Избраха Управителен съвет и Комисия по етика на БДВО, д-р Александър Христов остава председател за 2013 г.

БДВО I 25.02.2013

Асен Асенов ще бъде председател на БДВО за 2014 г.

В УС влиза Яна Събева, а в КЕ – Кремена Георгиева

В следващите години БДВО ще активизира инициативите за подобряване на средата за работа на PR специалистите

В събота, 23 февруари 2013 г., в Конферентната зала на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се проведе годишното отчетно-изборно събрание и петата среща на членовете на БДВО. Оживени дискусии съпътстваха избора на управителни органи на дружеството и програмата за работа през следващите две години.

Избраният нов Управителен съвет на БДВО включва досегашните членове д-р Александър Христов, Асен Асенов, Илияна Захариева, Мануела Дюлгерова – Тотева, Мила Миленова и Радина Ралчева. Към ръководството се присъединява и Яна Събева, която към момента е ръководител отдел „Маркетинг и комуникации” на WWF и има 16 години опит в областта на комуникациите, от които 9 – като PR специалист. Тя ще работи активно за създаване на партньорства с неправителствени организации и за публичността на дружеството. Нов състав на Комисията по етика към БДВО бе избран по време на годишното събрание. Към сегашните представители на Комисията Милена Атанасова и Елица Наумова се присъединява д-р Кремена Георгиева, експерт по PR, убеждаваща комуникация и публично говорене.

Д-р Александър Христов ще бъде председател на УС на БДВО за още една година, а през 2014 г. тази длъжност ще се изпълнява от Асен Асенов.

В програмата на УС на БДВО за следващите две години е заложена активна дейност за подобряване на средата на работа на PR специалистите, активно сътрудничество с организации в PR общността и извън нея, сътрудничество с университетите в страната и подпомагане професионалното израстване на младите PR специалисти. След дискусия като приоритет беше прието и привличането на нови членове на дружеството и по-активна работа с настоящите.

За повече информация:

Пламена Павлова
Административен секретар, БДВО
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Е: office@bdvo.org

——————————

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на комуникациите, обединяваща практици, преподаватели и студенти по PR в България.
Посредством своите инициативи, БДВО се стреми да бъде трибуна на добрите практики в сферата на комуникациите, да дава възможност на всички практици, академици и студенти да обменят познания и опит, и по този начин да допринасят за развитието на професията PR и утвърждаването на добрия и имидж в България. 

Брой 47 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2012-03-14

В новия 47-и брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

 • БДВО обяви старта на престижния конкурс PR Приз;

 • Конкурсни категориив “PR Приз2012”;

 • Актуални PR новини и събития;

 • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

 • PR Лица: Доц. д-р Соня Алексиева – Най точното послание във формат 24/7;

 • За и PRотив „Бонус” PR материалите, от Мила Миленова;

 • Новите членове;

 • PR Библиотека: “Моделът на успеха 22”, Автори: Анатоли Георгиев, Георги Стайков, Емил Спахийски, Издателство "Училище за успех", от Александър Кръстев;

 • PR Любопитно: 12 съвета какво трябва и какво не трябва да правят PR стажантите;

 • PR Забавление: Речник на кандидатите за работа.

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 47 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2012/03/PRaktiki_Newsletter_14.03.2012.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Радина Ралчева, r.ralchevabdvo.org
Мила Миленова, m.milenova@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Александър Кръстев

Стоян Стоянов

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org    

Брой 45 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2012-02-20

В новия 45-ти брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

 • Информация от Общото събрание и годишната среща на членовете на БДВО, проведени на 18 февруари;

 • Колко са PR специалистите в България и какъв е потенциалът за развитие в тази област, споделя в интервю за Human Capital д-р Александър Христов, Председател на БДВО;

 • Актуални PR новини и събития;

 • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

 • PR Лица: Д-р Валерия Пачева, университетски преподавател;

 • За и PRотив "Пресрилийзите с ембарго", от Мила Миленова;

 • БДВО Членове: Пеньо Иванов;

 • PR Любопитно: 7 начина да запазите пламъка в отношенията си с клиентите;

 • PR Забавление: "13 знака, че сте PR зомби".

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 45 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2012/02/PRaktiki_Newsletter_20_02_2012.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Радина Ралчева, r.ralchevabdvo.org
Мила Миленова, m.milenova@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Стоян Стоянов

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org   

Общо събрание и Годишна среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще се проведат на 18 февруари в София

PRnew.info БЛОГ I 2012-02-13
Общо събрание и Годишна среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще се проведат на 18 февруари 2012 г. (събота) в София.
ПРОГРАМА
14.00 – 15.00 – Общо събрание
Годишното общо събрание на членовете на БДВО ще премине при следния дневен ден:
1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2011 г. 
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2011 г. 
3. Попълване състава на Управителния съвет на Дружеството за 2012 г. 
4. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2012 г. 
5. Разни
На Общото събрание, по всички точки от дневния ред, могат да гласуват всички присъстващи членове на БДВО, които имат платен членски внос за 2011 г.
15.00 – 15.15 – Кафе пауза
15.15 – 17.15 – Годишна среща
По време на първата годишна среща на членовете на БДВО ще бъдат обсъдени вижданията, идеите и препоръките за развитието и дейността на Дружеството през предстоящата година, както и в по-дългосрочен план.
Дискусията ще протече в следните насоки:
1. БДВО – мисия и дейности за постигането на общите цели и общия интерес на PR специалистите в България
2. Управление и финансиране на дейността на БДВО
3. Сътрудничество и партньорство в рамките на PR общността и извън нея
4. Специални събития и проекти – професионални и икономически цели
5. Роля на членовете на БДВО за изпълнение на целите на организацията и за нейната организационна стабилност и възможности
6. Приноси и ползи за членовете на БДВО, удовлетвореност от членството
По време на годишната среща членовете на БДВО могат да споделят своите мнения, идеи, предложения и препоръки за функционирането на Дружеството, ролята на членовете, приносите и ползите, които членството носи, както и всички теми, които имат отношение към дейността на организацията.
Участниците в срещата могат да поставят за обсъждане и да споделят своите виждания и по други теми от общ за Дружеството интерес.
Информация за Общото събрание на членовете на БДВО може да откриете тук: www.eventbox.bg/events/2630
Повече информация за Годишната среща на членовете на БДВО може да откриете тук: www.eventbox.bg/events/2631
За потвърждение и/или допълнителна информация:
Пламена Павлова 
Административен секретар 
Тел.: 02/ 495 85 82 и             0887 45 00 40       
Е: office@bdvo.org

Брой 43 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2012-01-23

В новия 43-ти брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

 • Актуални PR новини и събития;

 • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

 • PR Лица: Доц. д-р Иванка Мавродиева, Преподавател в СУ по реторика, връзки с обществеността и бизнес комуникация;

 • За и PRотив "Вниманието към детайла", от д-р Александър Христов;

 • PR Библиотека: “Инструменти за социални мрежи”, автори Жюстин Томс и Камелия Георгиева, Издателство Сиела, от Александър Кръстев;

 • PR Любопитно: "Как да промотирате история: 6 неща, които трябва да знаете";

 • PR Забавление: "Хороскоп до края на света * иначе казано, почти до края на 2012 г.".

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 43 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2012/01/PRaktiki_Newsletter_23_01_2012.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Радина Ралчева, r.ralchevabdvo.org
Александър Христов, a.hristov@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Александър Кръстев

Стоян Стоянов

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org      

Брой 42 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2012-01-09

В новия 42-ри брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

 • Актуални PR новини и събития;

 • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

 • PR Лица: Анета Недялкова, Собственик и управляващ съдружник, Anett & Co;

 • За и PRотив "Използването на известни личности в PR кампании", от Мила Миленова;

 • PR Библиотека: “Brand Failures: The Truth About the 100 Biggest Branding Mistakes Of All Time”, автор Мат Хейг, Издателство Kogan Page Publishers, от Мартин Линков;

 • PR Любопитно: "11 Новогодишни решения за PR и маркетинг специалисти";

 • PR Забавление: "PR специалистите – рекордьори в пиенето на кафе".

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 42 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2012/01/PRaktiki_Newsletter_09_01_2012.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Радина Ралчева, r.ralchevabdvo.org
Мила Миленова, m.milenova@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Мартин Линков

Стоян Стоянов

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org     

Брой 41 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2011-12-19

В новия 41-ви брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

 • В името на каузата да се забавляват, БДВО обедини много различни PR специалисти на коледно парти;

 • Актуални PR новини и събития;

 • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

 • PR Лица: Любомир Аламанов, Старши партньор, APRA Porter Novelli;

 • За и PRотив "Прекаленото говорене за кризата", от Мила Миленова;

 • PR Библиотека: "Морската звезда и паякът”, автори Ори Брейфман и Род Бекстрьом, Издателство "Сиела", от Александър Кръстев;

 • PR Любопитно: "5 начина, по които фитнесът да ви направи по-добър PR";

 • PR Забавление: "Топ PR вицове за 2011", от Симона Стефанова.

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 41 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/12/PRaktiki_Newsletter_19_12_2011.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Александър Христов, a.hristov@bdvo.org
Мила Миленова, m.milenova@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Александър Кръстев

Симона Стефанова
Стоян Стоянов

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org    

Брой 39 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2011-12-05

В новия 39-ти брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

 • С много настроение eкипът на БДВО ви кани на КОЛЕДНО PR ПАРТИ с мото РАЗЛИЧНИ И ОБЕДИНЕНИ на 12 декември;

 • Актуални PR новини и събития;

 • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

 • PR Лица: Даниела Боянова, ръководител „Корпоративни комуникации”, СИБАНК;

 • За и PRотив "Корпоративните коледни партита по време на криза", от Мила Миленова;

 • PR Библиотека: "Социалният БУМ!”, автор Джефри Гитомър, Издателство "Изток-Запад", от Александър Кръстев;

 • PR Любопитно: "9 начина да създадете база данни – безплатно";

 • PR Любопитно: "Crude – филм за цената на комуникацията";

 • PR Забавление: "PR помага на Дядо Коледа в Кюстендил".

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 39 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/12/PRaktiki_Newsletter_05_12_2011.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Радина Ралчева, r.ralcheva@bdvo.org
Мила Миленова, m.milenova@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Александър Кръстев
Стоян Стоянов

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org   

Брой 38 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2011-11-21

В новия 38-и брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

 • Очаквайте специалния брой на „PRактики” „Финансовата система в България – комуникация на кризата”

 • Актуални PR новини и събития;

 • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

 • PR Лица: Десислава Бориславова, Директор “Връзки с обществеността и корпоративни комуникации”, Vivacom;

 • За и PRотив "PR практиците без PR образование", от Мила Миленова;

 • PR Библиотека: "Партизански маркетинг”, автор Джей Конрад Левинсън, Издателство "Изток-Запад", от Александър Кръстев;

 • PR Любопитно: "12 PR грешки, които трябва да избягвате";

 • PR Забавление: "Един PR в балон", от Симона Стефанова.

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 38 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/11/PRaktiki_Newsletter_21_11_2011.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Ева Широкова, e.shirokova@bdvo.org
Мила Миленова, m.milenova@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Александър Кръстев
Симона Стефанова
Стоян Стоянов

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org  

Брой 37 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2011-11-07

В новия 37-и брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

 • Актуални PR новини и събития;

 • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

 • PR Лица: Ален Попович, Маркетинг мениджър, Social Me;

 • За и PRотив "Каузите", от Радина Ралчева;

 • PR Библиотека: "Разговорът. Или как общуването може да промени живота ви”, автор Тиодор Зелдин, Издателство "БГкнига", от Александър Кръстев;

 • PR Любопитно: "7 ценни съвета за PR специалист на нова работа".

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 37 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/11/PRaktiki_Newsletter_07_11_2011.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Радина Ралчева, r.ralcheva@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Александър Кръстев

Симона Стефанова
Стоян Стоянов

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org