Как да се повиши възвръщаемостта на инвестициите в реклама?

United Partners I 4.06.2013

Конференцията „Градивната сила на рекламната дейност“ дава някои отговори

unitНа 30 май се проведе конференцията „Градивната сила на рекламната дейност“ организирана от Българската асоциация на рекламодателите (БАР). Това е първото голямо събитие от едноименния проект, който обединява основни партньори в рекламно-комуникационния сектор: Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО), Българската асоциация на професионалистите в маркетингови проучвания и проучвания на мнения (BAMOR), агенции и медии, за действия за подобряване на средата за рекламна дейност и доверието на инвеститорите в нея.

Темата на конференцията „Какво да направим, за да повишим възвръщаемостта на инвестициите в реклама?“ беше определена въз основа на проучване на мненията на големи рекламодатели, комуникационни агенции и медии, проведено от представители на BAMOR през ноември и декември 2012 г.

На конференцията бяха представени гледните точки на различни страни в рекламно-комуникационния сектор за конкретни действия за подобряване възвръщаемостта на инвестициите в реклама.

„Ноубъл графикс“ (БАКА) коментираха как добрите идеи могат да направят рекламата по-успешна.

Интегрираните маркетингови комуникации, достигането на телевизионното съдържание до нови целеви аудитории чрез интернет беше разгледано от членове на АБРО: бТВ Медиа Груп и НОВА Броудкастинг Груп.

Беше представена и работата на Националния съвет по саморегулация (НСС) за постигане и утвърждаване на високи професионални и етични стандарти в рекламата, чрез услугата „copy advice“ (препоръка за рекламата).

Водещият на предаването „Панорама“ в БНТ разгледа мястото на бизнеса в електронните медии, очерта перспективите и конкретните действия за подобряване на информираността на обществото за ролята на бизнеса.

Визията за измерванията и данните за публиките, достигани чрез различни медийни канали, беше обсъждана от представители на агенция за измервания на публиките в интернет (Gemius), и от агенциите за измервания на ТВ аудитории (GARB и Media Research).
Медийния рекламен мониторинг беше разгледан от представители на фирмите New Media Lab и Tri De.

Беше представена конкретна визия за увеличаване на доверието във външната реклама от Председателя на УС на Транспортната индоор и аутдоор рекламна асоциация (ТИАРА).
Бяха разгледани и перспективите пред рекламата в пресата и достигането до нови аудитории чрез присъствие на пресата в интернет.

Представените на конференцията визии и очертаните конкретни действия и мерки за подобряване на възвръщаемостта на инвестициите в реклама, са основа за развитието на проекта „Градивната сила на рекламната дейност“. БАР предлага на партньорите всяка година да бъдат отчитани постигнатите резултати и очертавани конкретните следващи действия. 

Правителството и Българската асоциация на ПР агенциите водят диалог за промени в процедурите на ЗОП

БАПРА I 22.05.2012

Министър Томислав Дончев и Румяна Бъчварова ще работят съвместно с БАПРА в усилията за създаване на по-ефективни процедури при провеждане на обществени поръчки за информация и публичност

22 май 2012 г

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и г-жа Румяна Бъчварова, началник на политическия кабинет на министър-председателя, ще обсъдят и анализират предложенията на Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) за създаване на по-ефективни процедури при провеждане на обществените поръчки за информация и публичност. Това стана ясно по време насреща между правителството и представители на БАПРА, проведена на 17 май.

Предложенията бяха внесени на среща в Министерски съвет. Те целят да дадат решения на редица проблеми в начина на провеждане на обществени поръчки за информация и публичност. По време на диалога министър Дончев лично се ангажира да издаде методически указания за ефективно прилагане на промените в ЗОП, базирани на изводите и решенията от поредица работни срещи между Управляващите органи на оперативните програми, Агенцията за обществени поръчки и представителните организации на специалистите в сферата на социологията, маркетинговите комуникации и връзките с обществеността. Г-жа Румяна Бъчварова заяви своята подкрепа към инициативата.

„Този диалог цели да се повишат критериите и качеството на професионалните услуги в сферата. Успешното сътрудничество между правителството и БАПРА дава възможност да се подобри ефективността при усвояване на вложените средства от държавата, да се повиши доверието между PR агенциите, държавата и европейските програми”, каза председателят на БАПРА за 2011-2013 г. г-н Александър Дурчев.

В обсъждането на предложенията за промени се включиха и представители на Централното координационно звено за управление на фондовете на ЕС, представители на Агенцията за обществени поръчки, представители на браншовата организация на PR бизнеса БАПРА, Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и Българска асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение (БАМОР).

Идеята за извършване на промени в начина на провеждане на обществени поръчки за информация и публичност стартира още през месец март. Тогава беше проведена първата среща между правителството и БАПРА.

Повече за БАPRА:

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като представител на най-авторитетните компании за комуникационни услуги на пазара в България. За изминалите 11 години БАПРА допринася за повишаването на етичните стандарти и професионализма в сферата. Всички компании, които членуват в асоциацията, приемат Етичния кодекс, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както към клиентите, така и към своите колеги. Повече информация за асоциацията можете да намерите на www.bapra.bg

За повече информация и въпроси:

Юлия Златанова                                                 Весела Пеева
All Channels PR                                                   БАПРА
Тел. 02/434 03 81, 0879 163 251                    Тел. 02/ 434 03 75, 0878 610 608
Email: jzlatanova@all-channels.com              Email: office@bapra.bg  

Първа международна конференция на BAMOR и ESOMAR се проведе в София

Go Green Communications Facebook Page I 9.03.2012

Водещи специалисти в маркетинговите изследвания разкриха ключа към успешните пазарни практики според най-новите данни за потребителското поведение

9 март 2012 г., София. Днес се проведе първата по рода си Конференция "Best of" България, организирана от Международната асоциация за проучвания на общественото мнение и маркетингови изследвания (ESOMAR) и Българска асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение (BAMOR). Конференцията събра представители на водещите агенциите за маркетингови проучвания в страната, експерти и професионалисти в областта, представители на институциите, академичната общност и бизнеса.
При откриването г-н Стоян Михайлов, Председател на BAMOR, представи браншовата организация БАМОР и сподели актуални данни за пазара на маркетингови проучвания в България, според които за 2010 г. той е възлизал на 47 млн. лв., а през 2011 г. се очаква обемите да са подобни. Според данните, през изминалата година 1/3 от обема на пазара е генериран от аутсорсинг.
Г-жа Елена Онбрайт, представител на ESOMAR за България, разказа повече за дейността на ЕSOMAR и множеството възможности за академично и професионално развитие, които асоциацията окрива пред младите професионални изследователи. Г-жа Онбрайт наблегна и на значението на етичния и професионален кодекс на организацията, който е в процес на адаптация и приемане от страна на BAMOR. Eдна от главните дейности на ESOMAR е осъществяването на професионални връзки и обмяната на добри практики с местните изследователски асоциации.
Работната програма на конференцията продължи с презентациите на международните гост-лектори г-н Алекс Бачелър от BrainJuicer, Великобритания и г-н Робърт Байек от TNS, Полша. Двама от най-влиятелните представители на бранша в Европа представиха пред гостите на събитието актуална информация по темите "Не чувстваш нищо, не правиш нищо – кой е двигателят на човешкото поведение?" и "Поглед върху бедността. Как да подходим към потребителите в кризата?"

Алекс Бачелър наблегна на поведенческите модели и значението на несъзнателните фактори, влияещи върху решенията, които хората взимат: "Ние мислим, че сме мислещи машини, които по някога чувстват, а всъщност сме чувстващи машини, които понякога мислят."
Той даде примери, подкрепящи тезата му, цитирайки изследване, провеждано в продължение на три години, което показва, че съдиите са много по-склонни да отсъдят в полза на пробация, отколкото ефективна присъда, след като са се нахранили.
Друго изследване илюстрира важността на на пръв поглед незначителни фактори, като музиката в магазин, за потребителските предпочитания на купувачите – например ако клиентите слушат френска музика, покупките на френско вино петкратно надвишават покупките на немското. При смяна на музикалния фон следващия месец с немска музика – съотношението се променя 2:1 в полза на немското вино. По-интересното е, че след напускането на магазина, купувачите, запитани кои фактори са повлияли избора им на вино, изобщо не споменават музиката.
С тези примери той подчерта, че маркетинговите изследвания питат потребителите за нещата, които влияят на поведението им, но в много случаи самите хора изобщо нямат представа всъщност кои са тези фактори, т.е. нашите решения като потребители са повлияни от емоции, за чието влияние дори не подозираме. Идентифицирането на тези скрити влияния може да осигури истинско конкурентно предимство на пазара, както и да даде отговори на ключови социални и културни проблеми.
Презентацията на Робърт Байек представи изследване на поведението на хората, живеещи в бедност във времена на криза. Марките, които тази потребителска група ползва, трябва да са ѝ много познати, за да ги идентифицира, както и да са приемливи за нейния социален кръг. Друго важно условие за хората е усещането, че "надхитряват" системата, което им внушава чувство за контрол над собствения им живот, както и че независисят от фактори като късмета. Този тип потребители са повече ориентирани към победата, отколкото към автоматичната награда.
Друг акцент в програмата на конференцията бе презентацията на Юлиан Добрев, Директор изследвания в Прагматика, който представи данни от изследване на агенцията на тема "Поведението на българските потребители в контекста на икономическата обстановка". Изследването е традиционно и се провежда за четвърта поредна година като цели да установи нагласите и отношението на българските потребители към икономическата обстановка в страната. Изследването обхваща активното градското население на страната на възраст между 18 и 65 години.
Всеки втори български гражданин твърди, че няма промяна в доходите на домакинството му през 2011 г. в сравнение с 2010 г. Около 42% от участвалите в изследването декларират, че доходите им дори са намалели през последната година. Този факт до известна степен обяснява песимизма по отношение на икономическата конюнктура в страната. Българите масово заявяват, че им се е налагало през изминалата година да свиват разходите си, да се лишават от някои стоки или да преминават към по-евтини такива.
• 87% от всички запитани декларират, споделят, че са станали по-пестеливи;
• 83,6% са били по-внимателни и прецизни в своя потребителски избор;
• 80,3% са се лишили от по-крупни разходи в своите домакинства;
• и 70,1% са започнали да купуват по-евтини марки и продукти.
Трябва да се има предвид, изследването обхваща икономически активното население, като такова, което генерира потребление и данните показват, че тенденция към свиване се запазва – потребителите са по-прецизни и предпазливи и се наблюдава рационализация на потребителското поведение.
Като допълнение на това, 46% от запитаните споделят, че за настоящата 2012 г. не планират дейности, свързани с извънредни разходи и ако изобщо планират някакви, те наистина не търпят отлагане (неотложен ремонт на жилището – 21% или неотложен ремонт автомобила – 14%). За да финансират тези си дейности 51,2% от респондентите ще разчитат на средства, които ще заделят през 2012 г. Около 25,5% от българите вече са спестили пари за тези разходи, близо 18% ще разчитат на кредитиране от банка, а 16,3% – на заем от приятели и познати.
Един от ключовите изводи от изследването на Прагматика е свързан с общите очаквания на градското население в България за развитието на икономическата обстановка, след като в средата на 2011 г. в общественото пространство се заговори за нейното подобряване. Според данните на агенцията, обаче, сред хората това изявление се посреща с голяма доза скептицизъм – 95% от тях смятат, че такова "излизане" от настоящата ситуация не се забелязва в реалния живот. Доста песимистични са и очакванията на потребителите относно приключването на кризата. Около 47% от тях въобще нямат идея кога ще се случи това, а 43% са на мнение, че краят на кризата ще настъпи най-рано след 2013 г. На практика това песимистично усещане на българите формира генералния им поведенченки модел, както и потребителското им поведение.
Значението на подобен тип меркетингови изследвания и техните резултати беше потвърдено от високия интерес към Конференцията, на която присъстваха над 120 професионалисти в маркетинговите изследвания и проучването на общественото мнение, представители на институциите, академичната общност и медиите.

Оригинална публикация