42% от PR професионалистите в Европа смятат, че понятието “PR” е дискредитиращо

PR Kernel I 6.07.2011

В проучване на Европейската асоциация за обучение и изследване на PR (EUPRERA) и Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) “Мониторинг на комуникациите в Европа 2011”, се твърди, че 42% от европейските PR професионалисти смятат, че понятието “PR” е дискредитирано.

Изследването е анкетирало 2,209 комуникационни и PR професионалисти на територията на 43 държави. Според резултатите, 42% от участниците смятат, че термина “Връзки с обществеността” е дискредитиращ за професията. Много от PR професионалистите, които вярват, че репутацията на термина е вредяща, предпочитат алтернативни названия като корпоративни комуникации, стратегически комуникации и комуникационен мениджмънт.

Други резултати от доклада:

- 47% не са съгласни със стандартната дефиниция за възвръщаемост на инвестициите (ROI).

- 55% споделят, че “справянето с дигиталната еволюция и социалните мрежи”, продължава да бъде най-важното предизвикателство пред комуникационните професионалисти, докато 44% идентифицират “свързването на комуникационните усилия с бизнес целите” като топ предизвикателство.

- внушителните 40% от участниците, които работят в комуникационни департаменти споделят, че използват указания за работа със социалните медии, а малко под една трета от организациите имат установени инструменти за мониторинг на социални медии.

Проучването също така задава въпроса кои сфери и квалификации ще са важни за бъдещето на PR професионалистите. Участниците са дали следните отговори:

1. Ефектите на традиционните и новите медии (83%);
2. Изграждането на взаимоотношения (82%);
3. Комуникационни технологии (80%);
4. Владеенето на умения като говорене/презентиране пред публика (79%);
5. Обучение и подготовка (75%).

Оригинална публикация

 

EUPRERA ще ръководи проучването „Европейското мониторинг проучване на комуникацията”

PRkernel.com I 2010-04-01

Европейската асоциация за образование по пъблик рилейшънс и проучване (EUPRERA) ръководи тазгодишното международно изследване в областта на комуникационния мениджмънт. Изследването е подкрепено от Grayling, втората по големина в света независима агенция за пъблик рилейшънс, пъблик афеърс, връзки с инвеститорите и събитиен мениджмънт.

Какви ще бъдат главните предизвикателства пред комуникационните специалисти в бъдеще? Какви са показателите за високи постижения и сила? Как социалните медии въздействат на стратегическата комуникация? Колко печелят професионалистите по PR и доволни ли са от своята работа?На тези и други въпроси ще бе даден отговор чрез „Европейското мониторинг проучване на комуникацията 2010". В проучването се събират мненията на PR професионалисти, работещи в компании, сдружения, политически институции и други организации, както и в комуникационни агенции. Проектът служи единствено за академични цели и дискретността се гарантира.

С повече от 1,800 участници от 34 страни през 2009, „Европейското мониторинг проучване на комуникацията” е най-голямото и най-важното годишно изследване на професията. Ръководи се от професори от 11 известни университета в рамките на EUPRERA, заедно с Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) и списание Комуникационен директор (Communication Director).

Изследването се ръководи и наблюдава от професори от: University of Leipzig (Германия); Leeds Metropolitan University ( Великобритания); University of Amsterdam (Холандия); University of Ljubljana (Словения); University Rey Juan Carlos, Madrid (Испания); IULM University, Milano (Италия); University of Bordeaux 3 (Франция); University of Lugano (Китай); BI Norwegian School of Management, Oslo (Норвегия); Poznan University of Economics (Полша).

Оригинална публикация