Елена Тошева става Маркетинг мениджър на „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“

Economy.bg I 11.01.2017

Тя ще управлява корпоративните комуникации, рекламната политика, както и корпоративната социална отговорност на картовия и платежен оператор преди 7 часа

Елена Тошева е новият маркетинг мениджър на картовия и платежен оператор „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“. На тази позиция тя ще отговаря за развитието на основния бранд на компанията, както и налагането и позиционирането на отделните й продуктови линии. Една от приоритетните маркетинг задачи е ребрандирането на компанията и продуктите й, което е част от новата бизнес стратегия на „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“. Елена ще управлява корпоративните комуникации, рекламната политика, както и корпоративната социална отговорност на оператора.

Елена Tошева има 17 години опит в сферата на комуникациите. Преди да се присъедини към екипа на „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“, в продължение на 2 години, е Маркетинг мениджър на „Хюлет-Пакард“ за региона на Югоизточна Европа. От 2009 до 2015 заема позицията мениджър „Маркетинг и комуникации“ в „Хюлет-Пакард България“ (НР). В периода 2006 – 2009 е старши съветник „Връзки с обществеността“ в БТК и vivatel, а 2003 до 2006 година – експерт „Връзки с обществеността“ в „Нилана“ ООД. В продължение на три години работи в телевизионния и кабелен оператор Евроком.

Елена е магистър по „Връзки с обществеността“ към Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава бакалавърска степен по специалностите „Икономика на масмедиите” и „Международен туризъм” от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Завършила е London School of PR и е преминала редица специализирани обучения по управление на събития, публична реч, бизнес етикет и протокол, водене на преговори, мотивация и др.

Оригинална публикация

Елена Тошева става Маркетинг мениджър на „Хюлет-Пакард” за Югоизточна Европа

www.economy.bg I 07.04.2015г.

Тя ще отговаря за маркетинговите активности, свързани с продуктите и услугите на НР за корпоративния сектор в 19 държави

Елена Тошева поема маркетинговите комуникации на „Хюлет-Пакард” за региона на Югоизточна Европа. На тази позиция тя ще отговаря за маркетинг активностите на компанията за корпоративния и публичния сектор в 19 държави от региона, сред които България, Румъния, Хърватска, Словения, Сърбия, Черна гора, Македония, Косово, Албания, Босна и Херцеговина, Малта, Молдова, Азербайджан, Грузия, Беларус, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

Елена Tошева има 15 години опит в сферата на комуникациите. От 2009 е част от екипа на „Хюлет-Пакард България”, като до момента е заемала позицията мениджър „Маркетинг и комуникации". В тази роля отговаря за корпоративните комуникации, социалните инициативи на НР, маркетинг и ПР активностите, свързани с продуктите и услугите на технологичната компания.

Преди да се присъедини към екипа на „Хюлет-Пакард”, е заемала позицията старши съветник „Връзки с обществеността" в БТК и vivatel, а 2003 до 2006 е експерт „Връзки с обществеността" в „Нилана". В продължение на три години работи в телевизионния и кабелен оператор „Евроком”.  

Елена е магистър по „Връзки с обществеността" към Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски". Притежава бакалавърска степен по специалностите „Икономика на масмедиите” и „Международен туризъм” от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Завършила е London School of PR и е преминала редица специализирани обучения по управление на събития, публична реч, бизнес етикет и протокол, водене на преговори, мотивация и др.

 

Оригинална публикация

Sustainability Consultants организира отворено обучение, целящо да подпомогне компаниите при повишаване на тяхната бизнес устойчивост

Sustainability Consultants Ltd I  29.04.2011

„Как да създадем ефективна стратегия за Корпоративна Социална Отговорност” е практическо обучение, насочено към напредничави мениджъри и предприемачи

София, България, 29 Март, 2011 – Sustainability Consultants организара отворено обучение „Как да създадем ефективна стратегия за Корпоративна Социална Отговорност” на 12ти Май, 2011г. Този еднодневен курс дава на участниците знания за използването и прилагането на основните КСО концепции при постигане на висока степен на устойчиво бизнес развитие.

Ползи, които този тренинг носи на участниците и техните компании:

• Знание за основните КСО концепции и принципи и как да бъдат използвани в полза на бизнеса
• Анализ на настоящата ситуация в компанията и решение за посока на развитие
• Знания за създаване на стратегия за постигане по-високо ниво на бизнес устойчивост и практически план за изпълнението и
• Идеи и съвети за внедряване на стратегиите и въвличане на служители и заинтересовани страни

Обучението е интерактивно със следноте процентно разпределение на активностите:

• 30% лекционен материал обощаващ основни КСО концепции, теории и добри практики в световен мащаб
• 30% въпросници, анализ и планиране
• 20% игри
• 20% дискусии

Детайли за събитието:
Дата: 12 Май
Продължителност: 1 ден
Адрес: бул. Княз Александър Дондуков N9
Обучители: Шурд Опевал и Елена Тошева
Език: Английски
Група: 6-15 участника
Такса участие: 119 Евро
Таксата включва зала и презентационно обурудване, учебни материали за всеки участник, сертификат, две кафе паузи и обяд.
15% отстъпка при записване на повече от един участник от организация.

За допълнителна информация и запитвания:
+359 888 246 626
trainings@sustainabilityconsultants.eu

За Sustainability Consultants Ltd.:

Sustainability Consultants Ltd. е българo-холандска консултантска компания в областта на устойчивото бизнес развитие и корпоративната социална отговорност (КСО). Това е напредничава компания, основана от лица, които комбинират 25 години опит в международно бизнес консултиране и разбирането на българския пазар. Sustainability Consultants Ltd. е специализирана в указване подкрепа на клиентите си през всички етапи на разработка и внедряване на стратегии за КСО, въвличане на служители, заинтересовани страни и общността, управление на околната среда, КСО анализи и доклади.

За контакти:

Елена Тошева
Sustainability Consultants Ltd.
Телефон: +359 888 246 626
Имейл: elena@sustainabilityconsultants.eu

Sustainability Consultants Ltd. подкрепя устойчивото развитие на бизнеса и прилагането на КСО стратегии

Sustainability Consultants I 9.03.2011

Компанията стартира дейността си в България като подпомага компаниите през процеса на създаване и изпълнение на стратегии за устойчиво развитие и корпоративната социална отговорност

Българо-холандската консултантска компания Sustainability Consultants Ltd. стартира дейността си. Нейният фокус е в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) и устойчиво бизнес развитие. Компанията подпомага своите клиенти през всички етапи на създаването и прилагането на успешни КСО стратегии и постигане на висока степен на устойчивост.

Sustainability Consultants Ltd. предлага широк спектър от консултантски услуги, сред които развиване на КСО стратегия, управление на околната среда, въвличането на служителите, заинтересованите страни и общността, планиране, изпълнение и отчитане на КСО дейности и стратегии, както и обучения в областта на устойчивото лидерство, управление на човешките ресурси и околната среда.

"Сърцето на корпоративната социална отговорност е интегрирането на социалните и екологични проблеми в бизнес операциите и решенията", каза Шурд Опевал, управляващ съдружник и старши консултант. "Корпоративна социална отговорност е отговорност и поведение. КСО е възможност за компаниите да станат по-устойчиви и по-успешни. "

За повече информация относно Sustainability Consultants Ltd. посетете корпоративния им сайт на адрес: www.sustainabilityconsultants.eu

За Sustainability Consultants Ltd.:

Sustainability Consultants Ltd. е българo-холандската консултантска компания в областта на устойчивото биснес развитие и корпоративната социална отговорност (КСО). Тя е млада компания, основана от лица, които комбинират 25 години опит в международно бизнес консултиране и разбирането на българския пазар. Sustainability Consultants Ltd. е специализирана в указване подкрепа на клиентите си през всички етапи на разработка и внедряване на стратегия за КСО, въвличане на заинтересованите страни и общността, управление на околната среда, КСО анализи и доклади.
 
За контакти:

Елена Тошева
Sustainability Consultants Ltd.
Телефон: +359 888 246 626
Имейл: elena@sustainabilityconsultants.eu