Общото събрание на БДВО преизбра Управителния съвет за нов двугодишен мандат

www.bdvo.org I 24.11.2014г. 

На 22.11.2014 г., в зала 2 в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе общо събрание на БДВО. Членовете на дружеството приеха отчета на Управителния съвет и КЕ за 2014 г. и приеха програмата за дейността на БДВО през 2015 г.

За нов двугодишен мандат бе преизбран настоящия управителен съвет в състав – д-р Александър Христов, Асен Асенов, Илиана Захариева, Мануела Дюлгерова – Тотева, Мила Миленова, Радина Ралчева и Яна Събева. В Комисията по етика, освен досегашните и членове – Елица Наумова и Милена Атанасова, бе избран Даниел Киряков.

За председател на Дружеството за 2015 г. бе избран Асен Асенов, а за 2016 г. Радина Ралчева.
Общото събрание на БДВО бе част от програмата на първото издание на “Денят на Бернайс 2014″. 

 

 

Оригинална публикация 

Годишното Общо събрание за членовете на Българското дружество за връзки с обществеността ще се проведе на 27 януари

На основание член 11, т. 1 от устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО свиква редовно годишно Общо събрание за всички членове на 
Дружеството, което ще се проведе на 27 януари 2011 г., четвъртък, от 17:00 ч. в Гранд Хотел София.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2010 г. 
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2010 г. 
3. Избор на състав на Управителния съвет на Дружеството за 2011 г. 
4. Избор на Председател за 2011 г. 
5. Избор на Председател за 2012 г. 
6. Избор на състав на Комисията по етика за 2011 г. 
7. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2011 г. 
8. Разни:

- Обогатяване на библиотека на БДВО по публични комуникации през 2011 г. (мнения, предложения, дебати, създаване на работна 
група); 
- Изготвяне на сборник с основните документи, свързани с регулацията и саморегулацията на PR пазара като глобална професия в ЕС и България през 2011 г. (създаване на работна 
група); 
- Кандидатстване за финансиране на БДВО във връзка с изготвянето на проект за стандартизация на PR професията в България и 
популяризирането на професията сред широката общественост (създаване на работна група); 
- Увеличаване на членския внос на БДВО от 2012 г.

На Общото събрание, по всички точки от Дневния ред, могат да гласуват всички присъстващи членове на БДВО, които имат платен членски внос за 2010 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на Събранието, но искат да дадат своя глас, могат да упълномощят нотариално свой колега, който е пълноправен член на Дружеството и ще присъства на Общото събрание. Така Вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на нотариално заверено пълномощно.

За потвърждение и допълнителна информация, моля да се свържете с административния секретар на БДВО на следните координати:

Пламена Павлова 
Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000 
Ул. Искър 54, ет. 1 
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40 
Ел.поща: office@bdvo.org 
www.bdvo.org 
www.prpriz.info

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1329 

Годишно Общо събрание за членовете на Българското дружество за връзки с обществеността

Начало: Четвъртък, 27 Януари 2011 г. – 17:00 часа
Край: Четвъртък, 27 Януари 2011 г. – 18:30 часа
Място: София, Гранд Хотел София, ул. "Гурко" №1.
Достъп: Само с покана и За медии
Организатор: Българско дружество за връзки с обществеността
Отворено за медии: Да

На основание член 11, т. 1 от устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО свиква редовно годишно Общо събрание за всички членове на
Дружеството, което ще се проведе на 27 януари 2011 г., четвъртък, от 17:00 ч. в Гранд Хотел София.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2010 г.
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2010 г.
3. Избор на състав на Управителния съвет на Дружеството за 2011 г.
4. Избор на Председател за 2011 г.
5. Избор на Председател за 2012 г.
6. Избор на състав на Комисията по етика за 2011 г.
7. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2011 г.
8. Разни:

- Обогатяване на библиотека на БДВО по публични комуникации през 2011 г. (мнения, предложения, дебати, създаване на работна
група);
- Изготвяне на сборник с основните документи, свързани с регулацията и саморегулацията на PR пазара като глобална професия в ЕС и България през 2011 г. (създаване на работна
група);
- Кандидатстване за финансиране на БДВО във връзка с изготвянето на проект за стандартизация на PR професията в България и
популяризирането на професията сред широката общественост (създаване на работна група);
- Увеличаване на членския внос на БДВО от 2012 г.

На Общото събрание, по всички точки от Дневния ред, могат да гласуват всички присъстващи членове на БДВО, които имат платен членски внос за 2010 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на Събранието, но искат да дадат своя глас, могат да упълномощят нотариално свой колега, който е пълноправен член на Дружеството и ще присъства на Общото събрание. Така Вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на нотариално заверено пълномощно.

За потвърждение и допълнителна информация, моля да се свържете с административния секретар на БДВО на следните координати:

Пламена Павлова
Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000
Ул. Искър 54, ет. 1
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Ел.поща: office@bdvo.org
www.bdvo.org
www.prpriz.info

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1329