Даниел Киряков е новият член на Комисията за професионална етика на БДВО

www.bdvo.org I 28.11.2014г. 

На общото събрание на БДВО, проведено на 22.11.2014 г., бе избран нов състав на Комисията за професионална етика на Дружеството. За още един мандат членове на КЕ остават Милена Атанасова и Елица Наумова, а тричленният екип на комисията се допълва от Даниел Киряков, който бе избран за първи път в нея.

Даниел Киряков е мениджър „Комуникации и КСО“ в КонтурГлобал Марица Изток 3 от юни 2011 г., когато ContourGlobal придобива окончателно българската компания, собственик на напълно рехабилитираната ТЕЦ „Марица-изток 3“. Работата му включва всички вътрешни и външни проекти на компанията, подпомагане на глобални комуникационни дейности, както и проектите, които са част от Програмата за корпоративно-социална отговорност в България.

Той става част от PR-екипа на компанията в края на 2007 г. Оттогава преминава през различни позиции, свързани с вътрешни и външни комуникации и корпоративна социална отговорност. От месец март 2011 г. е на позиция мениджър.

Преди това има две години опит в Български икономически форум, където работи по бизнес-списанието „The Region”, участва в управлението на онлайн платформата на организацията, както и помага при организирането на събитията от календара на БИФ.

Има бакалавърска степен по философия и същата степен по политология от Софийски университет. През юли 2014 г. се сертифицира като Project Management Professional към PMI.

Член е на БДВО от 2011 г., избран е за член на Комисията по етика през 2014 г. Член е на European Association of the Communication Directors (EACD) от 2009 г.

Общото събрание на БДВО се проведе като част от програмата на събитието “Денят на Бернайс 2014 г.”, една инициатива на БДВО, което дружеството планира да превърне в ежегодна. В рамките на Общото събрание бе приет Отчет за 2014 г. и Програма за дейността на Дружеството за 2015 г., бяха определени съставите на Управителния съвет и Комисията за проефесионална етика с мандат 2015-16 г., както и бяха избрани председателите на БДВО, съответно за 2015 г. и за 2016 г.

 

Оригинална публикация 

Общото събрание на БДВО ще се проведе на 22 ноември в зала 2 на СУ “Св. Климент Охридски”

www.bdvo.org I 22.10.2014г. 

Покана за Общо събрание на БДВО

На основание член 11, т. 1 от Устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО свиква годишно общо събрание, което ще се проведе на 22 ноември 2014 г., събота, от 16:00 ч. в зала 2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2014 г.

2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2014 г.

3. Избор на Управителен съвет с мандат 2015 – 2016 г.

4. Избор на Председател съответно за 2015 г. и за 2016 г.

5. Избор на Комисия по етика с мандат 2015 – 2016 г.

6. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2015 г.

7. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2014 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас като упълномощят свой колега – пълноправен член БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

Напомняме на всички членове, че могат да заплатят своя членски внос, както за 2014 г., така и за 2015 г. в размер на 100 лв. (важи за календарна година) по банков път или на място, непосредствено преди събранието.

 

 

Оригинална публикация