Първият Ден на ПР специалистите в България ще се проведе на 7 юли

Facebook I 28.06.2016

Първият ден на ПР специалистите в България ще бъде отбелязан на 7 юли със специално събитие "Неустоимият вкус на сполучливата комуникация".

Събитието се организира от професионалните организации в областта на публичните комуникации в България – Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), Европейска асоциация на директорите по комуникация (EACD) и Дружеството на пиарите към СБЖ.

Инициатор на отпразнуването на Денят на ПР специалистите в България е ПР специалистът Любомир Аламанов, собственик на SiteMedia Consultancy, а датата 7 юли е избрана, тъй като преди 11 години – на 7 юли 2005 г., е подписан Етичния кодекс на PR специалистите в България от браншовите организации.

Организаторите обещават микс от дискусии, нетуъркинг и кулинарни умения. 

Събитието се организира в Community center theSite, гр. София, ул. Камен Андреев №15-17.

Програма на събитието (актуална към 29.06.2016 г.)

13.30 – 13.45 – Пристигане на гостите и посрещане.

13.45 – 14.00 – Откриващи думи на домакина и на председателите на професионалните организации в областта на комуникациите по повод отбелязването на първия професионален празник на ПР специалистите.

14.00 – 15.00 – Часът на Дружеството на пиарите към СБЖ

„10 основни принципа на статистикулацията – изкуството да се лъже с помощта на статистика при видимо наличие на обективност и разумност“

Презентация и дискусия

15.00 – 16.00 – Часът на БАПРА

Дискусионна „маса“ на тема „Етиката в ПР индустрията”. Модератор Катя Димитрова (InterImage), председател на БАПРА и участници:

Максим Бехар (М3 Комюникейшънс), Любомира Накова (United Partners), Ружа Загорска (SiteMedia Consultancy), Адриана Попова (Intelday solutions)

Дискусия

16.00 – 17. 00 – Часът на БДВО

„Следващите 20 през очите на 20 годишните” – беседа по повод 20 г. на БДВО – lifestyle, комуникациите и следващите 20 години така, както ги виждат младите.

17.00 – 18.00 – Часът на Асоциация на специалистите по комуникации в общините

Изграждане на щанд на общините, на който да покажат свои проекти и провеждане на малка викторина с награди.

18.00 – 19.00 – Часът на EACD

Нетуъркинг уъркшоп под надслов "От всичко правим добър микс" – приготвяне на "иновативни и за първи път в бранша/България" леки коктейлчета или дребни хапки, които да се правят на място" от екипи, сформирани на проектен принцип".

19.00 – 21.00 – Коктейл и нетуъркинг

Facebook страница на събитието

НДК ПАРТНИРА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ДИРЕКТОРИ (EACD)

Национален дворец на културата – НДК I 12.11.2015

Регионалният дебат за спонсорството повдигна множество въпроси

Има ли разлика между спонсорство и корпоративна социална отговорност? Културата и спортът могат ли да се управляват като бизнеси? Как да измерим дългосрочните ефекти от спонсорството? Как да улесним диалога между търсещите и даващите спонсорство? Това бяха само част от въпросите, които ръководителите на маркетингови и корпоративни комуникации в България коментираха на 11 ноември в Националния дворец на културата (НДК).

„Макар и сравнително млада като организация, Асоциацията на комуникационните директори (EACD) обединява голям брой европейски топ комуникатори за налагане на ценностите на професията. Комуникационните лидери в организациите обменят своя опит и добри практики в постоянен контакт помежду си и този регионален дебат е пример как можем да изведем ангажимента си към комуникациите от корпоративната сфера, допринасяйки за по-добро ниво в социални области като културата, спорта, екологията и здравето – по един бизнес адекватен начин“, каза Ваня Бабанин, регионален координатор на EACD за България.

Участниците в регионалния дебат видяха презентации за културните аспекти на спонсорството и за дългосрочните ефекти, и измерването му, представени съответно от Анелия Скримова, ръководител отдел „Външни комуникации“ на НДК, и Александър Христов, преподавател по комуникации и акаунт директор на Civitas България.

“Спонсорството в културата допринася за повишаване качеството и конкурентоспособността на продукта, а в партньорство с институция като НДК гарантира и активности, от които има преки ползи и достигане до конкретен таргет с минимален ресурс. Смисъл има, когато спонсорството е партньорство”, каза Анелия Скримова. “Спонсорството има възвръщаемост, когато не се остави до нивото на едно лого върху плаката, а се доразвие със съпътстващи събития”, уточни Александър Христов и даде примери от своята практика за подобно добро партньорство, където събитието е било подкрепено от съпътстващи дeйности на различни локации”.

Някои от акцентите по време на дискусията:

– Спонсорството отдавна престана да бъде просто размяна на пари за нещо като лого някъде и е време всички ние да осъзнаем значението на истинското партньорство при изграждане на спонсорските концепции;

– Необходими са още обучения по темите, свързани със спонсорството: как правилно да таргетираме организации, които могат да ни подкрепят; как да комуникираме нуждата от спонсорство; как да различаваме спонсорство и корпоративна социална отговорност; как да измерваме ефекта от спонсорството.

– При планиране на бюджета за спонсорство е нужно да се обърне внимание и на задължителната активация на спонсорството, с която всъщност достигаме като комуникация до нашите целеви групи;

– Нужно е да се работи още в посока познаване и „срещане“ на двете страни в процеса на спонсорство.

Като част от регионалния дебат бе проведена и анкета, която ще представи актуалната ситуация на спонсорството като комуникационен инструмент в България.

За повече информация:
www.ndk.bg
http://babanin.eu/en/communication-pro
www.eacd-online.eu

Контакти:
Анелия Скримова, aniskrimova@gmail.com, +359 895778244
Ваня Бабанин, office@babanin.eu, +359 888 244 178

Оригинална публикация

42% от PR професионалистите в Европа смятат, че понятието “PR” е дискредитиращо

PR Kernel I 6.07.2011

В проучване на Европейската асоциация за обучение и изследване на PR (EUPRERA) и Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) “Мониторинг на комуникациите в Европа 2011”, се твърди, че 42% от европейските PR професионалисти смятат, че понятието “PR” е дискредитирано.

Изследването е анкетирало 2,209 комуникационни и PR професионалисти на територията на 43 държави. Според резултатите, 42% от участниците смятат, че термина “Връзки с обществеността” е дискредитиращ за професията. Много от PR професионалистите, които вярват, че репутацията на термина е вредяща, предпочитат алтернативни названия като корпоративни комуникации, стратегически комуникации и комуникационен мениджмънт.

Други резултати от доклада:

- 47% не са съгласни със стандартната дефиниция за възвръщаемост на инвестициите (ROI).

- 55% споделят, че “справянето с дигиталната еволюция и социалните мрежи”, продължава да бъде най-важното предизвикателство пред комуникационните професионалисти, докато 44% идентифицират “свързването на комуникационните усилия с бизнес целите” като топ предизвикателство.

- внушителните 40% от участниците, които работят в комуникационни департаменти споделят, че използват указания за работа със социалните медии, а малко под една трета от организациите имат установени инструменти за мониторинг на социални медии.

Проучването също така задава въпроса кои сфери и квалификации ще са важни за бъдещето на PR професионалистите. Участниците са дали следните отговори:

1. Ефектите на традиционните и новите медии (83%);
2. Изграждането на взаимоотношения (82%);
3. Комуникационни технологии (80%);
4. Владеенето на умения като говорене/презентиране пред публика (79%);
5. Обучение и подготовка (75%).

Оригинална публикация

 

В София се проведе втората годишна регионална среща на членовете на Европейската асоциация на директорите по комуникация EACD

PR Kernel I 2010-05-28

В София се проведе втората годишна регионална среща на членовете на Европейската асоциация на директорите по комуникация (EACD). Темата, която събра комуникационните специалисти, е „Интегрирането на корпоративни комуникации в събития за клиент”.
Лектори на събитието бяха Ваня Бабанин, директор „Корпоративни комуникации” на „Балкан стар” и Косара Марчинкова, директор „Комуникации” на „Енел България”. Те представиха професионалния си опит в интегрирането на корпоративни комуникации в събития за клиенти, като споделиха казуси от своята професионална практика.
Основните цели на регионалните дебати на EACD са да заздравят връзките между специалистите по комуникация от цяла Европа, да съдействат за обмяна на професионален опит и да и предоставят поле за развитието на професията и дискусия за проблемите, пред които тя се изправя.
Домакини на срещата бяха Радослава Ганозова, директор „Корпоративни комуникации” на фармацевтичната компания „Актавис” и регионален координатор на EACD за България, и Георги Куртев, старши сътрудник в PR агенция „Intelday Solutions”.
На събитието присъстваха директори, завеждащи отдел „Комуникации”, мениджъри от водещи български и международни компании.
България е една от 34-те държави-домакин на регионалните дебати на EACD през тази година, заедно със страни като Белгия, Великобритания, Франция, Германия, Русия, Испания и други.
„Подобен род срещи между комуникационни специалисти винаги са били полезни, защото обмяната на информация и опит е един от най-важните фактори в нашата професия“, споделя Радослава Ганозова. „Срещите на EACD в България се отличават с това, че са изключително практически насочени. Ние не обсъждаме общи теми от нашата професия, а се фокусираме върху практическата част със споделяне на практики от реалния ни професионален живот. Удовлетворена съм, че нашите членове в България стават все повече“, допълва г-жа Ганозова.
Европейската асоциация на директорите по комуникации (EACD) е основана през ноември 2006 г. в Брюксел. Това е мрежа на специалисти по комуникации от всички области в Европа. Целта на EACD е да установи единни професионални стандарти и практики за качество в областта на стратегическите комуникации, както и на организирането специални събития.

Оригинална публикация