Софтуерните инженери у нас се обединяват в Асоциация

www.acta-verba.com I 11.12.2014г. 

Официално бе представена Асоциация на софтуерните инженери в България. На събитието присъстваха изтъкнати софтуерни инженери, представители на държавни институции и браншови организации, лидери на потребителски групи и представители на медиите.

Асоциация на софтуерните инженери е неправителствена организация, обединяваща специалисти в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжката на софтуерни системи. Основана е през 2014 г. от професионалисти с доказан дългогодишен опит в информационните технологии. Председател е Мартин Кулов (основател на международната конференция за софтуерни разработчици DevReach), а експертният ѝ съвет е в състав: Румен Банов, Евгени Кацарски, Здравко Дучев, Михаил Михайлов /Майк Рам/, Светлин Наков и Христо Хаджичонев.

„Асоциацията ще работи за по-нататъшното развитие на професията „софтуерен инженер“. Ще се фокусираме върху споделяне на добри практики във всички етапи от процеса на производството на софтуер, както и върху решаване на основните предизвикателства в ИТ индустрията – необходимостта от продължаващо обучение през целия живот, обмен на практически опит и пълноценно професионално израстване. Добре известен факт е, че професията е доста търсена и че не достигат софтуерни специалисти у нас: само през 2015 г. се очаква да има нужда от 22 000 софтуерни инженери. Ние можем взаимно да си помогнем, например като насърчаваме менторството и организираме полезни събития за обмяна на идеи и примери от вече реализирани проекти. За нас е важно да изградим общност на софтуерните специалисти, които да работят заедно в посока на споделяне на знания и практически опит за постигане на най-добро професионално ниво. Тази общност да споделя общи ценности, да има усещане за принадлежност и обща визия за развитие и признание на професията“, заяви Мартин Кулов, председател на Асоциацията.

Сред приоритетите на Асоциацията е създаването на Първия национален експертен регистър на софтуерните инженери. Регистърът ще даде възможност за валидиране на професионалните профили на софтуерните инженери, техния стаж и успехите им.

Друга важна кауза е осигуряването на ефективен трансфер на знания между експертите в Асоциацията чрез насърчаване на споделянето на опит и примери от реализирани проекти, менторство и взаимопомощ.

Експертите, присъединили се към Асоциацията, ще могат да участват в различни работни групи, в които ще се дискутират и разрешават практически проблеми с помощта на добри практики в областта на софтуерното инженерство.

Освен това ще имат достъп (безплатен или срещу минимална такса) до събития с водещи български и чуждестранни лектори, както и ще ползват отстъпки при придобиването на най-новите хардуерни и софтуерни продукти.

Организацията ще издава и месечен електронен бюлетин с информация за предстоящи и изминали събития и новини в областта на софтуерното инженерство, ще се споделят резултати от дейността на работните групи и др.

Повече за дейността на Асоциацията, можете да откриете на www.ase.bg.
За повече актуални новини, следете Facebook страницата на организацията.

За Асоциация на софтуерните инженери:
Основана е през 2014 г. от професионалисти с доказан дългогодишен опит в ИТ, Асоциацията на софтуерните инженери е неправителствена организация, обединяваща експерти в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжката на софтуерни системи.

Целта на Асоциацията е изграждане на общество от софтуерни инженери, които създават качествени и надеждни решения във всички сегменти на софтуерната индустрия чрез иновации, добри практики и обучение през целия живот.

Автор:
Наталия Димитрова, Acta Verba PR I Events I Digital Marketing 

България получи поредния отказ за домейна “.бг”

в. Пари | Пламен ДИМИТРОВ | 17.03.2011

 

Министерството на транспорта обаче ще продължи да настоява за ясни правила, по които се вземат решенията за интернет адреси

 

Изчерпани са възможностите за регистриране на домейни на националните азбуки на България и Гърция, ако са от две букви. Това казаха от Организацията за интернет имената и адресите (ICANN), която управлява разпределението на интернет адресите по време на онлайн дискусия, в която са участвали представители на България и Гърция. Обсъждането е било по повод бързата процедура за регистриране на национални домейни на азбуки, различни от латинската. От българска страна в дискусията е участвал заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов.
Неясни критерии
По време на дискусията Първан Русинов е заявил, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) ще продължи да отстоява избора на българската интернет общност за двубуквен стринг на България – бг. Зам.-министърът има резерви по отношение на оценката на организацията. "До момента не са ни представени ясни критерии и методика, обосноваващи отказа за регистрация на ".бг", напомни Русинов. Аналогична е била позицията и на представителите на Гърция, които също са получили отказ да бъде регистрирано тяхното предложение за национален домейн. От МТИТС казаха, че ще настояват за максимално бързо откриване на нормална процедура за регистрация на домейни на азбуки, различни от латинската, с ясни правила и критерии, както и възможност за преразглеждане на решенията.
Обществено мнение
Домейнът ".бг" ни беше отказан от ICANN през май миналата година, защото прилича на този, определен за Бразилия
на латиница – ".br". През ноември 2009 г. МТИТС изготви план за подготовка на участието на България в бързия процес на регистрация на домейни на майчин език. През декември 2009 г. стартира онлайн допитване за името на кирилица и за това какви са очакванията от регистъра на този нов домейн. Заявката за символите бе подадена в ICANN на 19 февруари 2010 г., а на 18 май 2010 г. получихме отказа на организацията. Бързата процедура не предвижда възможност за подаване на възражение и преразглеждане. В периода юли – август 2010 г. МТИТС направи ново обществено допитване с цел да се проучи нагласата на българските интернет потребители за ново име на домейна на България на кирилица. Резултатите от анкетата потвърдиха отново, че ".бг" е фаворит в интернет общността, изпреварвайки други варианти като ".бгр", ".българия", ".бъл" и ".бя".

Стр. 19