Мануела Дюлгерова-Тотева: Като мениджър следвам етичния кодекс на ПР специалистите

www.luboslovie.bg  I 06.06.2014

 

Мануела Дюлгерова-Тотева е мениджър „Комуникации” в Аурубис България от 2010 г., където отговаря за вътрешните и външните комуникации в компанията, информационните офиси, планирането и участието в социални проекти на местно и национално ниво, работа с неправителствения сектор.

Започва да работи в сферата на комуникациите преди 14 години като пресаташе в Българска търговско-промишлена палата. След период от 5 години се насочва към корпоративния сектор, където работи като Мениджър „Корпоративни комуникации” в МЕТРО Кеш енд Кери България, лидер в wholesaleбизнеса в страната за този период. В периода 2005-2007 работи като PR консултант за клиенти като Ideal Standard and Vidima, Grand Hotel Sofia, Mr. Bricolage, телевизионните канали HBO и Cinemax, представителните организации на Европейския съюз в България и др. До 2010 г. отговаря за корпоративните социални проекти и събитията в Пощенска банка.

Мануела Тотева е завършила „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски университет, също тока има и диплома от Международния банков институт в София. Продължава своето образование в CharteredInstituteofPublicRelations (Лондон) и специализирани обучителни центрове по маркетинг, стратегическо планиране, кризисен мениджмънт в България, Сърбия, Чехия и Германия.

Мануела Дюлгерова-Тотева е била заместник-председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), член на Управителния съвет на Български дарителски форум (БДФ) и член на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD). В специално интервю за Любословие и Андрей Велчев тя разказва за професионалният си път като пресаташе, акаунт, мениджър на проект, експерт и мениджър в Българската търговско-промишлена палата, Apeiron Communication, Пощенска банка и “МЕТРО Кеш енд Кери България”. Както и за

Дюлгерова е завършила Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски” със степен бакалавър по публични комуникации, както и Международния банков институт в София. Продължава образованието си в Британският институт по PR (CIPR). Преминала е специализирани обучения по маркетинг, стратегическо планиране и финанси в България, Сърбия, Чехия и Германия. Тя е заместник-председател на Българското дружество за връзки с обществеността.

Имате ли принципи в общуването с медии и журналисти?

Естествено, няма как без принципи. В своята практика следвам етичния кодекс на ПР специалистите в България, който може би за съжаление все още не е познат сред всички колеги, но според мен всеки уважаващ себе си ПР специалист следва да го е прочел. В този документ са залегнали професионалните ценности, от които вярвам, че следва да се ръководи нашата работа – във взаимоотношенията с медиите като медиатор и в непосредственото общуване със заинтересувани страни. Днес, при наличието на социални медии, когато в реално време се мултиплицира дадена новина или скандални разкрития за компания, организация или личност, един ПР специалист следва да е отворен, открит, прозрачен в своето общуване, защото неистината винаги създава редица проблеми. Аз ряботя в сектора на тежката индустрия и моето ежедневие е изпълнено с комуникация с колеги, медии, граждани, неправителствени организации, младежи, лидери на мнение. Макар тонът и подходът към тези различни групи, с които взаимодейства компанията, да е различен, се стремя винаги да поддържам обективен диалог. С журналистите сме колеги и трябва заедно да печелим общественото доверие.

Често ли те търсят медии?

Често ни търсят- да, може би заради компанията, заради това че структуроопределяща за икономиката на България. Има, разбира се, определена група журналисти, с които сме изградили партньорски отношения поради почти ежедневна комуникация и си имаме взаимно доверие. Винаги, когато имат нужда от информация, правя всичко възможно, за да реагирам бързо и адекватно, което е от полза за всички.

А PR има ли принципи?

Ако говорим глобално – доколкото имам поглед от международни ПР събития и конференция, да. Ако говорим за България за съжаление съм малко по-скептична. Мисля, че в корпоративния сектор у нас се спазват определени принципи и то не само на PR ниво, те предимно идват от централите на компаниите, от международния обхват на тази дейност. За съжаление обаче често във фейсбук или по-други канали разбирам как журналисти коментират поредния случай на PR гаф. Надявам се, че тази професия не звучи вече толкова модерно, а по-скоро всеки, който реши да се насочи към нея, да знае защо и каква отговорност носи.

Комуникациите могат да се оприличат на добре облечена бизнес дама?

Комуникациите не винаги са дама, но в крайна сметка това е професия, в която понятията „имидж“ и „репутация“ са от голямо значение. За мен ПР специалист, който представя дадена компания, организация или пък личност, не може да си позволи да изглежда неподходящо. Разбира се, не винаги това е правилно определение, например за арт средите, или ако си PR на Google.

Публичният облик не е ли суета?

По-скоро не. Не трябва да се залита прекалено в крайността да промотираме организацията или личността, която представляваме, защото за тази област си има други специалисти, а по-скоро трябва да се стремим да бъдем медиатор между към обществото, балансирайки между това да сме в полза и на обществото.

Аурубис е дългосрочно ангажиран ли е с корпоративна социална отговорност, мислите ли че това е бъдещето?

Не мисля, че е временна тенденция и по-скоро говорейки за корпоративна социална отговорност, при нас в Аурубис отиваме в по-широки граници, налагайки определението, което все по-често чувате – устойчиво развитие. На ниво Аурубис имаме разработена стратегия с дългосрочен аспект. Допълнително, комуникираме с неправителствения сектор, за да бъдем с по-точна и обективна преценка за приоритетите в тази област, оценката на ефекта от такива програми, дори изборът на подходяща кауза.

Каква е вашата дефиниция за корпоративна социална отговорност?

Това е ангажиментът и взаимодействието ни към заобикалящата среда. В Аурубис имаме няколко приоритетни области на корпоративна социална отговорност. образованието, което е бъдещето за всяко общество, младите хора. Спортът, който е непреходен, защото спортистите са хора, които символизират дисциплина, позитивно излъчване, енергия и ние искаме да се отъждествяваме именно с такива герои на днешния ден. Друга сфера, която подкрепяме, е културата и развитието на млади таланти.

Всеки танц си има край, идва ли танца на пр и медиите?

Не, по-скоро, може би по-развихрен ще бъде танца на PR-а със социалните медии в бъдеще. Скоро бях на конференция, на която стана ясно, че ежедневно изникват нови софтуерни възможности за комуникация, които позволяват непосредствения контакт с целевите ни групи. Това обаче определено не означава, че медиите ще останат на по-заден план. За мен тяхната роля е друга. Нека поживеем и ще видим.

Комуникациите на принципа на продажбата на бързооборотни стоки

Твърде силно твърдение, напротив, аз съм по скоро за стратегическите и устойчиви комуникаци. Чрез пр-а градиш репутация, устойчиво и дългосрочно, а не продаваш нещо, което днес е актуално, а утре не. Поне в корпоративния сектор мога да потвърдя е така.

Ако напишете книга за общуването, комуникациите и връзките, на какво ще я посветите основно?

На доверието и други ценности, важни за ефективна комуникация.

Вашите пожелания към читателите ни:

Да са увеличават, да отделят все повече време на четенето на интересни новини, които им предлагате. Любословие е много хубава инициатива на млади хора, така ви пожелавам все така обективно да информирате своите читатели и да ги зареждате с позитивни новини.

Оригинална публикация