Даниел Киряков е новият член на Комисията за професионална етика на БДВО

www.bdvo.org I 28.11.2014г. 

На общото събрание на БДВО, проведено на 22.11.2014 г., бе избран нов състав на Комисията за професионална етика на Дружеството. За още един мандат членове на КЕ остават Милена Атанасова и Елица Наумова, а тричленният екип на комисията се допълва от Даниел Киряков, който бе избран за първи път в нея.

Даниел Киряков е мениджър „Комуникации и КСО“ в КонтурГлобал Марица Изток 3 от юни 2011 г., когато ContourGlobal придобива окончателно българската компания, собственик на напълно рехабилитираната ТЕЦ „Марица-изток 3“. Работата му включва всички вътрешни и външни проекти на компанията, подпомагане на глобални комуникационни дейности, както и проектите, които са част от Програмата за корпоративно-социална отговорност в България.

Той става част от PR-екипа на компанията в края на 2007 г. Оттогава преминава през различни позиции, свързани с вътрешни и външни комуникации и корпоративна социална отговорност. От месец март 2011 г. е на позиция мениджър.

Преди това има две години опит в Български икономически форум, където работи по бизнес-списанието „The Region”, участва в управлението на онлайн платформата на организацията, както и помага при организирането на събитията от календара на БИФ.

Има бакалавърска степен по философия и същата степен по политология от Софийски университет. През юли 2014 г. се сертифицира като Project Management Professional към PMI.

Член е на БДВО от 2011 г., избран е за член на Комисията по етика през 2014 г. Член е на European Association of the Communication Directors (EACD) от 2009 г.

Общото събрание на БДВО се проведе като част от програмата на събитието “Денят на Бернайс 2014 г.”, една инициатива на БДВО, което дружеството планира да превърне в ежегодна. В рамките на Общото събрание бе приет Отчет за 2014 г. и Програма за дейността на Дружеството за 2015 г., бяха определени съставите на Управителния съвет и Комисията за проефесионална етика с мандат 2015-16 г., както и бяха избрани председателите на БДВО, съответно за 2015 г. и за 2016 г.

 

Оригинална публикация 

Комисията по професионална етика бе сезирана за нарушаване на Етичния кодекс

www.bdvo.org I 15.07.2014г.

На 11 юли 2014 г. Комисията за професионална етика към Българското дружество за връзки с обществеността (КЕ) бе сезирана за нарушаване на Етичния кодекс на ПР специалистите в България.

Съгласно утвърдените Правила за работа и Процедура за разглеждане на жалби и сигнали за етични казуси, КЕ стартира работа по случая като се свърза с ответната страна и изиска информация по повод получения сигнал. До приключване на случая, Комисията работи, спазвайки правилото за пълна конфиденциалност, като в рамките на предвидените срокове и след като се запознае с наличната и допълнително събраната информация, ще излезе с позиция, която ще бъде публично оповестена.

Припомняме, че сигнал може да подаде всеки гражданин или организация, смятащ, че нечии действия нарушават Етичния кодекс на ПР специалистите в България.

Комисия за професионална етика към Българско дружество за връзки с обществеността 

Оригинална публикация