Работата между неправителствените организации и компаниите е диалог, в който двете страни трябва да се учат една от друга

 Offnews.bg I Яна СЪБЕВА I 15.12.2015

Визитка: Радина Ралчева има огромен опит както в корпоративния, така и в неправителствения сектор. Тя започва професионалното си развитие като консултант „Връзки с обществеността" в Icona Communications. След това има 4-годишен опит като съветник „Връзки с обществеността" на Globul. Продължава кариерата си като мениджър „Връзки с обществеността" на веригата магазини 2be, докато израства до Управляващ директор на „Хохегер България".

През 2009 г. година Радина основава собствена компания – Go Green Communications, агенция, специализирана в областта на „зеления" PR, която продължава да се развива успешно и до днес. В момента Радина ръководи офиса на CIVITAS България на позицията Директор „Обслужване на клиенти".

Тя има изключително богата експертиза в областта на публичните комуникации, автор е на десетки медийни публикации, анализи и коментари, както и активен професионален доброволец и преподавател в областта на PR.
Радина е член е на Международната PR асоциация (IPRA) от 2001 г. и на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) от 2011 г. Избрана за председател на БДВО за 2016 г.

Госпожо Ралчева, вие сте новият председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) за 2016 г. Какви са приоритетите на организацията за следващата година?

Един от основните приоритети, при това в по-дългосрочен план, не само по време на моя едногодишен мандат, е да продължаваме да развиваме авторитета на организацията. Догодина БДВО навършва 20 години. Това е много значим момент за нас, защото БДВО, която е едновременно неправителствена и професионална организация, в продължение на две десетилетия успява да е фактор за развитие на ПР професията в страната.

Второто нещо, което смятам за важно, е да изпълним със съдържание новата форма на БДВО. Миналата година ние се регистрирахме като организация в обществена полза. Това е нещо ново за нас от гледна точка на дейностите, които можем да извършваме. Така че през следващата година ще търсим начин да уплътним тази нова формула на съществуване. Третият приоритет, който е винаги е бил от ключово значение за нас, е поддържането на връзка с академичния свят и развитието на отношенията ни със студентската общност.

Като преподавател имам пряк досег със студентите и преки впечатления. Затова мога да кажа, че един от най-големите проблеми, с които се сблъскват те, е да си представят как нещата които учат, се случват на практика. И именно тук идва ролята на организации като БДВО, в които има представителство на ПР практици и ценно ноу-хау. В БДВО се стремим да дадем на студентите възможност да видят какво означава на практика нашата професията. Това е, което правим с конкурси като Mtel Challenge и Денят на Бернайс. Затова тези събития остават ключови в календара на организацията и през следващата година. Освен това, планираме да разширим броя на университетите, с които имаме подписани споразумения за сътрудничество и в които се изучава специалността „Връзки с обществеността" .

Друга насока, в която ще работим, е да адресираме нуждата от по-високо ниво на представителност на БДВО по отношение на генерални процеси, които протичат в комуникационната сфера в национален мащаб. Защото често в подобен тип дискусии биват канени организации, които представляват бизнеса, вкл. ПР бизнеса, а организациите, които представляват индивидуалните професионалисти, остават пренебрегвани. Това не е редно, защото професионализъм не се гради от структурата, а от хората, които работят в нея.

Друг проблем, върху който ще продължим да работим заедно с всички сродни организации, е проблемът със забраната да се цитират имена на компании в ефира на електронните медии. Този проблем е тежък, защото лишава значителни постижения на бизнеса от гласност. Това е съвсем българска, нередна практика и трябва да полагаме систематични усилия, за да я преодолеем.

Друг приоритет на БДВО като организация е да успеем да изградим система за саморегулация на ПР сектора. Тя е необходима, защото нашата професия е с много голяма степен на обществена отговорност и следва да се подчинява на определени професионални и етични правила. И е наша работа като професионална организация да работим за устойчивото налагане, приемане и изпълнение на такива правила. Първата стъпка в това отношение беше направена със създаването на списък с професионалистите, които са подписали Етичния кодекс на българските ПР специалисти. Този процес ще продължава с дискусии със сродни организации, с търсене на допирни точки и база за изграждане на сертифициране и за определяне на границите на ПР професията.

Нека поговорим за един друг аспект на комуникациите – отношенията между бизнеса и НПО. Като човек, който има огромен опит и от двете страни, на какво според вас е дължи остарялото, но доста разпространено схващане, че двата сектора са противници?

За да отговоря на този въпрос, се налага да започна от малко по-далече. Разбирането за корпоративното дарителство, връзката между неправителствения сектор и бизнеса и изобщо цялата среда, е функция на зрелостта на обществото, в което живеем. В този смисъл дебатът, за който говорите и който ние в момента водим тук, не е локален. Той се е случвал на много места по света. Само че десетки години преди да започне да се води в България. Този дебат е естествен процес от развитието на едно общество.

В България обаче има няколко особености. Първо, средата е изключително нездрава. Второ, ние от години работим в перманентно положение на недостиг, на постоянни кризи. Иначе казано, в много устойчива среда на неустойчивост, която възпроизвежда едни и същи проблеми. При нас винаги има или политическа неустойчивост, или икономическа неустойчивост, или и двете. Това само по себе си е предпоставка бизнесът да бъде много прецизен, скромен и ограничителен по отношение на инвестициите, които прави в полза на обществото. Защото често пред българския бизнес стои въпросът дали да инвестира в каузи или в ключовата си дейност така, че да може да оцелее. Понякога не може да направи и двете.

От другата страна стои неправителственият сектор, който с малки изключения за последните 20 години се разви и постигна много. И всяко малко постижение е резултат от голяма битка. В този смисъл аз разбирам неправителствените организации. Условията и средата са такива, че всичко се постига с много труд. Неправителствените организации обаче трябва да си дадат сметка, че както за тях всеки успех е резултат от голяма битка, по същия начин стоят нещата и за компаниите. За да може един бизнес да направи малка крачка напред, понякога са необходими огромни усилия. Като човек, който работи и от двете страни аз мисля, че тук не можем да говорим за противопоставяне. Просто неправителствените организации и бизнеса имат различни очаквания за това, което трябва да се случва и за скоростта, с която трябва да се случва. Какво се получава на практика? Неправителствените организации си мислят „Ето, ние правим добри неща за цялото общество, а никой не ни обръща внимание – нито държавата, нито бизнеса".

Ясно е обаче, че не можеш да имаш императивно очакване, че компаниите трябва да отпускат финансиране безрезервно. Много често НПО не успяват да оценят факта, че бизнесът може да е полезен и по други начини, освен с пари. Например с ноу-хау, с прецизиране на начина, по който една организация изразходва средствата си по най-ефективния за нея начин. Бизнесът може да помогне и с професионално доброволчество, с хора, които да извършват дейности в полза на гражданския сектор. А това, ако трябва да сме честни, са доста неразвити сфери у нас. За съжаление, често НПО сектора си представя отношенията с бизнеса само като финансиране.

Друг момент, който е важно да се спомене е, че често бизнесът и НПО секторът не се разбират, когато си говорят, защото използват различни езици. Затова е важно гражданските организации да се научат да комуникират каузите си по подходящ начин. Например, никой, който работи в сферата на бизнеса няма да отдели време да чете предложение, което е по-дълго от 2-3 страници. Просто защото няма да има физическото време, за да го направи. Затова начинът, по който НПО представят себе си, своите проекти и най-вече исканията си, трябва да се прецизира. Те трябва да са много конкретни, ясни и разбираеми. Важно е също така гражданските организации да са готови на гъвкавост. Защото императивният подход, според мен, не работи.

При всички случаи обаче, благодарение на НПО, процесът на корпоративно дарителство, на корпоративна социално отговорност и разбиране между гражданските организации и бизнеса е в много по-напреднала фаза, отколкото беше. Този процес трябва да продължи. Международните компании в повечето случаи навлизат на пазара с готовността да работят и в сферата на социалната отговорност, защото идват от съвсем различни общества. С тях НПО сектора, смятам, че работи по-лесно. Сега е добре да насочим усилия да разширим представите и на българския бизнес, защото той, в голямата си част, е неразработена територия. Представителите на чисто българските компании продължават да не разбират нуждата, смисъла и ползите за всички нас от това да се инвестира в обществото. Те продължават да не виждат в лицето на гражданските организации потенциални партньори. Един от начините, по които НПО сектора може да ги привлече на своя страна е да им помогне да разработят и управляват проекти, свързани с подкрепа на общностите или на конкретни техни програми за корпоративна отговорност. Това е един чудесен начин да се изграждат мостове между бизнеса и НПО сектора така че те да си бъдат взаимно полезни.

Различни изследвания на процеса на корпоративно дарителство сочат, че един от най-големите проблеми пред компаниите при взимането на решение за отпускане на средства е липсата на доверие. Това така ли е според вас и ако – да, защо?

Големите, утвърдени граждански организации нямат този проблем. Те имат много сериозни бизнес мрежи, с които работят и отдавна са разбрали, че никой донор, никой бизнес не може да си даде парите, без да знае къде точно и за какво точно са похарчени. Когато една гражданска организация работи по европейски проекти или по други донорски програми, тя работи по един механизъм на отчетност, който изисква пълна прозрачност на изразходваните средства. Същото важи и за работата с бизнеса. Независимо колко пари дава – 5000 или 100 000 лв., бизнесът се отчита пред своите акционери, борд на директорите и пр. Затова, големите, утвърдени НПО, които получават сериозна подкрепа я получават и заради това, че са изключително прозрачни за начина, по който изразходват дарените им средства.

Има обаче и една категория организации, които нямат капацитета, желанието или разбирането, че трябва да работят по този начин. Те получават еднократно някакви дарения, не са достатъчно прозрачни при отчитането им и тълкуват грешно факта, че компаниите търсят отчетност. Така се натрупва фрустрация по отношение на представителите на бизнеса. Тези НПО организации трябва да разберат, че за компаниите е много важно как са изхарчени парите. И това не е израз на недоверие към организацията, на която са ги дали. Това е отговорност за начина, по който се изразходват тези пари и към резултатите, които са постигнати с тях.

Какво друго трябва да имат предвид огранизациите, когато кандидатстват за финансиране пред дадена компания?

НПО не бива да се сърдят ако дадена компания им откаже пари. Отказите обикновено са мотивирани от обективни причини. Първата е липса на пари или неподходящ момент -знаем, че всеки бизнес има своите приоритети. Втора причина може да бъде, че тази инициатива не се вписва в програмите за социална отговорност на даден бизнес. Затова е добре преди да кандидатства за финансиране, неправителствената организация да проучи дали тази компания финансира подобни проекти. Защото няма смисъл да предлагаш на компания, която финансира проекти в областта на културата, проекти в областта на екологията.

Друг много важен фактор е начинът, по който успяваш да представиш проекта си. Има и четвърти фактор, за който се говори много рядко – често този тип отношения се детерминират от синергията между двете страни. Ако липсва химията на потенциалната възможност за работа, това също може да се превърне в бариера.

Кои са проблемите на бизнеса при работата му с НПО?

Бизнесът има склонност да бъде арогантен. Това е нормално, защото всеки един бизнес се стреми към развитие в чисто икономическия смисъл на думата. И когато порасне достатъчно, за да бъде различим, той има склонност да бъде надменен.

Освен това, бизнесът понякога не проявява социална чувствителност. Това също е естествено, предвид факта, че той работи с цифри. И ако цифрите не са ОК, всичко останало остава на заден план.
Друг проблем на бизнеса е, че той малко или повече има склонност да се капсулира и да си подбира контрагентите, с които работи. Това също е абсолютно нормално, защото партньорите, с които влиза във взаимодействие трябва да му „добавят" репутация, а не му отнемат такава. Тук трябва да добавим и естественото недоверие на бизнеса към неща, които не познава. Това обаче са естествени, функционални характеристики които са абсолютно преодолими.

Важно е да се знае, че работата между неправителствените организации и компаниите е диалог, в който двете страни трябва да се учат една от друга. Това е партньорство, което трябва да се гради в рамките на взаимно уважение и стремеж към значими и за двете страни цели и резултати.

Повече за дейността на неправителствените организации в България можете да научите тук.

Оригинална публикация

Always Неудържима #КатоМомиче разкрива как очакванията на обществото ограничават момичетата

www.united-partners.com I 17.07.2015г.

„Момичетата не могат да бъдат смели“ и „момичетата не са силни“ са ограничаващи понятия, които на пръв поглед са символ на една отминала епоха, но според новия социален експеримент на Always много момичета в днешно време се чувстват ограничени от очакванията на обществото към жените. Всъщност, данните от най-новото проучване на Always – „Увереността и пубертета“, показват, че 72% от момичетата се чувстват потиснати от обществото, което им нарежда какво да правят и какво не. Днес Always – световният лидер в грижата за жените, обявява пускането на най-новия си видеоклип, озаглавен “Always Неудържима #КатоМомиче.” Always си партнира с всепризнатата режисьорка на документални филми Лорън Грийнфийлд (която миналото лято режисира широко споделяния в Интернет клип на Always – #КатоМомичеl), за създаването на този нов клип, който набляга на това как очакванията на обществото имат голямо влияние върху увереността на момичетата, особено през пубертета. Момичета и жени от различни възрасти и социални групи са били запитани дали някога са им казвали какво трябва и какво не трябва да правят, само заради пола им. Разберете техните отговори като гледате клипа тук:https://www.youtube.com/watch?v=0y7Ox0E1rx0

С новия видеоклип на Always „Неудържима #КатоМомиче” настъпва новият етап от кампанията #КатоМомиче на Always – създаването на Световен курс за обучение в увереност, една програма, която ще помогне на милиони момичета по целия свят. Новият курс за обучение в увереност, който включва последните проучвания относно изграждането на увереност, е разработен от Always и от експерти в сферата на образованието. Учебната програма е изградена на основата на 30 годишния опит на Always в образоването на тийнейджъри и всяка година ще достига до 20 милиона момичета в 65 държави. Освен това, неправителствената организация TED, чиято цел е популяризирането на различни идеи, се ангажира да помогне на Always във възпитаването на увереност у момичетата. В това първо по рода си сътрудничество, Always и TED ще разработят и разпространят вдъхновяващи материали за увереността с помощта на TED-Ed, водеща образователна платформа за разпространение на полезни уроци.

„В духа на мисията на TED – споделянето на ценни идеи, ние си партнираме с кампанията #КатоМомиче, за да достигне посланието ни до момичетата в уязвима възраст“, споделя Стефани Ло, програмен директор на TED-Ed за TED. „Вълнуваме се, че ще работим с Always за създаването на увлекателни образователни материали, които да помогнат на момичетата да запазят увереността си през пубертета и след това.“

Новият видеоклип на Always „Неудържима #КатоМомиче” и усилията за възпитаване на увереност бяха представени на 07.07 по време на световната конфереция на Always #КатоМомиче в Ню Йорк Сити. Конференцията включи обръщение от страна на младата международна актриса и борец за правата на жените Мейзи Уилямс – 18 годишната звезда, която влиза в ролята на Аря Старк от сериала на HBO „Игра на тронове“. В качеството си на един вдъхновяващ пример за момичетата навсякъде по света, Уилямс се присъедини към Always, за да популяризира мисията на #КатоМомиче.

„Смятам, че за младите жени е важно да се чувстват подкрепяни и насърчавани да преследват целите си“, заяви звездата от „Игра на тронове“ Мейзи Уилямс. „Възхищавам се на усилията на Always и съм горда, че се присъединявам към тях в мисията им да вдъхновяват момичета да бъдат уверени и неудържими #КатоМомиче.“

Като част от мисията си да спре намаляването на увереността на момичетата в пубертета, марката проведе конференции Always #КатоМомиче в осем други града по света. За да гледате на конференцията на английски от 7 юли 2015, кликнете тук: https://www.youtube.com/watch?v=pSkwHLnHpzI

„Момичетата би трябвало да вярват, че ситуацията ще се подобрява, но, всъщност, последното ни проучване показва, че всяко второ момиче смята, че след 10 години ще съществуват също толкова или дори повече ограничения за младите момичета“, заяви Фама Франсиско, вицепрезидент „Грижа за жените по света“ на Procter & Gamble. „Тази изненадваща статистика е сигнал за всички нас да насърчим момичетата да разбият всички ограничения и да им предоставим възможността да бъдат неудържими.“

Always кани момичетата и жените по света да се присъединят към движението за разбиване на ограниченията и гордо да споделят колко неудържими са #КатоМомиче. Направете снимка, заснемете видеоклип или изпратете съобщение, като използвате хаштага #LikeAGirl (#КатоМомиче), за да заемете своята позиция и да покажете на младите момичета по света, че могат да правят абсолютно всичко!

Допълнителни резултати от проучването на Always „Пубертета и увереността III“
•       Повече от половината от момичетата (53%) между 16г. и 24г. споделят, че им е липсвала увереността да правят всичко, което са искали в периода след пубертета
•       Почти всички момичета (89%) се чувстват притиснати да се държат по начина, по който останалите смятат за правилен
•       60% от момичетата смятат, че очакванията на обществото имат отрицателно влияние върху живота им.
•       Момичетата са почти два пъти по-склонни от момчетата да заявят, че са се притеснявали от някои от училищните дейности заради пола си
За Always #КатоМомиче

Движението Always #КатоМомиче се ражда благодарение на милионите момичета по света, които дадоха различни определения на понятието #КатоМомиче. Кампанията Always #КатоМомиче, започнала през юни 2014г., беше вдъхновена от идеята, че началото на пубертета и първата менструация бележат момента, в който момичетата имат най-малко увереност в себе си и в който негативните думи могат да допринесат за намаляване на увереността. Тя показа големия ефект, който фразата „като момиче“ може да има върху увереността на момичетата и вдъхнови едно движение, което започна да променя представите на хората: след като са гледали видеоклипа #КатоМомиче, повечето от хората (76% от жените между 16г. и 24г. и 59% от мъжете) заявяват, че видеоклипът е променил представата им за фразата „като момиче“* (данни от проучването на Always „Пубертета и увереносттта II“). За повече информация относно движението #КатоМомиче, посетете Always.com.

Автор:
United Partners

Софтуерните инженери у нас се обединяват в Асоциация

www.acta-verba.com I 11.12.2014г. 

Официално бе представена Асоциация на софтуерните инженери в България. На събитието присъстваха изтъкнати софтуерни инженери, представители на държавни институции и браншови организации, лидери на потребителски групи и представители на медиите.

Асоциация на софтуерните инженери е неправителствена организация, обединяваща специалисти в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжката на софтуерни системи. Основана е през 2014 г. от професионалисти с доказан дългогодишен опит в информационните технологии. Председател е Мартин Кулов (основател на международната конференция за софтуерни разработчици DevReach), а експертният ѝ съвет е в състав: Румен Банов, Евгени Кацарски, Здравко Дучев, Михаил Михайлов /Майк Рам/, Светлин Наков и Христо Хаджичонев.

„Асоциацията ще работи за по-нататъшното развитие на професията „софтуерен инженер“. Ще се фокусираме върху споделяне на добри практики във всички етапи от процеса на производството на софтуер, както и върху решаване на основните предизвикателства в ИТ индустрията – необходимостта от продължаващо обучение през целия живот, обмен на практически опит и пълноценно професионално израстване. Добре известен факт е, че професията е доста търсена и че не достигат софтуерни специалисти у нас: само през 2015 г. се очаква да има нужда от 22 000 софтуерни инженери. Ние можем взаимно да си помогнем, например като насърчаваме менторството и организираме полезни събития за обмяна на идеи и примери от вече реализирани проекти. За нас е важно да изградим общност на софтуерните специалисти, които да работят заедно в посока на споделяне на знания и практически опит за постигане на най-добро професионално ниво. Тази общност да споделя общи ценности, да има усещане за принадлежност и обща визия за развитие и признание на професията“, заяви Мартин Кулов, председател на Асоциацията.

Сред приоритетите на Асоциацията е създаването на Първия национален експертен регистър на софтуерните инженери. Регистърът ще даде възможност за валидиране на професионалните профили на софтуерните инженери, техния стаж и успехите им.

Друга важна кауза е осигуряването на ефективен трансфер на знания между експертите в Асоциацията чрез насърчаване на споделянето на опит и примери от реализирани проекти, менторство и взаимопомощ.

Експертите, присъединили се към Асоциацията, ще могат да участват в различни работни групи, в които ще се дискутират и разрешават практически проблеми с помощта на добри практики в областта на софтуерното инженерство.

Освен това ще имат достъп (безплатен или срещу минимална такса) до събития с водещи български и чуждестранни лектори, както и ще ползват отстъпки при придобиването на най-новите хардуерни и софтуерни продукти.

Организацията ще издава и месечен електронен бюлетин с информация за предстоящи и изминали събития и новини в областта на софтуерното инженерство, ще се споделят резултати от дейността на работните групи и др.

Повече за дейността на Асоциацията, можете да откриете на www.ase.bg.
За повече актуални новини, следете Facebook страницата на организацията.

За Асоциация на софтуерните инженери:
Основана е през 2014 г. от професионалисти с доказан дългогодишен опит в ИТ, Асоциацията на софтуерните инженери е неправителствена организация, обединяваща експерти в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжката на софтуерни системи.

Целта на Асоциацията е изграждане на общество от софтуерни инженери, които създават качествени и надеждни решения във всички сегменти на софтуерната индустрия чрез иновации, добри практики и обучение през целия живот.

Автор:
Наталия Димитрова, Acta Verba PR I Events I Digital Marketing 

БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА – МОСТ КЪМ БРЯГ С ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ И НАДЕЖДА

www.iec.bg I 03.11.2014г.  

БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА за трета поредна година участва в международните изложби за хранително-вкусовата промишленост и хорека сектора МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК и SIHRE в Интер Експо Център – София (5-8 ноември).

Неправителствената организация събира и управлява дарени храни по стандартите за безопасност и осигуряване на дългосрочно хранително подпомагане на широк кръг хора (www.bgfoodbank.org).

БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА пренася своята мисия в залите и кани бизнеса да стане неин надежден логистичен партньор със споделена корпоративна социална отговорност. Заедно да дадат отговор на въпроса как може да бъде спасена годна храна и дарените от изложенията продукти реално да подпомогнат нуждаещи се от хранителна покрепа хора.

БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА е готова за срещи с потенциални дарители – изложбена зала 2.

 

Неправителствена организация ще работи за медиен плурализъм в България

www.cross.bg  I 16.05.2014

В България се регистрира нова неправителствена организация, която се нарича „Европейска инициатива за медиен плурализъм". България е поредната страна, в която се прави такава неправителствена организация. Целта на организацията е да мотивира българските журналисти да заявяват директно пред ЕК своето желание за достоен труд. България е осмата европейска държава, на която организацията протяга ръка в борбата с монопола. Ако се съберат 1 милион подписа от тези 8 държави, ще бъде поискано от ЕК да се създаде или нова европейска директива, или да бъде поправена сега съществуващата, според която по законен път и на европейско ниво да бъдат прекратени връзките между медии, бизнес и политика в отделните държави членки. 

От самото начало нашата стратегия беше да се мобилизираме най-вече в държавите, в които проблемът беше най- осезателен. Стартиращата точка в нашата кампания са държави като България, Унгария, Румъния, Великобритания, Гърция. Причината да се фокусираме върху България е и това, че тя е нещо като показател на държава за държавите в Югоизточна Европа и за липсата на плурализъм в медиите. Като цяло в Европа ситуацията с плурализма на медиите е добра, но от географска гледна точка не е балансирана и проблемът е най-вече в Югоизточните държави на Европа, заяви Джовани Мелоли от европейската инициатива за медиен плурализъм, цитиран от БНР.

Оригинална публикация  

 

Обучават представители на НПО за разработване на PR стратегии на 12 май

EventBox.bg I 2010-04-30

Фондация "Лале" организира обучение за представители на неправителствени организации на тема „Разработване на PR стратегия за НПО”, което ще се проведе на 12 май 2010 г. в София.

Лектор на обучението ще бъде Саския Вонк. Заявки за участие се приемат до 5 май 2010 г. 

Обучението ще се проведе на английски език с осигурен превод. То се организира в рамките на Програма „Развитие на социалната трансформация чрез насърчаване на социалната отговорност”, която се реализира в партньорство с Фондация „Европейски форум за обмяна на знания” и с подкрепата на Програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия. 

Организациите, които се интересуват и желаят да участват в обучението са поканени да попълнят формуляр за участие на един свой представител и да го изпратят до Фондация Лале по електронна поща на адрес info@tulipfoundation.net най-късно до 5 май 2010 г. Тъй като местата са ограничени, организаторите си запазват правото да поканят представители на организации, които покажат практическа необходимост и полза от разработване на PR стратегия.

Фондация Лале поема разходите на участниците по време на обучението, но не и разходи за път и настаняване. Поканените участници ще бъдат писмено уведомени до 10 май 2010 г.

За повече информация и формуляр за участие: 

http://tulipfoundation.net/id-678/setLanguage-2/Training_Development_of_a_PR_Strategy_for_NGOs_12_May_2010.html

—————

Саския Вонк започва развитието се на експерт в PR през 2003 г. в холандската организация World Population Foundation (WPF), където отговаря за реорганизация на корпоративния стил, създаване на нова Интернет страница (www.wpf.org), подготовка на годишен отчет, информационни бюлетини и координиране на мрежа от доброволци. През 2008 г. Саския Вонк започва да работи за PR агенция, където консултира няколко компании и нестопански организации в сферата на PR и комуникационни стратегии. През 2009 г. г-жа Вонк основава своя фирма, която предлага на стопански и нестопански организации консултации в сферата на PR стратегии, маркетинг и корпоративни комуникации. Тя е специализирала в online маркетинг, PR и социални медии. 

Оригинална публикация

Обучение за представители на НПО на тема „Разработване на PR стратегия за НПО”

EventBox.bg

Начало: Сряда, 12 Май 2010 г. – 09:30 часа
Край: Сряда, 12 Май 2010 г. – 16:30 часа
Достъп: Конкурс
Организатор: Фондация "Лале"
Отворено за медии: Не

Фондация "Лале" организира обучение за представители на неправителствени организации на тема „Разработване на PR стратегия за НПО”, което ще се проведе на 12 май 2010 г. в София.

Лектор на обучението ще бъде Саския Вонк. Заявки за участие се приемат до 5 май 2010 г.

Обучението ще се проведе на английски език с осигурен превод. То се организира в рамките на Програма „Развитие на социалната трансформация чрез насърчаване на социалната отговорност”, която се реализира в партньорство с Фондация „Европейски форум за обмяна на знания” и с подкрепата на Програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия…

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/403

Ирина Алексиева е новият изпълнителен директор на Българското училище за политика

Karieri.bg I 2009-11-04

Ирина АлексиеваИрина Алексиева е новият изпълнителен директор на Българското училище за политика.

Алексиева е автор и водещ на седмичното икономическо предаване на Би Ти Ви "Бизнесът". Преди това тя ръководи икономическия отдел на Дарик радио и е автор на предаването "Портфейл".

Алексиева е завършила МВА в Американския университет в България и магистратура по икономика в Университета за национално и световно стопанство. Специализирала е журналистика в САЩ и е изучавала в развитието на гражданския и политически диалог в страните от Югоизточна Европа и бившия Съветски съюз в Норвегия.

Оригинална публикация