От 15-ти април до 1-ви юни ONE ARCHITECTURE WEEK събира идеи за интегрирането на реката в социалния живот на културната столица

www.edno.bg I 15.04.2015г.

     ONE ARCHITECTURE WEEK, международният фестивал за съвременна архитектура и градска среда, обявява отворена покана за идеи, които да допринесат за приобщаването на река Марица към Пловдив. Конкурсът е насочен към предложения за намеса в и около реката по темата на фестивала тази година “ПРИ-ОБЩЕНА РЕКА”, с която ONE ARCHITECTURE WEEK, част от платформата за съвременна култура ЕДНО, търси отговори на въпроса – “Каква е ролята на реката в съвременния град?”.
        Жури, в което ще влязат представители на фестивала, Община Пловдив и Фондация Пловдив 2019, ще избере петте най-интересни идеи. Те ще бъдат развити от екипа на фестивала и авторите им в сътрудничество с различни експерти, за да бъдат анализирани правните, финансовите и продукционните аспекти на всеки проект. След това петте идеи ще бъдат представени за обществено гласуване и идеята, събрала най-много гласове ще получи финансова подкрепа за реализация от ONE ARCHITECTURE WEEK.
Реализираната идея ще бъде представена по време на фестивала, който ще се проведе между 18 и 27 септември тази година в Пловдив.
        Поканата на ONE ARCHITECTURE WEEK е отворена към всички, които имат идеи как могат да помогнат за интегрирането на река Марица в социалния живот на Пловдив и да стимулират посещаването на реката с грижа за природата.

Условията на конкурса и подробна информация могат да бъдат намерени на адрес:
http://edno.bg/one-architecture-week-2015/namesi/1577

ONE ARCHITECTURE WEEK е фестивал за съвременна архитектура и градска среда.
Събитието е част от платформата за съвременна култура ЕДНО, води началото си от
2008 година в София, а от 2013 година се провежда в Пловдив. Фестивалът вече
работи над различни идеи, свързани с реката: плаж, временна сцена на Марица,
градско земеделие край реката и др.

Автор:
ONE ARCHITECTURE WEEK

Общото събрание на БДВО ще се проведе на 22 ноември в зала 2 на СУ “Св. Климент Охридски”

www.bdvo.org I 22.10.2014г. 

Покана за Общо събрание на БДВО

На основание член 11, т. 1 от Устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО свиква годишно общо събрание, което ще се проведе на 22 ноември 2014 г., събота, от 16:00 ч. в зала 2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2014 г.

2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2014 г.

3. Избор на Управителен съвет с мандат 2015 – 2016 г.

4. Избор на Председател съответно за 2015 г. и за 2016 г.

5. Избор на Комисия по етика с мандат 2015 – 2016 г.

6. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2015 г.

7. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2014 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас като упълномощят свой колега – пълноправен член БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

Напомняме на всички членове, че могат да заплатят своя членски внос, както за 2014 г., така и за 2015 г. в размер на 100 лв. (важи за календарна година) по банков път или на място, непосредствено преди събранието.

 

 

Оригинална публикация