Стартира ПР Приз 2017

БДВО I 6.02.2017

PR Приз 2017 отправя за пореден път предизвикателство пред най-добрите комуникационни проекти. Седемнадесетото издание на най-дългогодишния конкурс в сферата на връзки с обществеността стартира с променени критерии за оценка на проектите. Кандидатите ще се състезават в 14 конкурсни категории, а трудът им ще бъде оценен от висококвалифицирано жури в състав – председател на журито – Мануела Тотева – председател на БДВО за 2017, доц. Теодора Петрова – декан на ФЖМК и представител Българската академична асоциация по комуникации; Катя Димитрова – председател на БАПРА и основател и собственик на агенция Интеримидж; Георги Кузмов – главен секретар на рекламния фестивал Mediamixx; гл. ас. д-р Фани Мадрашка – преподавател по комуникации във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“; Надя Маринова – главен редактор и управляващ мениджър на b2b media; Гергана Иванова – собственик на рекламна агенция The Smarts; Дарина Георгиева – изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

Категориите в тазгодишното издание на конкурса са Корпоративна PR кампания; CSR – бизнес сектор; CSR – нестопански сектор; PR проект в публичния сектор; Зелени комуникации и градска среда; PR проект за вътрешни комуникации; PR проект за продукт или услуга; Специално събитие; PR проект на медия; Кризисен PR; Дигитална кампания или проект; Имиджмейкинг; Политически PR; PR на студентски проект.

“С всяка изминала година отбелязваме ръст на заявките за участие, което е положителна тенденция за развитието на ПР бранша и ролята на комуникационния специалист. Имаме актуализация на критериите и конкурсът ще премине на два ключови етапа, които дават по 50% от финалния сбор точки – индивидуална оценка на база писмено описание на проекта и оценка на реализацията на проекта, която се прави след публичното представяне”, казва председателят на БДВО Мануела Тотева, чиято роля е по традиция да оглавява журито на конкурса.

По-важни дати:

6 февруари – 21 април 2017 г. – срок за подаване на проектите;
28 април – 12 май 2017 г. – журиране на първи етап на база на писмените описания на проектите;
12, 13 и 14 май 2017 г. – публично представяне на проектите и журиране на втори етап;
18 май 2017 г. – церемония за обявяване на победителите.

Пълният регламент на конкурса и онлайн заявка за участие са публикувани тук.

Оригинална публикация

Теодора Петрова оглави Факултета по журналистика в СУ

СБЖ I 1.11.2011

Доц. Теодора Петрова – досегашен зам.-декан по учебната и международната дейност – е новият декан на Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Другите кандидати бяха доц. Мария Нейкова, доц. Венцеслав Бондиков и проф. Снежана Попова (която си даде отвод с мотива, че е решила да се отегли от управленческите органи на ФЖМК и не участва реално в изборите).

В следващите няколко дни доц. Петрова трябва да свика Факултетен съвет, на който да предложи за гласуване своите помощник декани (засега няма обявени кандидатури). След това новото ръководство на факултета ще започне работа в пълен състав.

В мандатната си програма доц. Петрова постави акцент върху постоянната обратна връзка със студентите, ежегодна оценка на бакалавърските и магистърските програми, развиване на формите за следдипломно обучение, разработването на различни проекти с активното участие на студенти и докторанти, засилване на обмена на преподаватели и студенти с международни унивесритети, подобряване на административното обслужване на студентите, защита на интересите на ФЖМК на общоуниверситетско ниво и пълна прозрачност в управлението.

Скоро ще организираме работна среща между студентите и новото Деканско ръководство, на която ще можете отправите идеи и предложения към тях.

Ето още интересни и важни неща от Общото събрание.

Резюме на отчета на Деканите за мандат 2007 – 2011г.

1. Доц. д-р Тотка Монова

Декан на ФЖМК

В изложението си отбеляза, че:

· факултетът е конкурентноспособен на пазара на студентите. Почти всички бройки са били запълнени още на първо класиране. Около 86% от студентите на факултета имат среден успех от дипломата за средно образование между 5 и 6.

· ФЖМК е един от само 4-те факултета на СУ, които се самоиздържат (заедно с ЮФ, ФМИ и МФ).

· Единственото от мандатната си програма, което това Деканско ръководство не е изпълнило, е създаването на 4-та специалност „Нови медии”.

· борбата на следващото Деканско ръководство ще бъде за довършване на сградата, за създаването на 4-тата специалност и за бюджета на ФЖМК.

2. Доц. д-р Теодора Петрова

Помощник декан по учебната дейност

В изложението си каза, че факултетът е получил висока оценка на образователните си програми по време на акредитационния процес, че има тесни връзки с работодателите и че е бил един от първите, които са въвели СУСИ.

3. Доц. д-р Мария Дееничина

Помощник декан по магистърските програми

Тя направи отчет по състоянието на магистърските програми. Интересът към тях е голям. През 2010г. е въведен единен приемен изпит за всички магистърски програми. Голямата битка на това Деканско ръководство беше за осигуряване на заплащане на преподавателите, които четат лекции в тези програми тъй като голяма част от таксите на магистрите не отиват за заплати на преподавателите, а в общата сметка на СУ и за издържане на онези факултети, които не могат да го правят сами.

4. Доц. д-р Веселина Вълканова

Помощник декан по научната дейност

Резюмира научните конференции, на които са участвали докторанти на ФЖМК и научните публикации на докторанти и преподаватели. Докторантите на ФЖМК вземат дейно участие в различни национални и международни научни конференции.

5. Доц. д-р Венцеслав Бондиков

Помощник декан по стопанската дейност

Той определи последните 4 години като „години на обещания и лъжи”от страна на Ректорското ръководство по отношение на строежа на западното крило на ФЖМК. Каза, че проблемът със сградата си остава и следващите Декани трябва да продължат борбата за довършването й.

Във финално обръщение към ОС доц. Монова благодари на колегите си от Факултетния съвет за подкрепата през изминалите 8 години – „съвсем различно е, когато на Академичен съвет не говориш от свое име, а цитираш решение на Факултетния съвет” и пожела успех на следващото Деканско ръководство.

ОС взе решение да я номинира за Синята лента на СУ за приноса ѝ към развитието и утвърждаването на ФЖМК през изминалите 8 години.

Оригинална публикация