-aleksandra-naydenova.html

Яна Симеонова Монева е родена в гр. Стара Загора на 9 ноември 1975 г. Тя е психолог, юнгиански ориентиран психотерапевт с над 10 години опит по специалността. От 2003г до сега се занимава с психодрама, била е в групи на д-р Димо Станчев, д-р Гълъбина Тарашоева и д-р Давид Йерохам. Член е на Дружеството на Психолозите в България (ДПБ) и Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг.

За повече информация – http://bulgarian-psychology.com/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=22

Източник: http://events.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=313782&df=725252&dflid=3