Най-големите PR агенции

Capital.bg I Сирма ПЕНКОВА I 16.12.2016

Повечето от най-големите PR агенции отчитат ръст в приходите си през 2015 г., a клиентите търсят все повече дигитални решения и използване на нови технологии в комуникацията

След кризата, която доведе до няколко несигурни години за PR индустрията, пазарът на PR услуги в България започна да търси различни посоки за развитие, включително и през нови комуникационни формати. Социалните мрежи се превърнаха в неизменна част от стратегията за обслужване на PR агенциите, които в кампаниите си все по-често работят и с лидери на мнение за достиганe на желаната целева аудитория. Вътрешната комуникация и т.нар. работодателски брандинг (от англ. employer branding) също трайно се намести като ниша в комуникационния бизнес. Агенциите в бранша се стремят да се позиционират като стратегически консултанти за цялостна интегрирана комуникация, която да води до желаните от клиентите бизнес резултати.

Според някои от най-големите PR агенции в страната през изминалата 2016 г. предпочитани от клиентите продължават да бъдат и традиционните PR услуги като организиране на събития и комуникация с медиите. Проблем за сектора остава законовото ограничение за цитиране на имена на компании и брандове в електронните медии, което пречи да се дава гласност на социално отговорни инициативи на компаниите. Според агенциите това може да доведе и до негативен ефект в обема на PR услугите.

Все пак през 2015 г. оборотите на повечето от най-големите PR агенции в страната нарастват в сравнение с предходната година. Общите приходи на топ 19 компании за връзки с обществеността се равняват на 26 млн. лв., което представлява ръст от 4.7% на годишна база. Към тях не са включени финансовите данни на Publicis One, тъй като оборотите на холдинга са консолидирани и обединяват приходите на 9 агенции с различни дейности.
"Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения.", казва Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency

В класацията на най-големите PR агенции в страната попадат както компании, част от международни комуникационни групи, така и български агенции с дългогодишен опит в сферата на връзките с обществеността. На първото място попада холдингът Publicis One, в чиято група влиза агенцията Publicis Consultants MSLGROUP. Поради факта обаче, че отчетът на дружеството е консолидиран и включва финансовите резултати на всички комуникационни агенции в холдинга, няма как да получим данни за приходите на отделните звена. Същото важи и за PR агенцията на групата Havas, която заема шесто място в класацията, но оперира на пазара като едно юридическо лице с рекламната Havas Worldwide Sofia.

Най-големите бележат спад

На първите места в класацията се нареждат PR агенции с дългогодишен опит в областта на комуникациите. Това са DD Agency, APRA Porter Novelli, United Partners и M3 Communications, които влизат съответно в топ пет позициите на подреждането.

Спад в оборотите на клиентите довежда до намалените с 20.7% приходи на DD Agency, които са общо 2.7 млн. лв. през 2015 г. "Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения, не само защото PR-ът и рекламата са първите сектори, от които се "реже", а и по проблемите, с които се налага да се справяме съвместно", коментира Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency. Поради сключени договори за конфиденциалност от агенцията не споделиха клиентите, които обслужват.
"Клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона.", казва Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на APRA Porter Novelli

Спад в приходите от над 21% отбелязва и APRA Porter Novelli. Като причина за това Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на агенцията, посочва "намаляването на комуникационните бюджети на компаниите в региона". Негативно се отразяват и намалените постъпления по линия на проекти с европейско финансиране. "Приключването на Първия програмен период за България (2007 – 2013) и трудният старт на Втория (2014-2020) доведе до постепенно намаляване, а в началото на 2015 г. – и до спиране на публичните търгове, свързани с реализацията на мащабни информационни кампании за държавни институции и общини, в които агенцията бе активен участник", коментира Цолов. Според него обаче тенденцията е временна и през следващата година очаква отново "по-активна работа и в тази посока".
"Очаквам през 2017 г. все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите.", казва Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners

Развитие в предлагането на дигитални услуги и използването на нови комуникационни канали са сред основните причини за положителния ръст в приходите на PR агенцията United Partners, която достига 2.1 млн. лв. през 2015 г. "С някои от нашите клиенти разработихме таргетирани комуникации в неексплоатирани досега канали. Работихме и върху по-интерактивни техники за комуникация, като проекти с виртуална реалност например", коментира Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners. Друга компания в топ 5 – M3 Communications, привлича общи приходи за 2015 г. в размер на 2.1 млн. лв. и отбелязва ръст от 12.8%. "Дължи се на добър мениджмънт в компанията, но сега вече и на разширяване на обхвата на услугите ни. Пазарът е много динамичен и това налага да започваме нови проекти, предимно в областта на социалните медии", коментира резултатите управителят на M3 Communication Group Максим Бехар.

Увеличаване на предлаганите услуги е причината за нарасналите със 7.8% приходи на PR агенцията Janev & Janev, които достигат 1.2 млн. лв. през 2015 г. "Очакванията ни, че ще има бум на PR кампании в социалните мрежи, не се оправдаха. Мoже би това предстои като тенденция. Ръстът, който бележи Janev & Janev през 2015 г., е в резултат на разширяване на обема на услуги към част от дългогодишните клиенти на компанията", коментира Тодор Янев, управляващ партньор в агенцията. Подобни причини посочват и от агенцията AMI Communications България, която попада на 12-о място в класацията, също с приходи от близо 1.2 млн. лв. "Успяхме да спечелим нови клиенти и осъществихме допълнителни проекти за компании, с които работим. Постигнахме близо 15% повече приходи от прогнозата ни за 2015 г. като приходите от нов бизнес са 1/5 от общите", обяснява Илияна Александрова, управляващ партньор AMI Communications България.

На 15-о място в класацията попада PR агенцията Active Group на Моника Станишева, която определя 2015 г. като "година на преструктуриране и на очертаване на нова визия за развитието на компанията". Ръстът в приходите от 4.5% се дължи най-вече на разширеното портфолио от услуги и фокусът на агенцията върху дигиталния маркетинг, PR и реклама. "Традиционният PR отдавна не е достатъчен, за да бъдеш на нивото на съвременните предизвикателства. Клиентите искат нов подход, по-ефективно инвестиране на бюджетите, по-точно таргетиране на аудиторията, повече находчивост и бързина, по-видими резултати", обясни Станишева.

Във втората половина на класацията сериозен ръст от над 43% отбелязват Civitas Global Bulgaria, което според тях е резултат от динамичния пазар на PR услуги. "Не бих казал, че има някаква голяма или неочаквана промяна, която е предопределила подобен ръст. Убедени сме, че клиентите трябва да се печелят всеки ден, по няколко пъти на ден или поне с всеки нов проект, по който работим заедно", коментира д-р Александър Христов, акаунт директор в агенцията. Повече и по-сложни проекти за съществуващи клиенти извеждат агенция Key Experts Group на 17-о място с оборот от 744 хил. лв. за 2015 г. "Ръстът на приходите ни се дължи основно на органичния ръст на проектите, реализирани за дългогодишните клиенти, и на разширяването на услугите, свързани с тези проекти, като обхват и комплексност", допълни Десислава Пантелеева, основател и изпълнителен директор на Key Experts Group.

С ръст в привлечените средства в размер на 6.8% на 19-о място се нарежда специализираната в здравния сектор PR Play, под чийто бранд оперират три юридически лица. Сборът на приходите им за 2015 г. се равнява на 647 хил. лв. и представляват обороти от чисто консултантска дейност. "Комуникациите в здравния сектор се различават значително от тези в останалите сектори. Регулациите и ограниченията по отношение на публичните комуникации са много специфични. Компаниите инвестират главно в небрандирани информационни кампании", обясни Камелия Димитрова, управител на PR Play. Агенцията Grayling, която попада на последното място в класацията, отчита спад в оборотите си с 5.4% за миналата година, който Зорница Иванова, акаунт директор в компанията, обяснява с това, че агенцията "системно инвестира в обучение на екипите си за справяне с новите предизвикателства, за да отговори адекватно на нуждите на клиентите".

А през 2017?

Прогнозите на най-големите PR агенции в страната за следващата година са пазарът да продължи положителния си ръст. Тодор Янев от Janev & Janev очаква консолидация на пазара, т.е. сливания и придобивания на по-малки агенции. Сред актуалните търсени услуги през 2017 г. ще бъде работата на агенциите с лидери на мнение, както и решенията за предотвратяването на комуникационни кризи. Максим Бехар коментира, че "нито една сериозна компания няма да може сама да се справи с криза или пък с влошената репутация на мениджмънта или продуктите й". Според д-р Александър Христов "водещите PR специалисти, особено в по-малките агенции, би трябвало да отделят все повече време за стратегически консултации, отколкото за управление на оперативни дейности". Според Томислав Цолов "клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона". Търсенето на дигитални решения и използване на новите технологии в комуникацията също ще продължат да бъдат атрактивни за клиентите. "Например social media listening е вече част от нашето ежедневие както за предотвратяване на кризи, така и за генериране на consumer insights, които да ни служат за построяване на правилните комуникационни стратегии", обяснява Мария Гергова. Тя добавя, че очаква през 2017 г. "все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите". Според Моника Станишева бюджетите на клиентите чувствително ще се увеличат, но това ще доведе и до "изискването за мислене извън рамката, за търсене на нови форми, канали и подходи в PR-а от страна на клиентитe".

Най-големите PR агенции – ИНФОГРАФИКАЗа класацията: Основен критерий при подреждането е общият размер на приходите за 2015 г. на рекламните компании. Данните са събрани от подадена от самите компании информация, както и от публични източници на информация, като част от отчетите са взети от Търговския регистър. Освен финансови резултати в поредицата ще намерите и информация за клиентите, които обслужват агенциите."Капитал" потърси всички дигитални агенции за потвърждение и коментар на финансовите резултати и информация за клиентите, които обслужват. До редакционното приключване на броя не получихме информация от Interpartners, Brand PR, V+O Communication, Prima, Intelday Solutions. 
 

Grayling е обявена за най-добрата ПР агенция за бизнес комуникация в Източна Европа

Grayling Bulgaria I 1.11.2016

Наградите, които се организират от списание „Corporate Vision”, са направени след подробно проучване и гласуване проведено в продължение на два месеца

София, 1 ноември 2016 – Grayling бе обявена за най-добра агенция за бизнес комуникация на Easter European Business Elite Award 2016. Наградите, които се организират от списание „Corporate Vision”, са направени след подробно проучване и гласуване проведено в продължение на два месеца.

Ян Симунек, Изпълнителнителен директор на Grayling за Европа отбеляза: “Източна Европа e региона на големите предизвикателства за международните ПР агенции. Grayling винаги има успех, там където другите не успяват, защото ние последователно демонстрираме въздействието на нашата работа върху клиентите ни. Тази награда е резултат на усърдната ни работа.“

Наградите Easter European Business Elite Awards разпознават компании с твърдо-установени традиции в обслужването на своите клиенти. Компании, които полагат усилия да бъдат най-добрите в своята област.

Наградите се провеждат за регион от 16 държави: Беларус, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Руска Федерация, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна.

По рано тази година Grayling получи още една награда EMEA SABRE Awards ПР агенция за Източна Европа за 2016 година

За Grayling

Grayling e глабална комуникационна мрежа, която разработва иновативни, интегрирани комуникационни решения, които осигуряват бързо и лесно измерими предимства за своите клиенти.
Компанията оперира на базата на гъвкава международна мрежа, която преодолява всички граници, независимо дали между различни нации или дисциплини. В Grayling работят над 800 консултанта в над 50 офиса в повече от 30 държави в Европа, Северна Америка, Близкия Изток и Азия. Grayling e част от Huntsworth plc, листната на Лондонската фондова борса.
www.grayling.com – www.twitter.com/ @GraylingPR

Grayling е ПР агенция на годината за Източна Европа

Grayling I 26.05.2016

Берлин/Лондон, 26-ти май 2016 – Grayling спечели наградата „ПР агенция на годината за Източна Европа“ за 2016 г. по време на снощната гала церемония по връчването на престижните отличия EMEA SABRE Awards в Берлин.

Сред основните причини за избора си, компетентното жури подчерта приноса на Grayling за развитието на ПР пазара в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), силата на консултантската и мрежата в региона (10 офиса и 170 консултанта), която позволява на агенцията да реализира "някои от най-интересните регионални проекти" и факта, че компанията продължава да се развива в Централна и Източна Европа, докато някои конкуренти са принудени да намалят присъствието си. Журито също така подчерта важността на Връзките с институциите като основен двигател за растежа на Grayling в Централна и Източна Европа.

"Тази награда е повече от отражение на последните 12 месеца. Тя е резултат на повече от 20 години усилена работа, за да се изгради и поддържа мрежа в Централна и Източна Европа, която да отговаря на стандартите, определени от най-добрите консултантски агенции в Западна Европа и САЩ. Вярно е, че сме все още най-известни с регионалното обслужване на нашите клиенти в ЦИЕ, но съм радостен, че журито също отличи нашата сила в сферата на връзките с институциите, които в момента носят почти половината от нашите приходи в региона", заяви Ян Симунек, главен изпълнителен директор на Grayling за континентална Европа.

EMEA SABRE Awards са едни от най-престижните международни награди за PR индустрията. Повече от 2000 проекта от Европа, Близкия изток и Африка се състезаваха в различни категории и бяха оценени от международно жури, съставено от комуникационни и бранд експерти от различни агенции и компании. Отличията се присъждат от Holmes Group, световен лидер в областта на ПР проучванията и анализа на тенденциите в сферата на връзките с обществеността.

За Grayling:
Grayling e глобална комуникационни мрежа, която разработва иновативни, интегрирани комуникационни решения, които осигуряват бързо и лесно измерими предимства за своите клиентите.
Компанията оперира гъвкава международна мрежа, която преодолява всички граници, независимо дали между различни нации или дисциплини. В Grayling работят 800 консултанти в над 50 офиса в повече от 30 държави в Европа, Северна Америка, Близкия Изток и Азия. Grayling е част от Huntsworth plc, листната на Лондонската фондова борса.
www.grayling.com ▪ www.twitter.com/@GraylingPR 

Grayling постави началото на аналитичната поредица „The Advantage Series“

Grayling I 8.03.2016  

Grayling, глобална комуникационна мрежа, стартира поредицата анализи „The Advantage Series“, програма която ще отговори на някои от най-големите репутационни, регулаторни и комуникационни предизвикателства, с които се сблъскват организациите в момента.

Първата част от аналитичната поредицата се обръща към проблема „Устойчивост на бранда“ – способността на един бранд да минимизира и смекчи риска и да се възползва от съществуващите възможности. В помощ на организациите работещи в тази сфера, Grayling разработи GCore, патентован търговски инструмент, който е уникален, а от днес и достъпен на пазара. GCore изследва резултатите в Google и други търсачки, за да анализира видимостта на даден бранд и съдържанието, с което се асоциира. Така той позволява на Grayling да установи области на репутационен риск или да открие нови възможности за развитие. GCore може да се използва за анализ на бранд, например платформа за мобилни разплащания, която се позиционира като „сигурна“ и „лесна за употреба“. Продуктът алармира за конкуренти, които се борят в същата категория и установява вида на съдържанието, което ще бъде най-ефективното средство за доминиране при резултатите, получени когато търсите въпросните ключови думи. Тази ценна информация може да бъде използване за изграждане на подходящи стратегии за съдържание, интелигентни информационни и оптимизационни планове, както и по-строги модели за измерване и оценка на дейностите.

Доклад, достъпен за сваляне на grayling.com, дава оценка на двете страни на устойчивостта на бранда – риск и възможност – и ще бъде последван от различни публикации в корпоративния блог, които ще предложат повече детайли по темата. Grayling използва инструмента GCore, за да анализира представянето на осем водещи компании за мобилни телефони в периода преди, по време и след Световния Мобилен Конгрес 2016, който се проведе в Барселона по-миналата седмица. Анализът отчита взаимовръзката между търсене, присъствие в социалните мрежи и в новините, докато инфографиката и публикацията в блога на grayling.com показват как всеки бранд се е представил по отношение на ключови области, включително 5G, интернет на вещите и свързан дом.

Ян Микулин, директор „Дигитален маркетинг“ в Grayling, заяви: “Репутацията се завоюва трудно, но може да бъде загубена много бързо и лесно. Повечето организации признават това, но изненадващо малко от тях се възползват от шанса да вземат превантивни мерки и да отговорят на репутационните рискове преди те да се превърнат в проблеми и в кризи. Нашият нов инструмент GCore осигурява интелигентен подход към това, но и дава възможност да разработим стратегии за съдържание и планове, които могат не само да защитят репутацията, но също така да я подобрят”.

GCore заема централна позиция в предложението на Grayling за устойчивост на бранда, като допълва портфолиото от услуги на компанията, което включва връзки с обществеността, връзки с институциите и управление на кризи.

GCore допълва друг патентован продукт на Grayling, който спомага за по-голямата устойчивост на бранда наречен Storm – онлайн инструмент за симулации на кризи, който беше разработен от компанията, за да помага на клиентите да тестват стабилността на техните протоколи за управление на кризи в реално време с помощта на ролева игра.

Ян Микулин, директор „Дигитален маркетинг“ в Grayling, допълни: “Продуктите и услугите на Grayling създават несравнимата възможност за различни организации да управляват и подобряват своята репутация и създават истинско предимство за тях в съответните сектори. "

За Grayling
Grayling (@GraylingPR) разработва иновативни, интегрирани комуникационни решения, които осигуряват бързо и лесно измерими предимства за своите клиентите. Компанията оперира гъвкава международна мрежа, която преодолява всички граници, независимо дали между различни нации или дисциплини. Grayling е част от Huntsworth plc.
Посетете: www.grayling.com

Балансирано хранене и физическа активност са ключът към здравословния начин на живот

Grayling I 11.02.2016

Жизненост, енергия, здраве в една дума – Herbalife

На специално събитие Нина Шебечич Црнолатац, Директор за региона на Югоизточна Европа в Herbalife, представи философията на компанията и научния й подход към балансираното хранене пред представителите на водещи български медии. Компанията е отдадена на борбата със световния проблем с неправилното хранене и има редица разработки в тази област, които променят живота на хората вече повече от 35 години.

След редица научни изследвания и проучвания, и в унисон с позитивното отношение към активния начин на живот, Herbalife отправя съвет как да запазим своето здраве, енергия и жизненост, а именно да започваме всеки ден със здравословна закуска и упражнения. Хранителните навици на българите през последните години ни доближават твърде много до световната тенденция – 30% население, страдащо от наднормено тегло или затлъстяване , което доказва, че правилният хранителен режим е необходимост в наши дни. Herbalife цели да подпомогне понижаването на тези стряскащи числа, като предлага решения за балансирано хранене – широк спектър от продукти, включително протеинови шейкове, заместители на хранене, закуски и хранителни добавки, в над 95 държави по целия свят.

Нина Шебечич Црнолатац, директор за региона на Югоизточна Европа каза: „Горди сме, че в България сме припознати, като заслужаваща доверие компания, която подкрепя хората по пътя към по-добър, по-активен и по-здравословен начин на живот. Нашите хранителни продукти и добавки са разработени под ръководството на научи експерти и са с добавени витамини, минерали и полезни вещества.“

Изследване показва, че 20% от европейците не закусват сутрин, докато броят на хората, които редовно пропускат първото хранене за деня, повече от веднъж в седмицата, е дори още по-висок . Пропускането на закуската е тясно свързано с повишаване на теглото, преяждане по-късно през деня и като цяло води до нездравословни хранителни навици. Общо 53% от хората, които пропускат закуската твърдят, че причината за това е липсата на време рано сутрин. Спестяването на време и доставянето на балансиран, дневен прием на калории са основните предимства на шейк „Формула 1“ на Herbalife. Той съдържа протеини, фибри и 21 важни микроелементи (витамини и минерали), които подпомагат метаболизма на клетъчно ниво.

В допълнение Herbalife е отдадена в подкрепа на спортни активности и социална отговорност. Компанията поддържа Herbalife Family Foundation и нейната програма Casa Herbalife, която осигурява добро хранене на деца в нужда. Herbalife спонсорира повече от 190 атлети, отбори и събития по света, включително Кристиано Роналдо, италианския волейболен отбор Тренто, ръководен от Радостин Стойчев, в който играе Георги Братоев, както и Митко Ценов, който ще представя България на Олимпийските игри в Рио тази година.

Световната компания за хранене предлага всичко, от което се нуждаете, за да постигнете активен и здравословен живот.

За Herbalife:

Herbalife е световна компания в областта на храненето, която променя живота на хората с висококачествени продукти от 1980 година насам. Продуктите на Herbalife за хранене, управление на теглото, енергия и фитнес, и лична грижа се разпространяват ексклузивно от отдадените, независими Членове на Herbalife в повече от 95 държави. Herbalife е ангажирана в борбата със световните проблеми на лошото хранене и затлъстяването, като предлага висококачествени продукти, самостоятелни обучения от Членове на Herbalife и общност, която вдъхновява потребителите да водят здравословен и активен начин на живот.

За да научите повече, моля посетете Herbalife.com или IAmHerbalife.com.

flydubai стартира глобална разпродажба на билети

Grayling I 10.09.2015

flydubai обяви началото на първата глобална промоция на компанията, която предлага 30% намаление на билетите за бизнес и икономична класа до Дубай и други избрани дестинации. Клиентите на авиопревозвача, които планират да пътуват в интервала от 1-ви октомври 2015 до 30-ти юни 2016 и резервират своите билети преди 20-ти септември, ще получат 30% намаление.

С флотилия от 49 модерни самолета Next-Generation Boeing 737-800, flydubai извършва повече от 1,600 полета всяка седмица до повече от 90 дестинации в 45 страни като създава мрежа, която обхваща държавите от Съвета за сътрудничество на арабските страни в Персийския залив (ССЗ), Близкия Изток, Африка, Кавказ, Централна Азия, Европа и Индийския субконтинент.

flydubai извършва два директни полета на седмица между международното летище в Дубай и летище София.

Информация относно часовете и датите на полетите може да намерите наhttp://www.flydubai.com/en/plan/timetable/

SCA представя последната иновация при тоалетната хартия – единственото водоразтворимо руло – Zewa Aqua Tube ®

Grayling I 31.03.2014

SCA, водеща международна компания за хигиенни и хартиени продукти, пусна в българската търговската мрежа продукта Zewa Aqua Tube ®, увеличавайки комфорта и удобството на потребителите в банята с единственото водоразтворимо картонено руло. Водоразтворимо, биоразградимо и годно за рециклиране, рулото предлага на потребителите алтернативни начини за изхвърляне.

Глобални изследвания на потребителските навици показват, че неизхвърлените рула от тоалетна хартия дразнят обитателите на жилището и дори стават повод за свади в домакинствата, а мнозинството от дамите твърдят, че именно те почистват остатъчните рула. В допълнение, статистиката показва, че мнозинството от потребителите просто изхвърлят рулата в обикновени кошчета за боклук, а не в такива за рециклиране.
Сега за първи път потребителите в България могат удобно и лесно да изхвърлят рулото в тоалетната чиния. Zewa Aqua Tube ® може да бъде изхвърлено точно както тоалетната хартия и ще се разгради напълно, когато пуснете водата на тоалетната чиния. Тези, които вече рециклират, могат да продължат да го правят както до момента със стандартните рула.

Светлана Макриничи, маркетинг мениджър SCA Румъния, България и Молдова, коментира: "След изключително успешния старт на пазара в Западна Европа през 2010 г., ние сме нетърпеливи да представим иновацията на Zewa Aqua Tube ® в България. Тя ще увеличи комфорта и удобство на потребителите в тоалетната, а ние ще продължим да отговаряме на нуждите на потребителите за нови и иновативни продукти."

Продуктът Zewa Aqua Tube ® ще бъде достъпен в магазините през март 2014. Като част от бранда Zewa, продуктът също ще бъде достъпен на пазарите в Централна и Източна Европа, както и в Русия, Украйна и Казахстан.

За повече информация, моля посетете www.aquatube.bg.

***

За SCA:

Zewa е марка на SCA. SCA е глобален лидер на пазара на хигиенни продукти. Групата развива и създава, чрез устойчив модел, продукти от хартия за лична хигиена. Продажбите се осъществяват в около 100 държави под няколко популярни търговски марки включително световноизвестните TENA и Tork и регионалните Zewa, Libresse, Tempo и Libero. Като най-големият частен собственик на гори в Европа, SCA отделя голямо внимание на устойчивото развитие управление на горския фонд. Групата има около 36 000 служители и продажби за над 9.8 млрд. евро за 2012 г. SCA е основана през 1929 г. и е базирана в Стокхолм, Швеция. Компанията е включена в списъка на NASDAQ OMX Stockholm. За повече информация, моля, посетете www.sca.com

 

Руската корпорация ТВЕЛ преподписа с Грейлинг

PR Kernel I 11.08.2010

Грейлинг беше преназначена да обслужва руската корпорация ТВЕЛ в сферата на връзките с обществеността в четири държави от централна Европа – България, Чехия, Унгария и Словакия. Решението удължава отношенията между водещата консултантска мрежа в централна и източна Европа и руския държавен производител и доставчик на ядрено гориво, които започнаха през месец Май 2009 и се удължават с още 12 месеца.

Назначението е в резултат от търг за обществена поръчка, организиран с цел да се преразгледат съществуващите комуникации. Решението на ТВЕЛ е въз основа на открития процедурен търг с участието на няколко известни компании. Грейлинг премина успешно този процес и ще работи за ТВЕЛ и през следващите 12 месеца.

Грейлинг ще продължава да подпомага ТВЕЛ в утвърждаването на позициите на компанията и профила на съответните пазари, като основно фокусира върху връзките с медиите и институциите, както и в областта на корпоративната социална отговорност. Грейлинг е уникална, благодарение на комбинацията от офиси в Централна и Източна Европа, със силно присъствие на руския пазар чрез офис в Москва, и това е ключов фактор при взимането на решението за преподписване на договорните отношения.

Крис Добсън,управляващ директор на Грейлинг в Централна и Източна Европа,заяви: ”Радваме се, че можем да продължим отношенията си с ТВЕЛ, която беше значим клиент за нас повече от година на няколко пазара. Енергийният сектор е основен фокус за Грейлинг в продължение на години – знам, че този опит, както и силните ни резултати в представянето на руски компании навън, а и опитът ни в координирането на подобни компании в региона ,е ключов фактор за решението на ТВЕЛ. Ядреният сектор излиза все повече на преден план и комуникацията има ключова роля в обучението на обществото за предимствата му като устойчив източник на енергия.’

Иван Дибов, Изпълнителен директор за комуникациите и пъблик афеърс на горивната компания ТВЕЛ казва: „Осигуряването на обективна информация за работата на ТВЕЛ и развитието на връзките с медиите в партниращите ни страни е много важно, особено с оглед новия статус на ТВЕЛ като Горивна компания на Росатом, която планира да увеличи дела си на пазара за ядрено гориво. Ние сме отворени и готови за сътрудничество. Още от тази година сме планирали с Грейлинг да достигнем до медиите и други заинтересовани страни по един по-фокусиран начин.”

ТВЕЛ е един от водещите световни прозиводители и доставчици на ядрено гориво. В момента компанията снабдява с ядрено гориво Чешката република, Словакия, България, Унгария, Украйна, Армения, Финландия, Китай, Индия, Иран. В сътрудничество с чужди партньори ТВЕЛ създава услуги и продукти за Швейцария, Великобритания, Германия и Холандия. В момента, според решение на държавната руска корпорация Росатом горивната компания ТВЕЛ се трансформира, за да увеличи ефикасността и конкурентноспособността си на глобалния пазар.

Кампанията на ТВЕЛ в Грейлинг международно ще бъде оглавявана от Крис Добсън и Петер Фецко.

Оригинална публикация

Grayling има нов изпълнителен директор за България

PRkernel.com I 1.07.2010

Ива Белокапова е новият Изпълнителен директор на Грейлинг за България. Ива има над десет години опит в комуникациите и е работила с някои от най-големите инвеститори в страната. Била е и управленски консултант, както и консултант по Европейски проекти. Изпълнява е различни длъжности в рекламни и ПР агенции, в медии и в агенции за анализи и проучвания, като Синовейт, Джаз ФМ, Графити ББДО.
Ива е завършила Иберистика във Варшавския Университет и Логистика в УНСС. Говори 6 езика.

За Grayling

Grayling е втората по големина глобална агенция за връзки с медиите, публичнитете институции и инвеститори и мениджмънт на събития. Grayling има офиси в 70 локации и 40 страни на Европа, САЩ, Близкият изток, Африка и Азия.

www.grayling.com

Оригинална публикация

EUPRERA ще ръководи проучването „Европейското мониторинг проучване на комуникацията”

PRkernel.com I 2010-04-01

Европейската асоциация за образование по пъблик рилейшънс и проучване (EUPRERA) ръководи тазгодишното международно изследване в областта на комуникационния мениджмънт. Изследването е подкрепено от Grayling, втората по големина в света независима агенция за пъблик рилейшънс, пъблик афеърс, връзки с инвеститорите и събитиен мениджмънт.

Какви ще бъдат главните предизвикателства пред комуникационните специалисти в бъдеще? Какви са показателите за високи постижения и сила? Как социалните медии въздействат на стратегическата комуникация? Колко печелят професионалистите по PR и доволни ли са от своята работа?На тези и други въпроси ще бе даден отговор чрез „Европейското мониторинг проучване на комуникацията 2010". В проучването се събират мненията на PR професионалисти, работещи в компании, сдружения, политически институции и други организации, както и в комуникационни агенции. Проектът служи единствено за академични цели и дискретността се гарантира.

С повече от 1,800 участници от 34 страни през 2009, „Европейското мониторинг проучване на комуникацията” е най-голямото и най-важното годишно изследване на професията. Ръководи се от професори от 11 известни университета в рамките на EUPRERA, заедно с Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) и списание Комуникационен директор (Communication Director).

Изследването се ръководи и наблюдава от професори от: University of Leipzig (Германия); Leeds Metropolitan University ( Великобритания); University of Amsterdam (Холандия); University of Ljubljana (Словения); University Rey Juan Carlos, Madrid (Испания); IULM University, Milano (Италия); University of Bordeaux 3 (Франция); University of Lugano (Китай); BI Norwegian School of Management, Oslo (Норвегия); Poznan University of Economics (Полша).

Оригинална публикация